Det lyckades!

Dina inställningar har uppdaterats.

Cookieinställningar

Hantera dina cookieinställningar nedan. Observera att vissa cookies krävs för att vår webbplats ska fungera.

Nödvändiga cookies

Det går inte att inaktivera dessa cookies. De är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ordentligt.

Status:
Alltid aktiv

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in anonyma användardata om hur du hittade och navigerar runt på webbplatsen. De hjälper oss att spåra hur väl olika sidor presterar och varifrån användare kommer.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Utgivarcookies

Dessa cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Användarvillkor

Välkommen till Dashlane, där vi ser det som vårt uppdrag att göra ditt digitala liv enklare, tryggare och säkrare. Vi anser att din identitet ska vara just din, och arbetar helhjärtat med att skapa programvara som ger dig kontroll över din information online.

Dashlanes nuvarande användarvillkor är tillgängliga för dig att hämta eller läsa nedan. Vi har tagit med lättlästa sammanfattningar för att göra de juridiska texterna enklare att förstå, men om du ändå har frågor är du välkommen att besöka vårt hjälpcenter.

Senaste uppdatering: den 10 februari 2021

Dashlanes användarvillkor

Nedan anges våra användarvillkor. Du måste godkänna villkoren för att få använda vår programvara, och vi vet att de är långa och kan vara svåra att förstå. Vi vill att du ska förstå vad det är du godkänner, så varje avsnitt inleds med en kort sammanfattning som inte är skriven på juristspråk. Sammanfattningarna är inte en del av villkoren, utan ges som en hjälp för att förstå dem.

SENASTE UPPDATERING: DEN 10 FEBRUARI 2021

1. INTRODUKTION

Sammanfattning:

Dessa villkor, tillsammans med vår sekretesspolicy, utgör ett juridiskt avtal mellan dig och Dashlane. Du måste vara tillräckligt gammal för att kunna samtycka till villkoren för att använda vår programvara. Villkoren gäller inte för webbplatser och tjänster som du kan komma åt genom programvaran men som drivs av andra företag. EVENTUELLA PRENUMERATIONER PÅ BETALDA TJÄNSTER FÖRNYAS AUTOMATISKT OM DU INTE AVSLUTAR PRENUMERATIONEN INOM TRETTIO DAGAR EFTER FÖRNYELSEDATUM. OM DU BEFINNER DIG I USA KOMMER EVENTUELLA RÄTTSLIGA ANSPRÅK I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA ATT AVGÖRAS GENOM SKILJEDOMSFÖRFARANDE, INTE GENOM RÄTTEGÅNG INFÖR DOMARE OCH JURY ELLER GENOM GRUPPTALAN. Dessa villkor regleras av lagstiftningen i delstaten New York och kan ändras när som helst. (Eventuella ändringar träder i kraft först efter trettio dagar för befintliga användare.)

a. Dashlane, Inc. och dess närstående bolag (”Dashlane” eller ”vi” och härledda termer) driver www.dashlane.com (tillsammans med eventuella underdomäner ”webbplatsen”) och förser användarna (var och en kallad ”du”) med mobil- och webbapplikationer (var och en kallad en ”app” och tillsammans kallade ”apparna”). Dessa användarvillkor (”villkoren”) utgör ett bindande avtal mellan dig och Dashlane SAS (om du är bosatt i Frankrike) eller Dashlane USA, Inc. (för övriga) vad gäller din användning av webbplatsen, apparna och eventuella relaterade tjänster som vi kan erbjuda (webbplatsen, apparna och tjänsterna kallas tillsammans ”Tjänsterna”). Så som termen används i dessa villkor innebär en ”enhet” en dator, telefon, surfplatta eller annan maskinvara på vilken appar körs.

b. Genom att använda Tjänsterna försäkrar du att du (i) har laglig rätt att göra det, (ii) har uppnått myndighetsålder i den jurisdiktion där du är bosatt (såvida du inte har blivit inbjuden att gå med i en Family-prenumeration av någon annan som har det) och (iii) har befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss. Du måste godkänna dessa villkor och vår sekretesspolicy när du för första gången laddar ner eller öppnar en app.

c. Dessa villkor gäller inte för tredje parts webbplatser, tjänster och applikationer (”tredjepartstjänster”) som du kan komma åt genom Tjänsterna. Vi tar inte, såvida det inte krävs enligt gällande lag, ansvar för tredjepartstjänsters innehåll eller praxis och tillhandahåller länkar till dessa endast för din bekvämlighet. Vi rekommenderar att du tar del av villkor och policyer för eventuella tredjepartstjänster som du kommer åt genom Tjänsterna.

d. NÄR DU BETALAR FÖR EN PRENUMERATION PÅ TJÄNSTERNA FÖRNYAS PRENUMERATIONEN AUTOMATISKT FÖR YTTERLIGARE PERIODER AV SAMMA LÄNGD SOM DEN FÖRSTA PRENUMERATIONEN TILL DET DÅ GÄLLANDE PRISET FÖR SÅDANA TJÄNSTER, SÅVIDA DU INTE AVSLUTAR ELLER ÄNDRAR PRENUMERATIONEN ENLIGT VAD SOM ANGES I AVSNITT 7.c.

e. För din användning av vissa Tjänster kan ytterligare villkor (”tilläggsvillkor”) gälla. Om någon bestämmelse i tilläggsvillkoren står i konflikt med dessa villkor gäller tilläggsvillkoren. Vissa tilläggsvillkor ingår i avsnitt 12.

f. Dashlane Team och Business är våra produkter för företag och andra organisationer. Om du köper en prenumeration på Dashlane Team eller Business är du bunden av villkoren för Dashlane Business och inte av dessa villkor vad gäller din organisations användning av Tjänsterna. Enskilda användare som kommer åt Dashlane under en prenumeration på Dashlane Team eller Business måste ändå godkänna dessa villkor eftersom dessa användare även får tillgång till ett personligt utrymme som inte är tillgängligt för Team- eller Business-kontots administratör.

g. DESSA VILLKOR KRÄVER SKILJEDOMSFÖRFARANDE PÅ INDIVIDUELL BASIS VID TVISTLÖSNING, SNARARE ÄN JURYRÄTTEGÅNG ELLER GRUPPTALAN, OCH BEGRÄNSAR DE RÄTTSMEDEL SOM ÄR TILLGÄNGLIGA OM EN TVIST FÖRELIGGER OM DESSA VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. Genom att godkänna dessa villkor avstår du från vissa rättigheter med avseende på rättsmedel som du annars skulle ha tillgång till. Skiljedomsförfarande är inte tillåtet inom vissa jurisdiktioner. Se avsnitt 10 och 13 för mer information.

