Stäng

Det lyckades!

Dina inställningar har uppdaterats.

Cookieinställningar

Hantera dina cookieinställningar nedan. Observera att vissa cookies krävs för att vår webbplats ska fungera.

Nödvändiga cookies

Det går inte att inaktivera dessa cookies. De är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ordentligt.

Status:
Alltid aktiv

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in anonyma användardata om hur du hittade och navigerar runt på webbplatsen. De hjälper oss att spåra hur väl olika sidor presterar och varifrån användare kommer.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Rekommenderade cookies

Dessa cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Användarvillkor

Dashlanes nuvarande användarvillkor är tillgängliga för dig att hämta eller läsa nedan. Vi inkluderar lättlästa sammanfattningar för att göra den juridiska texten lättare att förstå, men om du ändå har frågor är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Observera att Dashlane Inc. flyttade till ett nytt kontor i New York City den 1 september 2019. Om du behöver nå oss per post oss i New York skriver du till följande adress:

Dashlane, Inc.
44 West 18th St., 4th Floor
New York, NY 10011
USA

Senaste uppdatering: 15 mars 2019

Dashlanes Servicevillkor

Välkommen till Dashlane. Vårt uppdrag är att göra ditt digitala liv tryggare, enklare och säkrare. Vi tror att din identitet ska vara just det – din – och vi är dedikerade att skapa programvara som gör att du kan kontrollera din information på internet.

Våra ”servicevillkor” anges nedan. Ja, du måste godkänna dem om du vill använda vår programvara och ja, de är långa och kan vara svåra att följa. Men vi vill att du förstår vad du samtycker till, så varje avsnitt börjar med en kort och lättförståelig sammanfattning. Sammanfattningarna är inte en del av avtalet, utan ges som en hjälp för att förstå villkoren.

SENAST UPPDATERAD: 15 Mars 2019

1. Introduktion

Sammanfattning:

Detta är ett juridiskt avtal mellan dig och Dashlane. Du måste vara minst 18 år för att godkänna dessa villkor, vilka innehåller vår sekretesspolicy. Vi kan ändra dessa villkor vid tillfälle och genom att fortsätta att använda tjänsterna efter en ändring, godkänner du de ändrade villkoren. Villkoren gäller inte för webbplatser och tjänster som du kan nå via Tjänsterna och vilka administreras av andra företag. En prenumeration på betalda Tjänster kommer automatiskt att förnyas såvida du inte avbryter prenumerationen inom trettio dagar efter förnyelsedatumet. Om du befinner dig i USA, kommer eventuella krav som berör dessa villkor eller Tjänsterna att avgöras genom skiljedom, inte i en domstol inför en domare eller en jury, eller genom en grupptalan. Dessa villkor styrs av New Yorks delstatslag.

a. Dashlane, Inc. och dess dotterbolag (”Dashlane” eller ”vi” och dess avledningar) driver www.dashlane.com (tillsammans med eventuella underdomäner, ”webbplatsen”) och förser användarna (var och en kallad en användare, ”du”) med mobil-, dator och webbapplikationer (var och en kallad en ”app” och gemensamt kallade ”apparna”). Dessa servicevillkor (”villkoren”) är ett bindande avtal mellan dig och Dashlane USA, Inc. om din användning av webbplatsen, apparna och eventuella dithörande tjänster som vi kan utföra (webbplatsen, apparna och sådana tjänster kallas gemensamt ”Tjänsterna”). Som ordet används i dessa villkor betyder ordet ”enhet” varje dator, telefon, handdator eller övrig dators maskinvara på vilken appar körs.

b. Genom att använda Tjänsterna, försäkrar du att du (i) har laglig rätt att göra det (ii) är minst 18 år (eller innehar myndighetsålder i den jurisdiktion där du bor) och (iii) har befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss – antingen personligen eller på den juridiska personens vägnar åt vilken du använder Tjänsterna. Du måste godkänna dessa villkor och sekretesspolicyn på www.dashlane.com/privacy när du första gången laddar ned eller använder en app.

c. Dessa villkor gäller inte webbplatser, tjänster och appar från tredje parter (”tredjepartstjänster”) som du kan gå till via Tjänsterna. Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag, är vi inte ansvariga för innehåller eller praxis för tredjepartstjänster och länkar endast till dem för din bekvämlighet. Vi rekommenderar att du granskar villkoren och policydokumenten för tredjepartstjänster som du kan nå via Tjänsterna.

d. NÄR DU BETALAR FÖR EN PRENUMERATION AV TJÄNSTERNA, KOMMER DIN PRENUMERATION ATT FÖRNYAS AUTOMATISKT I YTTERLIGARE PERIODER AV SAMMA LÄNGD SOM DEN FÖRSTA PRENUMATIONSTIDEN TILL DET DÅ GÄLLANDE PRISET FÅR SÅDANA TJÄNSTER, SÅVIDA DU INTE AVSLUTAR DIN PRENUMERATION ENLIGT VAD SOM ANGES I AVSNITT 7.C.

e. Om du använder vissa Tjänster kan du bli föremål för ytterligare villkor (”tilläggsvillkor”). Om en bestämmelse i tilläggsvillkoren strider mot dessa villkor, ska tilläggsvillkoren gälla för en sådan tjänst.

f. Dashlane Business är vårt erbjudande för små och medelstora företag. Om du köper en Dashlane Business-licens, kommer du att vara bunden av villkoren här, och inte dessa villkor, när det gäller din användning av Tjänsterna. Enskilda användare som köper Dashlane med en Dashlane Business-licens måste också godkänna dessa villkor.