h. En tvist eller ett rättsanspråk som uppstår i samband med dessa villkor eller som rör Tjänsterna kommer att styras av och tolkas enligt delstatslagarna i New York, som följer den federala skiljedomslagen, utan att det ger upphov till några lagvalskonflikter som skulle kräva ett annat resultat. FN:s konvention om avtal och internationella köp av varor kommer inte att tillämpas för dessa villkor.

i. Vi kan när som helst ändra dessa villkor. Om vi gör det publicerar vi de uppdaterade villkoren på den här sidan, och informerar dig genom Tjänsterna i tillämpliga fall. Ändrade villkor börjar för nya användare att gälla omedelbart och för befintliga användare trettio (30) dagar efter att vi har publicerat dem på webbplatsen.

j. Du kan kontakta vårt hjälpcenter, skicka e-post till support@dashlane.com eller skriva till oss på Dashlane, Inc. 44 West 18th Street, 4th Floor, New York, NY 10011, USA om du har frågor om dessa villkor eller om Tjänsterna.

2. REGISTRERING

Sammanfattning:

För att använda våra appar måste du skapa ett konto. Du måste också skapa ett huvudlösenord, som används för att generera de krypteringsnycklar som skyddar den information som du lagrar i Tjänsterna. DASHLANE LAGRAR INTE, OCH HAR INTE TILLGÅNG TILL, DITT HUVUDLÖSENORD. OM DU TAPPAR BORT DITT HUVUDLÖSENORD KAN DASHLANE INTE LÅSA UPP DITT KONTO ELLER ÅTERSTÄLLA DIN INFORMATION. Dela inte din inloggningsinformation med någon annan. Du är själv ansvarig för alla aktiviteter som är kopplade till ditt konto.

a. Konton. För att kunna använda Tjänsterna måste du ladda ner en app, eller öppna en förinstallerad app på din enhet, samt skapa ett konto (”ditt konto”) genom att ange din e-postadress (”e-postadressen för kontot”) och ett huvudlösenord (”huvudlösenordet” och tillsammans med e-postadressen för kontot ”inloggningsuppgifterna”). Håll inloggningsuppgifterna säkra och dela dem inte med någon annan. Du ansvarar själv för alla aktiviteter inom Tjänsterna som är kopplade till ditt konto. Du försäkrar att all information som du lämnar till oss i samband med ditt konto (t.ex. betalningsinformation när du betalar för en prenumeration) är korrekt och att du kommer att hålla den uppdaterad så länge som du innehar ett konto.

b. Huvudlösenord. Ditt huvudlösenord är avgörande för ditt kontos säkerhet. Det används för att generera de krypteringsnycklar som används för att skydda säkrade data (enligt definition i avsnitt 4.b) och för att överföra säkrade data mellan dina godkända enheter. DASHLANE LAGRAR INTE, HAR INTE TILLGÅNG TILL, OCH HAR INGEN MÖJLIGHET ATT ÅTERSKAPA ELLER ÅTERSTÄLLA DITT HUVUDLÖSENORD ELLER KOMMA ÅT SÄKRADE DATA OM DU TAPPAR BORT DITT HUVUDLÖSENORD. Detta är en viktig säkerhetsfunktion som är avsedd att skydda dina säkrade data om våra system skulle äventyras. Vi åtar oss inget ansvar för att du inte kan komma åt ditt konto eller dina säkrade data till följd av förlust av ditt huvudlösenord.

3. LICENS

Sammanfattning:

Du har en begränsad licens att använda apparna för personligt bruk, som även omfattar dokumentation och uppdateringar som gäller apparna och de Tjänster som du använder. Du får inte hacka, rekonstruera, bryta mot lagen medan du använder eller genom att använda, eller på annat sätt göra ”dåliga” saker med eller på Tjänsterna. Vi måste inte tillhandahålla support för apparna (men vi gör det genom vårt hjälpcenter och support@dashlane.com). Din användning av apparna är underställd ytterligare villkor av den ”appbutik” från vilken du laddade ned appen. Att hålla apparna kompatibla med den övriga digitala världen kräver mycket arbete och det kan hända att apparna inte alltid fungerar tillsammans med en viss webbplats eller tjänst, även om de har gjort det tidigare.

a. Licens. Dashlane beviljar dig en personlig, icke-exklusiv, återkallelig, ej underlicensierbar och ej överförbar licens att ladda ner och installera apparna i objektkodformat på en eller flera enheter (enligt vad som medges under din prenumeration) endast för personlig användning. Licensen omfattar rätten att (i) komma åt, använda och göra ett rimligt antal kopior av publicerade beskrivningar av Tjänsternas funktionalitet, tekniska krav eller användning (tillsammans kallade ”dokumentationen” och (ii) använda de ändringar av apparna som tillgängliggörs för alla användare av sådana appar utan ytterligare kostnad (var och en kallad en ”uppdatering”) när respektive uppdatering görs allmänt tillgänglig. Uppdateringar kan installeras automatiskt eller kräva att du själv installerar dem. Om en uppdatering inte installeras kan det leda till att en app eller Tjänsterna inte fungerar som avsett.

b. Begränsningar. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i dessa villkor är det inte tillåtet att direkt eller indirekt:

i. modifiera eller skapa avledda arbeten av Tjänsterna eller delar därav

ii. dekompilera, rekonstruera eller överföra en del av en app till en för människor avläsbar form (utom i den omfattning som uttryckligen tillåts i tillämplig lag)

iii. låna ut, uthyra, dela, distribuera eller sälja en del av Tjänsterna till tredje part, däribland till en servicebyrå eller på liknande basis

iv. ta bort, ändra eller utplåna meddelanden eller märken som anger äganderätt i appen eller i dokumentationen

v. yppa resultaten av tester eller jämförelser av en app eller av Tjänsterna

vi. kringgå eller avaktivera säkerhet, upphovsrättsskydd eller licenshanteringsmekanismen i en app eller för Tjänsterna

vii. ingripa i Tjänsternas drift

viii. använda Tjänsterna för att överträda lagen eller bryta mot tredje parts rättigheter

ix. använda Tjänsterna för att lagra eller sprida innehåll som är skadligt för minderåriga

x. ladda upp eller överföra virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig kod till eller genom Tjänsterna

xi. använda någon automatisk eller manuell process för att tillskansa sig information från webbplatsen eller Tjänsterna, med undantag för att kommersiella sökmotorer får använda spindlar för att kopiera material från webbplatsen endast när det är nödvändigt för att skapa offentligt tillgängliga sökbara index över materialet

xii. efterlikna eller på annat sätt oriktigt framställa din anknytning till en person eller ett företag

xiii. spegla eller rama in webbplatsen eller något innehåll, placera tillfälliga fönster över dess sidor, eller på annat sätt påverka visningen av dess sidor eller

xiv. försöka göra något av det ovanstående.

Dashlane kan vidta varje åtgärd som bedöms vara rimlig, däribland att säga upp ditt konto, vid överträdelse av dessa begränsningar.

c. Support. Den licens som medges i avsnitt 3.a ger inte rätt till support för apparna eller Tjänsterna, även om vi kan välja (vilket vi också gör) att tillhandahålla det. Besök vårt hjälpcenter eller skicka e-post till support@dashlane.com om du behöver hjälp. Även om Dashlane eftersträvar att ständigt förbättra Tjänsterna är vi inte skyldiga att åtgärda specifika fel, buggar eller problem förutom enligt vad som anges i avsnitt 9.a. Generellt stöder vi endast den senaste huvudsakliga versionen av plattformen eller operativsystemet där Tjänsterna körs (t.ex. iOS eller Chrome).

d. Begränsningar för appbutiker.

i. Mobilapparnas tillgänglighet är helt avhängig av det företag från vilket du har erhållit appen (vart och ett kallat en ”appbutik”). Den aktuella appbutiken är inte en part i dessa villkor och det är Dashlane och inte appbutiken som helt och hållet ansvarar för Tjänsterna och eventuella dithörande yrkanden (t.ex. med avseende på rättslig efterlevnad eller överträdelse av immateriella rättigheter). Du ansvarar för betalning av anslutningsavgifter i samband med din användning av appar eller appbutik samt eventuella avgifter som appbutiken tar ut i samband med Tjänsterna. Du åtar dig att följa alla gällande villkor och policyer för appbutiken när du använder en mobilapp. Appbutiken (och dess dotterbolag) är tredjepartsförmånstagare till dessa villkor och kan välja att genomdriva dem.

ii. Du får endast använda appar som nås genom eller laddas ner från Apples App Store (A) på en produkt med varumärket Apple som har operativsystemet iOS (Apples eget operativsystem) och (B) enligt vad som tillåts enligt Användningsregler i villkoren för Apples App Store.

e. Tredjepartstjänster. Tjänsterna är utformade för att fungera tillsammans med många tredjepartstjänster, men deras fortsatta kompatibilitet med en specifik applikation, webbplats eller tjänst är delvis avhängig av sådana tjänster. För att bibehålla kompatibiliteten med specifika tjänster kan en app eller en tredjepartsapplikation då och då behöva uppdateras. Vi kan inte garantera att tredjepartstjänster som för närvarande stöds förblir kompatibla med Tjänsterna.

4. EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

Sammanfattning:

Vi tillhandahåller Tjänsterna, men du ansvarar för hur du använder dem – både när det gäller att se till att de data du sparar i apparna är korrekta och hur du använder dessa data (inklusive när du använder Tjänsterna för att dela data med andra). Liksom de flesta andra leverantörer av konsumentapplikationer gör vi alla ansträngningar för att se till att Tjänsterna fungerar som de ska, men kan inte garantera att de alltid gör det.

a. Allmänt. Aktuell information om funktioner finns på www.dashlane.com/plans. Vi kan när som helst ta bort funktioner från Tjänsterna eller specifika appar, och det är inte alla funktioner som är tillgängliga för alla prenumerationer och i alla jurisdiktioner.

b. Säkerhet. Vi utvecklar och distribuerar avancerade säkerhetsfunktioner för att skydda Tjänsterna och den information som du lagrar genom dem, till exempel användarnamn, lösenord, ID och betalningsuppgifter (tillsammans kallade ”säkrade data”). Vi kan dock inte garantera, och garanterar inte heller, att säkrade data kommer att förbli till 100 % skyddade. Lösenord som genereras av Tjänsterna är utformade för att vara så säkra som möjligt, men vi kan inte heller garantera dessas säkerhet och gör inga uttryckliga utfästelser om att de är immuna mot attacker.

c. Partnerfunktioner. Vissa funktioner som är tillgängliga genom Tjänsterna, till exempel Dark Web-övervakning och VPN, tillhandahålls av tredje part i samarbete med oss. Det kan hända att du måste bekräfta eller tillhandahålla viss information (till exempel din e-postadress) och/eller samtycka till vissa tilläggsvillkor innan du kan komma åt dessa funktioner.

d. Ditt ansvar. Du är ensam ansvarig för (i) att de säkrade data som du lagrar genom Tjänsterna är korrekta och (ii) att dina säkrade data används i enlighet med gällande lagar och relevanta avtal med tredje part (till exempel är du när du använder ett kreditkort som är lagrat på Tjänsten för att genomföra en onlinebetalning bunden av villkoren i ditt avtal med kortleverantören). I synnerhet gäller att om du låter andra komma åt dina säkrade data, till exempel genom användning av Tjänsternas funktion för delning, bekräftar du att vi inte ansvarar för vad mottagaren gör med de data som du delar med honom eller henne.

e. Ingen garanti. Även om vi eftersträvar att Tjänsterna, inklusive de som tillhandahålls av våra samarbetspartners, ska fungera som avsett lämnar vi inga uttryckliga garantier för att Tjänsterna kommer att fungera vid alla tillfällen utan fel eller avbrott. Den enda garanti som lämnas i fråga om Tjänsterna beskrivs i avsnitt 9.a.