g. DESSA VILLKOR KRÄVER ANLITANDET AV EN SKILJEDOMARE PÅ INDIVIDUELL BASIS FÖR ATT LÖSA TVISTER, SNARARE ÄN JURYDOMSTOLAR ELLER GRUPPTALAN, OCH BEGRÄNSAR DE ÅTGÄRDER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA OM DET FÖRELIGGER EN TVIST OM DESSA VILLKOR ELLER OM HUR DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA. Genom att godkänna dessa villkor avstår du från vissa rättigheter när det gäller rättsmedel som du annars kan ha. Se avsnitt 10 för mer information.

h. En tvist eller ett rättsanspråk som uppstår i samband med dessa villkor eller som rör Tjänsterna kommer att styras av och tolkas enligt delstatslagarna i New York, som följer den federala skiljedomslagen, utan att det ger upphov till några lagvalskonflikter som skulle kräva ett annat resultat. FN:s konvention om avtal och internationella köp av varor kommer inte att tillämpas för dessa villkor.

i. Vi kan alltid ändra dessa villkor. När vi gör det kommer vi att publicera de uppdaterade villkoren på denna sida samt även informera dig via Tjänsterna, allt efter behov. Ändringar av villkoren kommer att träda i kraft omedelbart för nya användare och trettio (30) dagar efter att vi publicerat ett meddelande om sådana ändringar på webbplatsen eller informera användare om ändringarna via Tjänsterna för befintliga användare.

j. Du kan kontakta oss på support@dashlane.com eller skriva till oss på adressen Dashlane, Inc. 156 Fifth Avenue, Suite 504, New York, NY 10010, med frågor om dessa villkor.

2. REGISTRERING

Sammanfattning:

För att använda appar måste du skapa ett konto. Kontoinformationen måste alltid vara korrekt. Du måste även skapa ett huvudlösenord, som kommer att användas som en nyckel för att kryptera och skydda den information som du har sparat om Tjänsterna. DASHLANE VARKEN SPARAR ELLER HAR TILLGÅNG TILL DITT HUVUDLÖSENORD, OCH OM HUVUDLÖSENORDET KOMMER BORT, KAN INTE DASHLANE LÅSA UPP DITT KONTO ELLER ÅTERVINNA NÅGON AV DIN INFORMATION. Dela inte med dig av din kontoinloggningsinformation till någon, då du ansvarar för allt som sker med ditt konto.

a. Konton. För att använda Tjänsterna måste du ladda ned en app, eller gå till en förinstallerad app på din enhet, och skapa ett konto (ett ”konto”) genom att uppge din e-postadress (”konto-e-post”) och ett huvudlösenord (”huvudlösenordet” och, tillsammans med konto-e-posten, ”inloggningsuppgifterna”). Håll inloggningsuppgifterna på en säker plats och dela inte med dig av dem till någon. Du ansvarar för allt som sker med de Tjänster som är knutna till ditt konto. Du försäkrar att all information du lämnar till oss i samband med ditt konto (t.ex. faktureringsinformation när du betalar för en prenumeration) kommer att vara korrekt, och att du kommer att hålla oss uppdaterade så länge som har ett konto.

b. Huvudlösenord. Ditt huvudlösenord är avgörande för kontots säkerhet. Det används för att generera de krypteringsnycklar som används för att skydda säkrade data (enligt definitionen i avsnitt 4.c) och för att överföra säkrade data mellan dina godkända enheter. DASHLANE VARKEN SPARAR, HAR TILLGÅNG TILL, ELLER HAR NÅGRA MEDEL ATT ÅTERSKAPA ELLER ÅTERFINNA DITT HUVUDLÖSENORD ELLER KOMMA ÅT SÄKRADE DATA OM DU FÖRLORAR DITT HUVUDLÖSENORD. Detta är en avgörande säkerhetsdetalj där avsikten är att skydda säkrade data om våra system skulle äventyras. Vi ansvarar inte för någon oförmåga att logga in på ditt konto eller till dina säkrade data som beror på att huvudlösenordet har förkommit.

3. LICENS

Sammanfattning:

Du har en begränsat licens att använda apparna för personligt eller (i tillämpliga fall) internt företagsbruk, jämte dokumentation och uppdateringar som gäller apparna och de Tjänster du använder. Du får inte (försöka att) hacka, bakåtutveckla, överträda lagar genom att använda, eller på annat sätt göra ”dåliga” saker med eller på Tjänsterna. Vi måste inte lämna support på apparna (men vi gör det och kommer att fortsätta att göra det). Användningen av apparna är föremål för ytterligare villkor från det ställe (”appbutiken”) där du laddade ned appen. Att hålla apparna kompatibla med den övriga digitala världen kräver mycket arbete och ibland kanske appar inte fungerar tillsammans med en viss webbplats eller tjänst, trots att de gjort det tidigare.

a. Licens. Dashlane beviljar dig en personlig, icke-exklusiv, återkallelig, icke underlicensierbar och icke överförbar licens att ladda ned och installera apparna i objektskodformat, på en eller flera enheter, endast för ditt personliga syfte eller interna företagssyfte. Licensen omfattar rätten att (i) få tillgång till, använda och göra ett rimligt antal kopior av publicerade beskrivningar av funktionalitet, tekniska krav eller användningen av Tjänsterna (gemensamt kallat ”dokumentation”) och (ii) använda de ändringar av apparna som tillgängliggörs för alla användare av sådana appar utan någon extra kostnad (var och en kallad en ”uppdatering”) när varje uppdatering görs allmänt tillgänglig. Uppdateringar kan installeras automatiskt eller kan kräva att du installerar den. En underlåtenhet att installera en uppdatering kan leda till att en app eller Tjänsterna inte fungerar korrekt.