5. ANSVAR

Sammanfattning:

Tjänsterna ägs av Dashlane och dess licensgivare. Du äger dina säkrade data och inloggningsuppgifter. Den enda rättighet du har till Tjänsterna är den begränsade licensen som medges ovan. Den enda rättigheter vi har till dina inloggningsuppgifter och säkrade data är att använda dem för att tillhandahålla Tjänsterna. Vi äger all anonymiserad information om användningen av Tjänsterna. Om du lämnar förslag till produktfunktioner eller annan feedback om Tjänsterna kan vi använda dessa utan några skyldigheter gentemot dig.

a. Tjänster. Med undantag av dina inloggningsuppgifter och dina säkrade data (och i tillämpliga fall delade data som du tar emot från andra) behåller Dashlane och dess licenstagare alla rättigheter, äganderätter och intressen vad gäller Tjänsterna och allt innehåll och material som är tillgängligt inom och och genom Tjänsterna. Ditt konto licensieras till dig endast i syfte att du ska kunna använda Tjänsterna, och med undantag av dina säkrade data och inloggningsuppgifter har du inget ägarintresse i ditt konto.

b. Dina data. Med undantag av de begränsade licenser som beviljas Dashlane enligt nedanstående och på andra ställen i dessa villkor behåller du alla rättigheter, äganderätter och intressen vad gäller dina inloggningsuppgifter och säkrade data. Så länge du har ett konto beviljar du oss en icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betald, underlicensierbar, överförbar, världsomspännande rätt att behandla dina säkrade data och inloggningsuppgifter endast i den mån som det krävs för att tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med gällande lagar.

c. Användningsinformation. Dashlane äger alla data som rör installation, registrering, användning och utförande av Tjänsterna, inklusive användningsstatistik och aktivitetsloggar (tillsammans kallade ”användningsinformation”).

d. Feedback. Feedback, kommentarer eller förslag som du kan komma att lämna till oss eller i något offentligt forum om Dashlane eller Tjänsterna (”feedback”) lämnas frivilligt, och du beviljar härmed Dashlane en evig, oåterkallelig, obegränsad och royaltyfri rätt och licens att använda feedback på alla lagliga sätt.

6. TREDJEPARTSMATERIAL

Sammanfattning:

Vi kan tillhandahålla länkar till, eller skapa data från, tredjepartstjänster som är tillgängliga på webbplatsen eller via Tjänsterna. Vi ansvarar inte för dessa tjänster eller data. Dessutom använder vi, i likhet med de flesta programvaruutvecklare, komponenter med öppen källkod i Tjänsterna. Sådana komponenter påverkar inte din möjlighet att använda Tjänsterna och begränsar inte de rättigheter som du har enligt dessa villkor, men varje komponent är underkastad en egen licens och inte den licens som beviljas enligt ovanstående.

a. Tredjepartstjänster och -data. Du ansvar för att följa villkoren för alla tredjepartstjänster som du kommer åt genom Tjänsterna (t.ex. webbplatser där du använder Tjänsterna för inloggning eller automatisk ifyllning). Dashlane ansvarar inte för tredjepartstjänsternas prestanda, eller för att de data som är tillgängliga genom dem är korrekta och fullständiga, och rekommenderar att du tar del av användningsvillkor och sekretesspolicyer för alla sådana tjänster.

b. Programvara med öppen källkod. ”Programvara med öppen källkod” innebär vissa delar av Tjänsterna som faller under programvarulicenser med ”öppen källkod” eller ”fria” programvarulicenser som styrs av tredje part. Programvara med öppen källkod licensieras enligt villkoren i de licenser för slutanvändare som medföljer programvaran, och inte enligt avsnitt 3. Ingenting i dessa villkor begränsar eller utökar rättigheterna i slutanvändarlicensen för någon programvara med öppen källkod, och ingen licens för programvara med öppen källkod begränsar heller de rättigheter som vi beviljar dig genom dessa villkor. Om den gällande licensen kräver det tillgängliggör Dashlane programvara med öppen källkod på skriftlig begäran till den adress som anges i avsnitt 1.j.

7. AVGIFTER OCH BETALNING

Sammanfattning:

När du registrerar dig för betald tillgång till Tjänsterna (en ”prenumeration”) genom webbplatsen måste du uppge din kreditkortsinformation eller din kontoinformation för PayPal. Prenumerationsavgifter betalas i förväg och prenumerationen förnyas automatiskt (och du blir debiterad) för samma tidsperiod som din ursprungliga prenumeration om du inte säger upp eller ändrar den. Prenumerationsavgifter återbetalas om du säger upp din prenumeration inom trettio (30) dagar från att den har förfallit till betalning. Vi informerar dig trettio (30) dagar innan din prenumeration förnyas. Vi debiterar försäljningsskatt där så krävs. Appbutiker kan ha olika betalningsrutiner i enlighet med villkoren för dem.

a. Prenumeration. Vissa av Tjänsternas funktioner är endast tillgängliga genom ett betalt abonnemang (en ”prenumeration”). Nivåer, funktioner och priser för prenumeration finns på www.dashlane.com/plans och kan komma att ändras när som helst. Avgifterna för prenumeration (”prenumerationsavgifter”) utgår i förväg för varje faktureringsperiod och den första betalningen förfaller när du lägger till en prenumeration till ditt konto. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i dessa villkor är prenumerationsavgifter ej återbetalningsbara och baseras på våra standardavgifter och betalningsvillkor som gäller när betalningen förfaller. Du måste ange ett giltigt kreditkort eller annan betalningsmetod (din ”betalningsförmedlare”) innan du påbörjar en prenumeration och omgående uppdatera ditt konto om din betalningsinformation ändras. Det är avtalet med din betalningsförmedlare och inte dessa villkor som reglerar din användning av din betalningsförmedlare. Vi kan när som helst ändra våra avgifter och betalningsrutiner, men sådana ändringar börjar inte gälla för dig förrän nästa prenumerationsperiod eller om du byter till en annan typ av prenumeration. Om du uppgraderar din prenumeration måste du betala för hela perioden på den nya prenumerationsnivån men får en proportionell kredit för det återstående värdet av din tidigare prenumeration.

b. Automatisk förnyelse. PRENUMERATIONER FÖRNYAS AUTOMATISKT TILL DE PRISER SOM GÄLLER DÅ FÖR SAMMA TIDSPERIOD SOM DEN UTGÅENDE PRENUMERATIONEN, OCH DIN BETALNINGSFÖRMEDLARE DEBITERAS VID FÖRNYELSEN SÅVIDA DU INTE SÄGER UPP DIN PRENUMERATION SÅ SOM BESKRIVS I AVSNITT 7c. Vi informerar dig per e-post trettio (30) dagar innan prenumerationens förnyelsedatum. Genom att prenumerera ger du oss tillstånd att debitera din betalningsförmedlare vid början av respektive prenumerationsperiod, om du inte har sagt upp ditt konto vid denna tidpunkt. Om vi inte kan bearbeta betalningen kontaktar vi dig för att uppdatera informationen om din betalningsförmedlare. Om vi inte har tagit emot betalning inom femton (15) dagar från förnyelsen kan det hända att vi avslutar din prenumeration.