b. Begränsningar, godtagbar användning. Utom när det är uttryckligen tillåtet i dessa villkor får du inte, vare sig direkt eller indirekt:

i. modifiera eller skapa avledda arbeten av Tjänsterna eller delar därav

ii. dekompilera, bakåtutveckla eller överföra en del av en app till en för människor avläsbar form (utom i den omfattning som det uttryckligen tillåts i tillämplig lag)

iii. Hyra, uthyra, dela, distribuera eller sälja en del av Tjänsterna till tredje part, däribland till en servicebyrå eller på liknande basis

iv. ta bort, ändra eller utplåna egna meddelanden eller märken i appen eller i dokumentationen

v. yppa resultaten av tester eller jämförelser av en app eller av Tjänsterna

vi. kringgå eller avaktivera säkerhet, upphovsrättsskydd eller licenshanteringsmekanismen i en app eller för Tjänsterna

vii. ingripa i Tjänsternas drift

viii. använda Tjänsterna för att överträda lagen eller tredje parts rättigheter

ix. via Tjänsterna ladda upp eller sprida innehåll som skadar minderåriga

x. ladda upp eller överföra någon form av virus, mask, trojans häst eller annan skadlig kod i eller via Tjänsterna

xi. använda en automatisk eller manuell process för att tillskansa sig information från webbplatsen eller Tjänsterna, utom att kommersiell sökning kan använda spindlar för att kopiera material från webbplatsen endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att skapa offentligt tillgängliga sökbara index över materialet

xii. efterlikna eller på annat sätt oriktigt framställa din anknytning till en person eller ett företag

xiii. spegla eller rama in webbplatsen eller något innehåll, placera tillfälliga fönster över dess sidor, eller på annat sätt påverka visningen av dess sidor eller

xiv. försöka göra något av det ovanstående.

Dashlane kan vidta varje åtgärd som bedöms vara rimlig, däribland att säga upp ditt konto, för en överträdelse av dessa begränsningar (eller villkoren generellt).

c. Support. Licensen som medges i avsnitt 3.a ger inte rätt till support för apparna eller Tjänsterna, även om vi kan välja att tillhandahåll det (och gör det). Samtidigt som Dashlane strävar efter att ständigt förbättra Tjänsterna, måste vi inte åtgärda några specifika fel, ett programfel eller ett problem utom enligt vad som anges i avsnitt 9.a.

d. Appbutikbegränsningar.

i. Mobilapparnas tillgänglighet beror på det företag från vilket du erhållit appen (var och en kallad en ”appbutik”). Den relevanta appbutiken är inte en part i dessa villkor och endast Dashlane, och inte appbutiken, är ansvarigt för Tjänsterna och eventuella dithörande krav (t.ex. rättslig efterlevnad eller överträdelse av immateriella rättigheter). Du ansvarar för att anslutningsavgifter för din användning av appar eller en appbutik och för avgifter som debiteras av en appbutik i samband med Tjänsterna. Du kommer att följa alla tillämpliga villkor och policyer för appbutiken när du använder en mobilapp. Appbutiken (och dess dotterbolag) är tredjepartsnyttjanderättshavare till dessa villkor och kan hävda dem.

ii. Du kommer endast att använda appar som nås via eller laddas ned från Apples appbutik (A) på en produkt med varumärket Apple som har operativsystemet iOS (Apples eget operativsystem) och (B) enligt vad som tillåts i ”användningsbestämmelserna” i servicevillkoren i Apples appbutik.

e. Tredjepartstjänster. Apparna är utformade för att fungera med många tredjepartstjänster, men deras fortsatta kompatibilitet med en specifik applikation, webbplats eller tjänst beror på en sådan tredjepartstjänst. Att behålla kompatibiliteten med vissa applikationer, kan du behöva uppdatera en app eller en tredjepartsapplikation vid olika tillfällen. Vi kan inte garantera att någon nuvarande understödd tredjepartstjänst kommer att fortsätta att vara kompatibla med Tjänsterna.

4. EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

Sammanfattning:

Detta avsnitt beskriver viktiga funktioner hos Tjänsterna. Vi tillhandahåller Tjänsterna, men du ansvarar för hur du använder dem – både när det gäller att se till att de data du sparar i apparna är korrekt och för hur de används (inklusive när du använder Tjänsterna för att dela med dig av data till andra). Som de flesta leverantörer av konsumentapplikationer vinnlägger vi oss om att vidta varje åtgärd för att garantera att dessa funktioner fungerar korrekt. Samtidigt kan vi inte garantera att de alltid gör det.

Tjänsterna erbjuder funktioner som sparar tid och som skyddar dina data. Uttömmande information om funktioner och tillgänglighet finns på www.dashlane.com/plans. Användningen av funktionerna är föremål för följande villkor.

Följande funktioner ingår i alla Dashlane-planer (alla funktioner finns inte i alla jurisdiktioner):

a. Lösenordshanterare. Skriv in, befästa, hantera och säkra lösenorden. Du kan automatiskt importera lösenord sparade från andra tjänster (t.ex. från webbläsarens autoifyllnadsfunktioner) och i många fall använda vår automatiserade ”lösenordsgenerator” för att skapa komplicerade lösenord. Samtidigt som lösenord som skapats av lösenordsgeneratorn är utformade för att vara så säkra som möjligt, kan vi inte garantera att de är säkra och vi hävdar inte uttryckligen att de är immuna mot attacker. Inte heller garanterar vi att lösenordshanteraren och lösenordsgeneratorn kommer att fungera korrekt med alla tredjepartstjänster. Lägg märke till att Dashlanes användare av gratisversionen ”Free” är begränsade till femtio (50) lösenord. Dashlane Premium- och Premium Plus-användare och har ingen gräns för antalet lösenord som de kan spara i lösenordshanteraren.

b. Digital plånbok. Denna funktion gör att du kan spara och använda information om kreditkort, betalkort, bankkonton och online-betalningskonton (var och en kallad en ”betalningsmetod”). Den digitala plånboken gör även att du kan spara kvitton från transaktioner på internet som genomförs via Tjänsterna. Du måste hålla informationen om din betalningsmetod aktuell och korrekt och följa de villkor som reglerar varje betalningsmetod. Dashlane är inte en part i, och inte ansvarig för, en transaktion som genomförs med den digitala plånboken. Vi garanterar inte att en betalningsmetod har gott anseende eller att utgivaren kommer att genomföra en begärd transaktion. För att reda ut ett problem med en särskild transaktion, kontakta handlaren eller utfärdaren av betalningsmetoden.

c. Säkrade data. Du kan välja vilka datatyper du vill spara hos Tjänsterna, däribland kontaktinformation, betalningsmetoder, ID-handlingar (som till exempel körkort eller pass) och viktiga meddelanden (gemensamt kallade ”säkrade data”). Du kan även använda säkrade data för att spara filer som kan laddas ned för visning och redigering utanför Tjänsterna. Samtidigt som vi använder starka krypterings- och övriga säkerhetsåtgärder för att skydda säkrade data, garanterar vi inte att säkrade data är eller kommer att vara skyddade till 100 procent. Dashlane varken söker igenom eller kan söka igenom säkrade data. Du är ensam ansvarig för att säkrade data är korrekta och hur du använder dem.

d. Delning. I Tjänsterna får du dela med dig av lösenord och säkra meddelanden (gemensamt kallade ”delade data”) med familj, vänner och kolleger som har Dashlane-konton (var och en kallad en ”mottagare”). Genom att utse en mottagare ger du oss rätten att göra delade data tillgängliga för dem, och du garanterar att du, genom att göra så, inte överträder villkoren för ett tredjepartsavtal (t.ex. så får du inte dela med dig av ett lösenord som endast är för ditt personliga bruk). Av uppenbara skäl ska du vara mycket försiktig med vem du ger tillgång till delade data, särskilt när du medger ”fullständiga rättigheter”, i vilket fall mottagaren kan ändra (byta lösenord) och på nytt dela med sig av dessa delade data. Du ensam är ansvarig för medgivande och återkallande av rättigheter till delade data och följderna av alla åtgärder som mottagarna vidtar med dina delade data. Lägg märke till att med Dashlanes gratiskonto ”Free”, är delningen begränsad till totalt fem poster (antingen delad av dig, delad till dig eller en kombination av dem). Dashlane Premium- och Premium Plus-användare får en obegränsad delningsmöjlighet.

Följande funktioner ingår i Dashlane Premium och Premium Plus (vissa test- och reklamkonton för dessa konton kanske inte har alla funktioner):

e. Synkronisering. Efterbilda säkrade data på alla enheter som är knutna till deras respektive konton. För att göra det laddar apparna upp säkrade data (som vi inte har tillgång till, eftersom vi inte vet, inte sparar (i någon form) eller inte har tillgång till det huvudlösenord som används för att generera krypteringsnyckeln) till våra servrar, och vidarebefordrar sedan dessa säkrade data till varje autentiserad enhet knuten till det kontot. Detta garanterar att en ändring av dessa säkrade data som skapats i en app på en enhet leder till en uppdatering på varje annan enhet som är knuten till ditt konto. (Synkroniseringen görs automatiskt var femte minut och kan även aktiveras manuellt.) Uppdateringar av dina säkrade data kanske inte är tillgängliga på en enhet (i) om enheten inte är uppkopplad till internet eller till Dashlanes servrar (ii) om du inte uppfyller Dashlanes tekniska krav, däribland att installera uppdateringar i appen när så krävs (iii) om du raderar appen från enheten (iv) du glömmer ditt huvudlösenord eller (v) om du avaktiverar synkroniseringen. Vi garanterar inte att synkroniseringen kommer att fungera vid varje tillfälle eller att säkrade data inte kommer att förvanskas eller förloras under synkroniseringen, och vi friskriver oss från allt ansvar som kan uppstå i ett sådant fall. Synkroniseringen är inte tillgänglig för gratiskontot Dashlane Free, även om du har många Dashlane Free-konton.

f. Säker kontobackup. Med synkroniseringsfunktionen kan du även återställa säkrade data till en enhet efter ett fel som påverkar data som sparats på den enheten, eller överföra dem till en ny enhet (efter autentisering). Dataåterställning kan avbrytas eller fungera inkorrekt i samma situationer som påverkar den synkronisering som beskrivs ovan.

g. Nödkontakter. En nödkontakt är en enskild person som du utser och som ska få dina säkrade data om du avlider, blir handlingsoförmögen eller hamnar i en annan, liknade situation. När du utser en nödkontakt kommer du att behöva ange de särskilda villkor enligt vilka nödkontakten ska få dina säkrade data. Du ger Dashlane tillstånd att skicka säkrade data till nödkontakten om de villkoren uppfylls och du befriar Dashlane från ansvar som kan uppstå till följd av en sådan överföring. Du måste hålla informationen om nödkontakten aktuell.

h. Övervakning av darknet. Med Tjänsterna kan du söka igenom ”darknet” för att se om viss information knuten till ditt konto kan ha äventyrats (”darknetövervakning”). Darknetövervakning, som tillhandahålls av en tredjepartspartner, söker igenom en ständigt uppdaterad databas med dataintrång för att finna matchningar med e-postmeddelanden knutna till ditt konto. Varje e-postmeddelande måste kontrolleras innan darknetövervakning genomförs. Du kommer att få e-postmeddelanden och påminnelser via Tjänsterna om genomsökningen visar en överträdelse som kan påverka din information. Dashlane tillhandahåller darknetövervakning ”i befintligt skick” och garanterar inte att resultaten är fullständiga eller korrekta.

i. VPN (ej tillgänglig i alla jurisdiktioner). Genom en tredjepartspartner kan du via Tjänsterna ansluta dig till ett virtuellt privat nätverk (VPN) för att söka på internet mer säkert när du använder offentliga och osäkrade wifi-nätverk. När du har anslutit dig till VPN kommer webbläsarens trafik att gå via tredjepartspartnerns servrar. Dashlane ansvarar inte för tillgänglighet, prestanda eller tillförlitlighet hos VPN och garanterar inte att VPN är helt säkert.