c. Uppsägning. Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att logga in på webbappen på app.dashlane.com och gå till avsnittet Mitt konto. Du kan fortsätta att använda en uppsagd prenumeration fram till schemalagt utgångsdatum, men du kommer inte att få någon proportionell återbetalning för innevarande period. För årsprenumerationer återbetalar vi dock hela prenumerationsavgiften om du begär återbetalning inom trettio (30) dagar från prenumerationens startdatum eller förnyelsedatum. Ytterligare information om återbetalning och uppsägning finns här, här och här.

d. Skatter. Eventuella försäljnings-, nyttjande-, mervärdes- eller andra skatter baserade på prenumerationen som vi måste belägga våra kunder med beräknas automatiskt och läggs till alla beställningar i tillämpliga fall (förutom för användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), där moms ingår i det belopp som du debiteras av Dashlane). I tillämplig utsträckning görs alla betalningar för Tjänsterna fritt från och utan avdrag för källskatt. Försäljningsskatt är helt och hållet användarens ansvar.

e. Betalningstjänster. Vi använder Stripe, Paypal och Checkout.com (var och en kallad en ”betalningsförmedlare”) för betalningstjänster (t.ex. kortgodkännande och försäljningsavräkning). Genom att betala för en prenumeration samtycker du till att vara bunden av den aktuella betalningsförmedlarens bestämmelser och villkor och ger oss och betalningsförmedlaren tillstånd att dela den information och de betalningsanvisningar som du uppger med din betalningsförmedlare och eventuella andra tredjepartsleverantörer endast i den utsträckning som det krävs för att genomföra dina transaktioner.

8. UPPSÄGNING

Sammanfattning:

Dessa villkor fortsätter att gälla så länge som du har ett konto (eller när du besöker webbplatsen). Vi kan säga upp ditt konto vid överträdelse av dessa villkor eller om lagen kräver att vi gör det. (I nästan alla fall kontaktar vi dig i så fall i förväg.) Du kan säga upp en prenumeration eller avsluta ditt konto när som helst. Om du säger upp en prenumeration förblir den aktiv tills prenumerationsperioden löper ut. Om vi säger upp ditt konto på grund av överträdelse av villkoren upphör prenumerationen omedelbart. För att ta bort säkrade data från din enhet måste du radera apparna från dina enheter efter uppsägningen.

a. Varaktighet. Dessa villkor träder i kraft när du godkänner dem enligt vad som anges i avsnitt 1.b och fortsätter att gälla så länge som du har ett konto (eller besöker webbplatsen).

b. Dashlanes uppsägning. Om vi inte kan debitera din betalningsförmedlare, om du väsentligt bryter mot dessa villkor eller om lagen kräver det (t.ex. om tillhandahållandet av Tjänsterna blir olagligt) kan vi stänga av eller säga upp din prenumeration och/eller ditt konto med eller utan föregående meddelande. Uppsägning enligt detta avsnitt 8.b. sker helt efter Dashlanes godtycke och vi frånsäger oss allt ansvar gentemot dig eller någon tredje part för sådan uppsägning.

c. Din uppsägning. Du kan säga upp en prenumeration när som helst enligt vad som anges i avsnitt 7.c. Följ stegen här om du vill radera ditt konto. Om du behöver hjälp kan du kontakta vårt hjälpcenter, men observera att av säkerhetsskäl kan endast den verifierade kontoinnehavaren radera kontot (vi kan inte göra det åt dig). Förutom enligt vad som specifikt beskrivs ovan gör vi ingen återbetalning för uppsagd prenumeration. Om du avslutar ditt konto gäller dessa villkor inte längre för dig, förutom i den utsträckning som du besöker webbplatsen och med avseende på eventuella bestämmelser som fortsätter att gälla efter uppsägningen enligt nedanstående.

d. Följder av uppsägning.

i. När en prenumeration går ut eller sägs upp av Dashlane enligt avsnitt 8.b kommer du inte längre att ha tillgång till de av Tjänstens funktioner som är knutna till prenumerationen. Om du inte avslutar ditt konto gör uppsägningen av din prenumeration att ditt konto automatiskt omvandlas till ett Free-konto (om vi fortfarande erbjuder denna typ av prenumeration).

ii. Om du raderar ditt konto upphör alla licenser som medges i dessa villkor omedelbart, och du måste helt sluta att använda apparna. Vi kan radera alla de data som är knutna till ditt konto från servrarna, däribland säkrade data och inloggningsuppgifter, utan ansvar eller betalningsskyldighet till dig. Lägg märke till att även om du raderar kontot, måste du radera apparna för att ta bort säkrade data från dina enheter. Även om du inte raderar apparna, kommer du inte att kunna komma åt dina säkrade data efter att du har raderat kontot (även om sådan åtkomst kan fortsätta en kort period beroende på inställningarna för ditt huvudlösenord i appen).

iii. Avsnitt 1.g och h, 3.b, 5, 7, 8.d, 9.b, c och d, 10, 11 och 13 fortsätter att gälla även efter att dessa villkor har sagts upp eller upphört att gälla oavsett orsak.

iv. Om vi säger upp ditt konto för att du överträder dessa villkor, kan du inte försöka skapa ett nytt konto.

9. GARANTI OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL; ANSVARSBEGRÄNSNING; SKADEERSÄTTNING

Sammanfattning:

Tjänsterna ska ha de funktioner som anges i dokumentationen, och om de inte har det försöker vi att åtgärda felet. I den mån som det är tillåtet enligt lag, lämnar vi inga garantier för Tjänsterna. Såvida vi inte avsiktligt gör någonting fel eller är i sanning inkompetenta uppgår vårt maximala ansvar för skador som orsakas av Tjänsterna eller i samband med dessa villkor till beloppet för din senaste prenumerationsbetalning. Du samtycker till att försvara oss mot eventuella yrkanden som riktas mot Dashlane med påstående om att din användning av Tjänsterna har överträtt dessa villkor eller gällande lagstiftning.

a. Garanti. Dashlane garanterar att Tjänsterna i allt väsentligt kommer att fungera enligt dokumentationen. Dashlanes enda åtagande, och din enda gottgörelse, vid eventuell överträdelse av denna garanti är att Dashlane ska göra alla affärsmässigt rimliga ansträngningar att korrigera Tjänsterna så att de följer dokumentationen.