Följande funktioner ingår i Premium Plus-kontot (finns endast i USA):

j. Kreditövervakning och återställande. Anslut dig till och få tillgång till kontrollpanelen TransUnions kreditvy direkt via Tjänsterna för att se poäng, kredithistorik och mer. TransUnion kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig när det inträffar en händelse som kan påverka din kredit. Om du är utsatt för id-stöld kan du söka kreditåterställningssupport, där ingen särskild TransUnion-registrering krävs via ett särskilt telefonnummer och en unik åtkomstkod. Kontrollpanelen finns endast i informationssyfte och Dashlane ansvarar inte för att den information som finns där är korrekt eller fullständig.

k. Försäkring mot identitetsstöld. Du kan yrka på högst 1 miljon US-dollar som försäkringsersättning för identitetsstöld om din identitet blir stulen. Identitetsstöldsförsäkring tecknas av dotterbolag eller närstående bolag till American International Group, Inc. Beskrivningen av denna funktion som finns på webbplatsen är endast i informationssyfte och omfattar inte alla termer, villkor och undantag för den beskrivna försäkringen, av vilken det finns kopior på webbplatsen eller kan erhållas på begäran hos Dashlanes support. Försäkringstäckningen kanske inte finns i alla jurisdiktioner eller om villkoren som beskrivs i de faktiska försäkringsvillkoren inte följs.

5. ANSVAR

Sammanfattning:

Tjänsterna ägs av Dashlane och dess licensgivare. Du äger dina säkrade data och inloggningsuppgifter. Den enda rättighet du har till Tjänsterna är den begränsade licensen som medges ovan. Den enda rättigheter vi har till dina inloggningsuppgifter och säkrade data är att använda dem enligt vad som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna. Vi äger all anonymiserad information om användningen av Tjänsterna. OM du föreslår produktfunktioner eller lämnar annan feedback om Tjänsterna, kan vi använda dem utan några skyldigheter till dig.

a. Tjänster. Med undantag av inloggningsuppgifter och säkrade data (och i förekommande fall delade data du får från andra) behåller Dashlane och dess licensgivare alla rättigheter, befogenheter till och intressen i Tjänsterna och allt innehåll och material som är tillgängligt inom och via Tjänsterna. Du kommer inte att ta bort, ändra eller reducera någon upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller andra äganderättsmeddelanden till eller i Tjänsterna. Ditt konto är endast licensierat till dig så att du kan använda Tjänsterna och, med undantag för dina säkrade data och inloggningsuppgifter, har du inget ägarintresse i ditt konto.

b. Dina data. Med undantag för de begränsade licenser som medges Dashlane nedan och på andra ställen i villkoren, behåller du alla rättigheter, befogenheter till och intressen i dina inloggningsuppgifter och säkrade data. Så länge som du har ett konto medger du oss en icke-exklusiv, royalty-fri, fullt betald, underlicensierbar, överförbar, världsomspännande rätt att behandla dina säkrade data och inloggningsuppgifter endast i den mån det krävs för att tillhandahålla Tjänsterna.

c. Användningsinformation. Dashlane äger alla data som rör installation, registrering och användning och resultat av Tjänsterna, däribland användningsstatistik och aktivitetsloggar (gemensamt kallade ”användningsinformation”). Användningsinformation innefattar inte någon personligt identifierbar information.

d. Feedback. Feedback, kommentarer eller antydningar du kan lämna om Dashlane eller Tjänsterna (”feedback”) är frivillig och du medger härmed Dashlane en evig, oåterkallelig och royalty-fri rätt och licens att använda alla feedback på ett lagligt sätt oavsett hur, utan någon skyldighet gentemot dig.

6. TREDJEPARTSMATERIAL

Sammanfattning:

Vi kan tillhandhålla länkar till, eller skapa data from, tredjepartstjänster som är tillgängliga på webbplatsen eller via Tjänsterna. Vi ansvarar inte för dessa tjänster eller data. Dessutom använder vi, i likhet med de flesta programvaruutvecklare, öppna källkodskomponenter i Tjänsterna. Programvara med öppen källkod omfattas inte av vår licens, men är föremål för villkoren i den licens som väljs av utvecklaren för sådan programvara med öppen källkod.

a. Tredjepartstjänster. Du ansvarar för att följa villkoren hos alla tredjepartstjänster du har tillgång till via Tjänsterna (dvs. platser där du använder Tjänsterna för att logg in eller för autoifyllnad). Dashlane ansvarar inte för resultatet av tredjepartstjänster och rekommenderar att du granskar användarvillkoren och sekretesspolicyerna för alla sådana tjänster.

b. Tredjepartsdata. Dashlane kan via Tjänsterna tillgängliggöra information från tredje parter, däribland data som tillhandahålls via tredjepartstjänster och säkrade data tillgängliga via Tjänsterna. Dashlane ansvarar inte för att sådana data är korrekta eller fullständiga.

c. Programvara med öppen källkod. ”Programvara med öppen källkod” betyder att vissa delar av Tjänsterna består av ”öppen källkod” eller ”fria” programvarulicenser som kontrolleras av tredje parter. Programvara med öppen källkod licensieras enligt villkoren i slutanvändarlicensen som följer med sådan programvara, och inte enligt avsnitt 1. Inget i dessa villkor begränsar eller utökar rättigheterna i slutanvändarlicensen för programvara med öppen källkod. Om det krävs enligt tillämplig licens kommer Dashlane att göra programvaran med öppen källkod tillgänglig genom en skriftlig begäran till adressen i avsnitt 1.j.

7. AVGIFTER OCH BETALNING

Sammanfattning:

När du anmäler dig för en betald tillgång till Tjänsterna (en ”prenumeration”) på webbplatsen, måste du lämna ut kreditkortsinformation eller information om ditt PayPalkonto. Alla prenumerationsavgifter ska betalas i förväg och prenumerationer kommer att förnyas automatisk (och du kommer att debiteras) årligen såvida du inte säger upp kontot. Prenumerationsavgifter kommer endast att återbetalas om prenumerationen sägs upp inom trettio (30) dagar från den dag när betalningen ska göras. Vi kommer att informera dig innan prenumerationen förnyas. Vi debiterar försäljningsskatt när det krävs. Genom att betala samtycker du till användarvillkoren och sekretesspolicyn för Stripe eller Paypal, allt efter omständigheterna. Appbutikers betalningspraxis kan ha olika villkor.

a. Prenumeration. Vissa funktioner för Tjänsterna är endast tillgängliga med ett betalkonto (en ”prenumeration”). Prenumerationsnivåer, funktioner och prissättning finns på www.dashlane.com/plans. Prenumerationsavgifter (”prenumerationsavgifter”) ska betalas i förskott för varje faktureringsperiod där den första betalningen ska betalas när du lägger till en prenumeration till ditt konto (”prenumerationens startdatum”). Utom när det uttryckligen anges i dessa villkor, återbetalas inte prenumerationsavgifter och detta baseras på våra standardavgifts- och faktureringsvillkor som gäller när betalning ska göras. Du måste uppge ett giltigt kreditkort eller en annan betalningsmetod vi godtar (”betalningsleverantör”) innan du börjar en prenumeration och omgående uppdatera ditt konto om det sker en förändring av din betalningsinformation. Ditt avtal med betalningsleverantören och inte dessa villkor styr användningen av den betalningsleverantör du valt. Vi kan alltid ändra avgifter och faktureringspraxis, antingen genom att publicera ett meddelande om en sådan ändring på webbplatsen eller meddela dig via Tjänsterna, förutsatt att en sådan förändring inte kommer att gälla dig förrän nästa prenumerationsperiod eller om du ändrar prenumerationstyp. Om du uppgraderar din prenumeration, kommer du att betala för ett helt år för den nya prenumerationsnivån men kommer att få en proportionell kredit för det återstående värdet på din tidigare prenumeration.

b. Automatisk förnyelse. Prenumerationer kommer att förnyas automatiskt till de gällande priserna OCH DIN BETALNINGSLEVERANTÖR KOMMER ATT DEBITERAS VID FÖRNYELSEN SÅVIDA DU INTE AVSLUTAR DIN PRENUMERATION som anges i avsnitt 7.c. Vi kommer att informera dig via e-post trettio (30) dagar före prenumerationsdatumet. Genom att prenumerera godkänner du att vi debiterar din betalningsleverantör i början av en prenumerationsperiod om du inte har avaktiverat ditt konto vid den tidpunkten. Om vi inte kan behandla betalningen från din betalningsleverantör, kommer vi att kontakta dig för att uppdatera din information hos betalningsleverantören eller vidta andra åtgärder för betalningen. Om vi inte får betalningen inom femton (15) dagar efter förnyelsen, kan vi säga upp prenumerationen.

c. Uppsägning. Prenumerationer kan sägas upp när som helst genom att logga in på webbappen på app.dashlane.com och gå till ”Mitt konto”. Du kommer att kunna använda varje prenumeration du säger upp fram till det datumet då den löper ut, men du kommer inte att kunna få tillbaka några pengar i proportion till den tid som återstår. Vi kommer emellertid att återbetala hela prenumerationsavgiften om du begär återbetalning inom trettio (30) dagar från prenumerationens startdatum eller prenumerationens förnyelsedatum. Mer information om återbetalning och uppsägning finns här och här.

d. Skatter. ”Försäljningsskatt” betyder varje försäljningsskatt, användningsskatt, mervärdesskatt eller annan skatt baserad på prenumerationsavgiften som vi måste vidarebefordra till kunder. Försäljningsskatt beräknas automatiskt och läggs till alla beställningar i tillämpliga fall (utom för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) där moms ingår i det belopp som du debiteras av Dashlane). I den utsträckning som det är tillämpligt kommer all betalning för Tjänsterna att göras utan, och utan avdrag för, källskatter. Försäljningsskatt är endast användarens ansvar.

e. Betalningstjänster. Vi använder Stripe och Paypal som betalningstjänster (t.ex. kortgodkännande, försäljningsavräkning och dithörande tjänster). Genom att betala för en prenumeration samtycker du till att bli bunden av Stripes eller PayPals villkor och policydokument, allt efter omständigheterna, och godkänner att vi och Stripe eller PayPal delar information och betalningsinstruktioner du lämnar hos din betalningsleverantör och annan eller andra tredjepartstjänsteleverantörer enligt vad som krävs för att genomföra transaktionerna.