b. FRISKRIVNING. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM ANGES I AVSNITT 9.a FRISKRIVER SIG DASHLANE UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER NÅGONTING ANNAT, AVSEENDE TJÄNSTERNA, DÄRIBLAND ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSE OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. DASHLANE GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT FUNGERA UTAN FEL ELLER AVBROTT.

c. ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDANTAGET FALL AV GROV OAKTSAMHET, UPPSÅTLIGT TJÄNSTEFEL ELLER BEDRÄGERI SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (i) DASHLANES ANSVAR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA ÖVERSTIGA DEN SENASTE PRENUMERATIONSAVGIFTEN DU HAR BETALAT ELLER (ii) DASHLANE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA, OAVSETT HUR DESSA UPPSTÅR ELLER VILKEN ANSVARSPRINCIP DE BEDÖMS EFTER OCH ÄVEN OM DASHLANE UNDERRÄTTAS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAKTAT NÅGON BRIST I DEN EGENTLIGA AVSIKTEN MED NÅGON BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE. DESSA BEGRÄNSNINGAR TILLÄMPAS INTE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, MEN I SÅDANA FALL BEGRÄNSAS DASHLANES ANSVAR I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER.

d. Skadeersättning. Du förbinder dig att ersätta, försvara och hålla Dashlane skadeslöst vid eventuella yrkanden, rättsåtgärder, stämningar eller rättsprocesser som ställs eller tas upp mot Dashlane och som uppstår till följd av eller i samband med din överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor eller din användning av Tjänsterna på ett sätt som bryter mot gällande lag.

e. Undantag. Bestämmelserna i detta avsnitt 9 gäller inte där det är förbjudet enligt gällande lag. Specifikt gäller avsnitt 9.c och uteslutningen av straffrättsliga ekonomiska påföljder inte för bosatta i delstaten New Jersey.

10. TVISTLÖSNING

Sammanfattning:

Såvida du inte lever i en jurisdiktion som förbjuder det, kommer ett rättskrav som rör Tjänsterna eller dessa villkor att avgöras genom en bindande skiljedom och inte i domstol. Skiljedomen kommer att administreras på individuell basis. Du kan välja bort skiljedomsklausulen genom att skriva till oss inom trettio dagar när du godkänner dessa villkor. Detta avsnitt förhindrar inte rättsliga åtgärder i domstolar som handlägger tvistemål om mindre värden och vissa yrkanden om omedelbar upprättelse.

LÄS DETTA AVSNITT 10 (som endast vad detta avsnitt beträffar kallas ”skiljedomsavtalet”) NOGGRANT. DET INGÅR I DITT AVTAL MED DASHLANE OCH BEGRÄNSAR DE SÄTT PÅ VILKA DU KAN BEGÄRA ERSÄTTNING AV OSS.

a. Skiljedomsförfarande. Underkastat avsnitt 10.f ska eventuell tvist som uppstår ur dessa villkor, sekretesspolicyn eller Tjänsterna lösas endast på individuell basis genom bindande och konfidentiell skiljedom som genomförs på engelska i New York, New York, USA inför en kommersiell skiljedomare från JAMS, Inc. (”JAMS”) enligt den version av skiljedomsreglerna ”Streamlined Arbitration Rules” som då gäller och det förfarande som anges här. Om summan av den ersättning som utkrävs eller begärs överstiger 250 000 $ ska istället den senaste versionen av ”Comprehensive Arbitration Rules and Procedures”, som finns tillgänglig här, användas. För att inleda skiljedomsförloppet måste du skicka ett dygnsbefordrat eller rekommenderat brev till Dashlane, Inc., 44 West 18th St., Forth Fl. New York, NY 10011, USA, attn: Legal där du begär skiljedom och beskriver ditt krav. Skiljedomsförfarandet lyder under Federal Arbitration Act och inte under någon delstatlig lag om skiljedom. Du och Dashlane ska försöka lösa eventuella tvister informellt innan skiljedomsförfarande inleds. Om frågan inte är löst inom trettio (30) dagar efter att meddelandet mottagits kan endera parten inleda skiljedomsförfarandet.

b. Skiljedomarens behörighet. Skiljedomaren ska ha enskild behörighet att lösa alla eventuella tvister som rör dessa villkor, även med avseende på villkorens upprättande och eventuella påståenden om att de helt eller delvis är ogiltiga eller ej verkställbara. Skiljedomaren beslutar om vilka rättigheter och skyldigheter, om några, som du respektive Dashlane har. Skiljedomsförfarandet får inte slås samman med några andra frågor eller med andra förfaranden eller parter. Skiljedomaren kan (i) fatta beslut som beviljar hela eller delar av något krav eller någon tvist och (ii) utdöma ekonomiskt skadestånd och icke-ekonomisk ersättning eller gottgörelse som är tillgänglig för en enskild part enligt gällande lag, skiljedomstolens regler och dessa villkor (inklusive skiljedomsavtalet). Skiljedomaren avger en skriftlig dom och ett yttrande som beskriver de huvudsakliga domskäl och slutsatser på vilka en eventuell dom (eller beslut att inte avlägga dom) baseras, inklusive beräkning av eventuellt skadestånd. Skiljedomarens dom är slutgiltig och bindande för parterna. Varje part ansvarar för sina egna skiljedomskostnader.

c. Avstående av juryrättegång. DU AVSÄGER DIG DIN KONSTITUTIONELLA OCH LAGSTADGADE RÄTT TILL STÄMNING INFÖR DOMSTOL (FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM ANGES I AVSNITT 10.F OCH TILL RÄTTEGÅNG INFÖR DOMARE ELLER JURY. Dina rättigheter kommer att avgöras av en neutral skiljedomare och inte av en domare eller jury. Skiljedomsförfaranden är enklare och mer begränsade än de regler som gäller i domstol. Skiljedomsbeslut är lika verkställbara som domstolsbeslut och föremål för mycket begränsad rättslig granskning.