8. UPPSÄGNING

Sammanfattning:

Dessa villkor kommer att fortsätta att gälla så långe som du har ett konto (eller när du besöker webbplatsen). Vi kan säga upp ditt konto för en överträdelse av dessa villkor eller när det krävs enligt lag. Du kan säga upp en prenumeration eller stänga ned ditt konto när som helst. Om du säger upp en prenumeration kommer den att vara aktiv tills prenumerationsperioden löper ut. Om vi säger upp ditt konto för en överträdelse av villkoren, kommer din prenumeration att upphöra omedelbart. Du måste radera appar från enheter efter uppsägningen för att ta bort säkrade data från din enhet.

a. Villkor. Dessa villkor träder i kraft när du godkänner dem enligt vad som anges i avsnitt 1.b och kommer att fortsätta att gälla så länge som du har ett konto (eller besöker webbplatsen).

b. Uppsägning gjord av Dashlane. Om vi inte kan debitera din betalningsleverantör, om du i allt väsentligt bryter mot dessa villkor eller om det krävs enligt lag (t.ex. när tillhandahållandet av Tjänsterna blir olaglig), kan vi omedelbart och utan föregående meddelande, stänga av eller säga upp din prenumeration och/eller konto. Uppsägning enligt detta avsnitt 8.b sker helt enligt Dashlanes gottfinnande och vi kommer inte att bli ersättningsskyldig till dig eller någon tredje part för en sådan uppsägning.

c. Uppsägning gjord av dig. Du kan säga upp en prenumeration när som helst enligt vad som anges i avsnitt 7.c. Du kan följa samma tillvägagångssätt för att avsluta ditt konto. Du kan även kontakta oss på support@dashlane.com om du vill avsluta ditt konto. Utom när det specifikt anges ovan, kommer vi inte att betala tillbaka något för de uppsagda prenumerationerna. Om du avslutar kontot kommer inte dessa villkor att gälla för dig längre utom om du besöker webbplatsen och när det gäller bestämmelser som gäller efter uppsägningen enligt nedan.

d. Följder av uppsägning.

i. När en prenumeration löper ut eller sägs upp av Dashlane enligt avsnitt 8.b, kommer du inte längre att ha tillgång till Tjänstens funktioner som är knutna till prenumerationen. Såvida du inte avslutar ditt konto, kommer en uppsägning av en prenumeration att automatiskt ändra ditt konto till gratiskontot ”Dashlane Free” (om vi fortfarande erbjudet det alternativet).

ii. Om du avslutar ditt konto kommer alla licenser som medges i dessa villkor att omedelbart upphöra att gälla och du måste upphöra helt att använda apparna. Vi kan radera alla de data som är knutna till ditt konto från servrarna, däribland säkrade data och inloggningsuppgifter, utan ansvar eller betalningsskyldighet till dig. Lägg märke till att även om du avslutar kontot, måste du radera våra appar för att ta bort säkrade data från dina enheter. Även om du inte raderar apparna, kommer du inte att kunna ha åtkomst till dina säkrade data efter att du avslutat kontot (även om sådan åtkomst kan fortsätta en kort period beroende på inställningarna för ditt huvudlösenord i appen).

iii. Avsnitt 1.g och h, 3.b, 5, 7, 8.d, 9.b, c och d, 10, 11 och 12 kommer att gälla efter att dessa villkor har sagts upp eller upphört att gälla oavsett orsak.

iv. Om vi säger upp ditt konto för att du överträder dessa villkor, kan du inte försöka skapa ett nytt konto.

9. GARANTI OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL; ANSVARSBEGRÄNSNING; SKADEERSÄTTNING

Sammanfattning:

Tjänsterna kommer att följa det som står i dokumentationen, och om så inte är fallet, kommer vi att vinnlägga oss om att reda ut det. Så långt som det är möjligt enligt lag, lämnar vi inga andra garantier om Tjänsterna. Såvida vi inte avsiktligt gör något fel eller är verkligt inkompetenta, kommer den maximala skadeersättningen för skador förorsakade av Tjänsterna eller relaterade till dessa villkor att uppgå till beloppet för den senaste prenumerationsavgiften. Du kommer att försvara oss från yrkanden mot Dashlane i vilka det påstås att din användning av Tjänsterna har överträtt dessa villkor eller tillämplig lag.

a. Garanti. Dashlane garanterar att Tjänsterna i allt väsentligt kommer att prestera enligt dokumentationen. Dashlanes enda skyldighet, och din enda gottgörelse, för en överträdelse av denna garanti är att Dashlane kan använda kommersiellt rimliga insatser för att korrigera Tjänsterna så att de följer dokumentationen.

b. FRISKRIVNINGSKLAUSUL. UTOM VAD SOM ANGES I AVSNITT 9.a, FRISKRIVER SIG DASHLANE UTTRYCKLIGEN FRÅN UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, OAVSETT OM DET GÖRS UTTRYCKLIGT, ANTYTT, LAGSTADGAT ELLER PÅ ANANT SÄTT, AVSEENDE TJÄNSTERNA, DÄRIBLAND ALLA ANTYDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. DASHLANE GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA FELFRIA ELLER OAVBRUTNA.

c. ANSVARSBEGRÄNSNING. UTOM I FALL AV GROV OAKTSAMHET, UPPSÅTLIGT TJÄNSTEFEL ELLER BEDRÄGERI, GÄLLER DET FÖLJANDE UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER (i) DASHLANES KOMMER INTE ATT PÅFÖRAS NÅGOT ANSVAR SOM BEROR PÅ ELLER ÄR RELATERAT TILL DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA OCH SOM ÖVERSTIGER DEN SENASTE PRENUMERATIONSAVGIFTEN DU BETALAT ELLER (ii) DASHLANE KAN INTE BLI ANSVARIGT FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER SOM ÄR RELATERADE TILL DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA, OAVSETT HUR DE FÖRORSAKATS OCH OAVSETT SKULDANTAGANDE ENLIGT VILKA DE HÄVDAS, OCH DETTA ÄVEN OM DASHLANE UNDERRÄTTAS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. DESSA BEGRÄNSNINGAR KOMMER ATT TILLÄMPAS OAVSETT EN UNDERLÅTENHET AVSEENDE DET HUVUDSAKLIGA SYFTET MED EN BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE. DESSA BEGRÄNSNINGAR KOMMER INTE ATT TILLÄMPAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET FÖRBJUDS I LAG, MEN I SÅ FALL KOMMER DASHLANES ANSVARS ATT BEGRÄNSAS SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

d. Skadestånd. Du kommer att ersätta, försvara och hålla Dashlane skadeslös från yrkanden, åtgärder, rättegångar eller processer som görs eller tas upp mot Dashlane och som uppstår utifrån eller är relaterade till att du överträder en bestämmelse i dessa villkor eller använder Tjänsterna och bryter mot dessa villkor eller tillämplig lag.

e. Undantag. Bestämmelserna i avsnitt 9 kommer inte att tillämpas när de förbjuds enligt tillämplig lag. Särskilt avsnitt 9.c och förbudet mot skadestånd i avskräckande syfte kommer inte att gälla för personer som bor i staten New Jersey.