d. Avstående av grupptalan. ALLA YRKANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA SKILJEDOMSAVTAL MÅSTE ANFÖRAS I RESPEKTIVE PARTS EGEN RÄTTSKAPACITET OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER PART I NÅGON GRUPP- ELLER OMBUDSTALAN. SKILJEDOMAREN FÅR INTE (i) SLÅ SAMMAN FLER ÄN EN PERSONS YRKANDEN, (ii) PÅ ANNAT SÄTT LEDA FÖRHANDLINGAR OM EN OMBUDS- ELLER GRUPPTALAN ELLER (iii) UTDÖMA ERSÄTTNING TILL EN GRUPP. Om en domstol finner att gällande lagstiftning förbjuder verkställning av några av begränsningarna i detta avsnitt 10.d vad gäller ett visst yrkande på ersättning ska det aktuella yrkandet, och endast det yrkandet, avskiljas från skiljedomsförfarandet och ställas inför delstatlig eller federal domstol i New York, New York i enlighet med avsnitt 1.h. Alla andra yrkanden ska vara föremål för skiljedom.

e. Avstående. Du kan välja att avstå från att omfattas av de bestämmelser i detta skiljedomsavtal som kräver och reglerar skiljedom genom skriftligt meddelande till legal@dashlane.com eller per e-post till Dashlane, Inc., 44 West 18th Street, 4th Fl., New York, NY 10011, USA inom trettio (30) dagar efter att du har godkänt dessa villkor. Ditt meddelande måste innehålla ditt namn och din adress, e-postadressen för ditt konto och ett otvetydigt uttalande om att du avstår från detta skiljedomsavtal. Avstående från skiljedomsavtalet påverkar inga andra bestämmelser i dessa villkor.

f. Undantag. Oaktat det föregående kan (i) endera parten föra enskild talan i en småmålsdomstol och (ii) yrkanden om (A) ärekränkning, (B) brott mot Computer Fraud and Abuse Act eller (C) överträdelse eller förskingring av den andra partens immateriella rättigheter endast föras i delstatliga eller federala domstolar i New York County, New York. Parterna samtycker till att dessa domstolar ska ha enskild, privat domsrätt i sådana ändamål. Begäran om skälig ersättning medför inte avstående av rätten till skiljedom.

g. Avgifter. Om du inleder ett skiljedomsförfarande genom vilket du ansöker om mindre än 500 $ i ersättning och följer skiljedomsavtalet, inklusive kravet om meddelande i förväg, ersätter Dashlane dig för din ansökningsavgift till JAMS, och betalar alla administrativa och skiljedomsavgifter upp till totalt 500 $. Om skiljedomaren tilldömer dig ersättning ersätter Dashlane dig för rimliga advokatarvoden.

h. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Med undantag av vad som anges i avsnitt 10.d, om någon eller några delar av detta skiljedomsavtal befinns vara ogiltiga eller ej verkställbara av behörig domstol ska dessa specifika delar inte gälla, men resten av skiljedomsavtalet ska fortsätta att gälla helt och fullt.

11. ÖVRIGT

Sammanfattning:

Detta avsnitt innehåller bestämmelser som krävs inom vissa jurisdiktioner (som Kalifornien), regler för tolkning av villkoren, obligatoriska hänvisningar till specifika lagar samt samtycke till att all kommunikation oss emellan ska vara elektronisk.

a. Samarbete. Ingenting i dessa villkor ska begränsa vår rätt att samarbeta med myndigheter.

b. Överlåtelse. Dessa villkor är personliga för dig och får inte överlåtas. Dashlane får fritt överlåta dessa villkor eller sina skyldigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

c. Exportbestämmelser. Du försäkrar att du inte finns namngiven på någon lista från USA:s regering över nekade parter. Du intygar att du inte kommer att använda Tjänsterna i ett land som står under amerikanskt handelsembargo (för närvarande Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Sudan och Krimregionen i Ukraina) eller på ett sätt som strider mot några amerikansk exportlagar eller exportbestämmelser.

d. Begränsade rättigheter för amerikanska myndigheter. Varje licens för Tjänsterna som används av något departement eller någon avdelning inom USA:s federala regering ska vara underställd villkoren för Dashlane Business och inte dessa villkor, enligt beskrivning i avsnitt 1.f.

e. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet och avstående. Om någon bestämmelse i dessa villkor av behörig domstol fastslås vara ogiltig ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla helt och fullt. Att avstå från åtgärd mot överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor innebär inte ett framtida avstående från åtgärd mot överträdelse av samma eller någon annan bestämmelse.

f. Hela avtalet. Dessa villkor utgör parternas hela avtal med avseende på innehållet häri och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation, såväl muntlig som skriftlig. Dessa villkor kan komma att ändras så som beskrivs i avsnitt 1.i.

g. Friskrivning. Du friskriver Dashlane och våra efterträdare från allt ansvar för förluster, skador, rättigheter, krav och åtgärder, inklusive personskada, dödsfall och skada på egendom, som direkt eller indirekt är relaterad till eller uppstår genom din användning av Tjänsterna (sammantaget kallade ”yrkanden”). Om du är bosatt i Kalifornien avstår du härmed från avsnitt 1542 i California Civil Code Section i vilket det står att ”en allmän friskrivning omfattar inte yrkanden som fordringsägaren eller den friskrivande parten inte vet eller misstänker finns till dennes förmån vid tidpunkten för friskrivningen och som, om vederbörande hade känt till dem, väsentligen skulle ha påverkat dennes avräkning hos gäldenären.” Denna friskrivning gäller inte för yrkanden om oskälig affärspraxis av Dashlane eller bedrägeri, vilseledning, falskt löfte, felaktig framställning eller hemlighållande, eller förtigande eller utelämnande av väsentliga fakta, från vår sida i samband med Tjänsterna.

h. Force Majeure. Dashlane ansvarar inte för uteblivet eller försenat utförande av dess skyldigheter enligt dessa villkor eller vad Tjänsterna beträffar som orsakas av naturkatastrof, myndighetsbeslut, civil olydnad eller andra faktorer som ligger utanför Dashlanes rimliga kontroll.

i. Elektronisk kommunikation och meddelanden. Du samtycker till användning av elektronisk kommunikation rörande dessa villkor och Tjänsterna och intygar att sådan kommunikation, oavsett om den tas emot per e-post eller genom Tjänsterna, uppfyller samma krav som om den hade skickats i pappersformat. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Vi kan skicka meddelanden till dig per e-post, genom publicering på webbplatsen eller med hjälp av annan rimlig metod. Du måste skicka meddelanden till oss skriftligen per e-post till support@dashlane.com eller så som annars uttryckligen anges i dessa villkor.

j. Konsumentklagomål. I enlighet med California Civil Code §1789.3 har boende i Kalifornien rätt att inlägga klagomål till Complaint Assistance Unit av Division of Consumer Services av California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112
Sacramento, CA 95834, USA eller ringa +1 (800) 952-5210.

k. Rubriker och tolkning. Rubriker och sammanfattningar i början av varje avsnitt av dessa villkor ingår endast för referens och påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter. Så som de används häri har termerna ”kan”, ”får” och ”kan komma att” betydelsen ”har rätt att men är inte skyldig att”, termerna ”inkluderar”, ”omfattar” och variationer härav har betydelsen ”inklusive men inte begränsat till” och termen ”dagar” har betydelsen kalenderdagar förutsatt att skyldigheter som skulle ha inträffat på en helg eller helgdag flyttas till nästa affärsdag efter sådan helg eller helgdag.

l. Språk. Dessa villkor är skrivna på engelska, och om Dashlane har tillhandahållit en översatt version av dem är det endast för din bekvämlighet. I händelse av en uppfattad konflikt mellan den översatta versionen och den engelska versionen av villkoren gäller den engelska.

12. Tilläggsvillkor

Sammanfattning:

Detta avsnitt innehåller villkor som gäller för användare av våra Family-prenumerationer samt betaanvändare av apparna. Våra tilläggsvillkor presenteras för godkännande där och då som de är relevanta.

a. Family-prenumerationer

i. Definitioner

  • ”Family-ansvarig” eller ”Ansvarig” innebär den Dashlane-användare som betalar för, och bjuder in andra att gå med i, en Family-prenumeration.
  • ”Medlem” innebär en person som accepterar en inbjudan om att gå med i en Family-prenumeration.

ii. Behörighet

Varje Family-prenumeration har en ansvarig och upp till fem (5) medlemmar. Du får inte vara medlem i eller ansvarig för fler än en Family-prenumeration samtidigt. Du får inte gå med i någon Family-prenumeration fler än två gånger.

För att bli medlem måste du få och lösa in en inbjudan från ansvarig. Medlemmarna kan börja använda funktionerna i Family-prenumerationen så fort de har skapat ett konto (eller kopplat sitt befintliga konto till Family-prenumerationen).

Ansvarig måste ha uppnått myndighetsålder i den jurisdiktion där vederbörande bor. Ålderskontroll utförs i samband med betalning. Medlemmar får ha vilken ålder som helst, med förbehåll för bestämmelserna i följande avsnitt.

iii. Barn

Barn får bli medlemmar. Genom att bjuda in ett barn (enligt definition i den jurisdiktion där barnet bor) att bli medlem intygar ansvarig att hen (a) samtycker till att Dashlane behandlar information om barnet så som beskrivs i vår sekretesspolicy, (b) kommer att ansvara för att barnet följer villkoren och (c) har laglig rätt att göra (a) och (b).

iv. Lämna en Family-prenumeration

(1) Avsluta prenumerationen. Ansvarig kan avsluta en Family-prenumeration när som helst i avsnittet Mitt konto i valfri Dashlane-app. En avslutad prenumeration förblir aktiv fram till slutet av innevarande prenumerationsperiod. När prenumerationsperioden slutar flyttas samtliga medlemmar över till den typ av Dashlane-konto som de hade innan de gick med i Family-prenumerationen (eller till ett Dashlane Free-konto om de inte tidigare var Dashlane-användare).

(2) Gå ur prenumerationen. En medlem kan gå ur en Family-prenumeration i avsnittet Mitt konto i valfri Dashlane-app. När en medlem går ur en Family-prenumeration återgår medlemmens konto till den typ som medlemmen hade innan medlemmen gick med i Family-prenumerationen (eller till ett Dashlane Free-konto om medlemmen inte tidigare var Dashlane-användare).

b. Betaversioner. Vi kan då och då erbjuda användare möjlighet att använda vissa experimentella funktioner eller appversioner som görs tillgängliga på prov (”betautgåvor”). ALLA BETAUTGÅVOR TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER, GARANTIER, LÖFTEN ELLER ÅTAGANDEN AV NÅGOT SLAG. All användning av en betautgåva sker på egen risk. Dashlane kan när som helst komma att ändra eller ta bort en betautgåva.

13. Landsspecifika bestämmelser

Sammanfattning:

Vissa ytterligare bestämmelser eller ändringar av villkoren gäller för bosatta i särskilda jurisdiktioner. Framför allt krävs inte att boende i Europa använder skiljedomsförfarande vid tvist.

a. EES. Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) ändras dessa villkor enligt följande:

i. Avsnitten 1.g, 1.h och 10 gäller inte dig.

ii. Dessa villkor, inklusive deras tillblivelse, kommer att styras av och tolkas enligt lagarna i det land där du bor förutsatt att, i den utsträckning som det är tillåtet enligt sådan lag, alla lagliga åtgärder som uppstår enligt dessa villkor eller som rör Tjänsterna kommer att utföras på en individuell basis i domstolarna i de länderna.

iii. För att informera Dashlane om en rättsprocess måste du skicka ett dygnsbefordrat eller ett rekommenderat brev till Dashlane, Inc., 44 West 18th Street, 4th Floor, New York, NY 10011, USA, attn: Legal.

iv. Avsnitt 11.j gäller inte för dig. Klagomål på Tjänsterna ska skickas till support@dashlane.com.

b. Frankrike. Om du är bosatt i Frankrike ändras dessa villkor, inklusive avsnitt 13.a, enligt följande:

i. För att informera Dashlane om en rättsprocess måste du skicka ett dygnsbefordrat eller rekommenderat brev till Dashlane SAS, Département Juridique, 21 rue Pierre Picard, 1er étage, Paris 75018, Frankrike.

c. Storbritannien. Om du är bosatt i Storbritannien ändras dessa villkor, inklusive avsnitt 13.a, enligt följande:

i. Tredje parter har inga rättigheter enligt avtalslagen (tredje parters rätt) från 1999 att hävda en bestämmelse i villkoren, men detta påverkar inte någon rätt eller gottgörelsen för sådan tredje part vilka föreligger eller är tillgängliga utöver den lagen.

ii. Dessa villkor är utarbetade på engelska. Ingen översättning av villkoren äger någon giltighet.

d. Tyskland. Om du är bosatt i Tyskland ändras dessa villkor, inklusive avsnitt 13.a, enligt följande:

i. Oaktat sådant som eventuellt strider mot detta i avsnitt 9.c avsäger sig företaget också allt ansvar för enkel försumlighet (såvida den inte orsakar personskador eller dödsfall), förutom om den orsakas av brott mot en väsentlig avtalsenlig skyldighet (vertragswesentliche Pflichten).