10. LÖSANDE AV TVIST.

Sammanfattning:

Såvida du inte lever i en jurisdiktion som förbjuder det, kommer ett rättskrav som rör Tjänsterna eller dessa villkor att avgöras genom en bindande skiljedom och inte i domstol. Skiljedomen kommer att administreras på individuell basis. Du kan välja bort skiljedomsklausulen genom att skriva till oss inom trettio dagar när du godkänner dessa villkor. Detta avsnitt förhindrar inte rättsliga åtgärder i domstolar som handlägger tvistemål om mindre värden och vissa yrkanden om omedelbar upprättelse.

LÄS DETTA AVSNITT 10 (endast avseende detta avsnitt, ”skiljedomsavtal”) NOGGRANT. DET ÄR EN DEL AV DITT AVTAL MED DASHLANE OCH BEGRÄNSAR DE SÄTT PÅ VILKA DU KAN UTKRÄVA UPPRÄTTELSE FRÅN OSS.

a. Skiljedomsförfarande. Enligt avsnitt 10.f kommer en tvist som uppstår på grund av villkoren, sekretesspolicyn eller Tjänsterna att lösas exklusivt och på individuell basis genom bindande och konfidentiell skiljedom på engelska, i New York, New York, inför en enda kommersiell skiljedom från JAMS, Inc. (”JAMS”) som tillämpar den då gällande versionen av de effektiviserade skiljedomsreglerna och skiljedomsmetoder som finns tillgängliga här eller, om det utkrävda eller äskade skadeståndsbeloppet överstiger 250 000 US-dollar, den mest nyligen utgivna versionen av de uttömmande skiljedomsreglerna och skiljedomsmetoderna, tillgängliga här. För att igångsätta tvisteprocessen måste du skicka ett dygnsbefordrat brev eller ett rekommenderat brev till Dashlane, Inc., 156 Fifth Ave., Suite 504, New York, NY 10010, till: rättsavdelningen, och begära skiljedom och beskriva ditt yrkande. Skiljedomen kommer att bli föremål för den federala skiljedomslagen och inte någon delstatlig skiljedomslag. Du och Dashlane kommer att försöka lösa en tvist informellt innan en skiljedom inleds. Om frågan inte har lösts inom trettio (30) dagar efter att meddelandet inkommit, kan endera parten inleda skiljedomsförfarandet.

b. Skiljedomarens behörighet. Skiljedomare kommer att ha exklusiv behörighet att lösa en tvist som rör skiljedomsavtalet, däribland dess gestaltning och eventuella yrkanden på att något eller allt är ogiltigt eller inte verkställbart. Skiljedomaren kommer att besluta om rättigheter och skyldigheter, om sådana föreligger, för dig och Dashlane. Skiljedomsförfarandet kommer inte att föras samman med andra frågor eller förenas med andra förfaranden eller parter. Skiljedomaren kan (i) bevilja hemställan som grundar rätt för hela eller en del av yrkandet eller tvisten (ii) utdöma pekuniära skadestånd och medge icke-pekuniär gottgörelse eller hjälp till en enskild part enligt tillämplig lag, skiljedomarens domstolsregler och dessa villkor (däribland skiljedomsavtalet). Skiljedomaren kommer att avge en skriftlig dom och ett yttrande som beskriver de väsentliga domskälen och ställningstaganden på vilka en dom (eller beslut att inte avge ett domskäl) baseras, däribland beräkningen av eventuellt skadestånd som utdöms. Skiljedomaren kommer att följa tillämplig lag. Skiljedomen ska vara slutgiltig och bindande för båda parter. Varje part ska betala sina egna skiljedomskostnader.

c. Avstående av juryrättegång. DU AVSTÅR FRÅN DINA KONSTITUTIONELLA OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER ATT I DOMSTOL STÄMMA (PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ANGES I AVSNITT10.F) OCH DRIVA ETT MÅL INFÖR EN DOMARE ELLER EN JURY.Dina rättigheter kommer att fastslås av en neutral skiljedomare och inte av en domare eller en jury. Skiljedomsförfaranden är enklare och mer begränsade än regler som tillämpas i domstol. Skiljedomsbeslut är lika verkställbara som varje domstolsbeslut, och föremål för mycket begränsad rättslig granskning.

d. Avstående från grupptalan. YRKANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA SKILJEDOMSAVTAL MÅSTE TAS UPP I VARJE PARTS EGEN RÄTTSKAPACITET OCH INTE SOM EN KÄRANDE ELLER EN PART I EN GRUPPTALAN, OCH SKILJEDOMAREN KAN INTE (i) BEHANDLA MER ÄN EN PERSONS YRKANDEN, (ii) PÅ ANNAT SÄTT LEDA FÖRHANDLINGARNA FÖR NÅGON FORM AV OMBUD ELLER GRUPPTALAN ELLER (iii) UTDÖMA NÅGOT GRUPPRELATERAT FRIANDE. Om en domstol fastställer att tillämpliga lagar utesluter verkställighet av någon av begränsningarna i detta avsnitt 10.d avseende ett visst yrkande, då måste det tillämpliga yrkandet, och endast det yrkandet, skiljas från skiljedomen och tas upp i de federala eller delstatliga domstolarna i New York, New York enligt avsnitt 1.h. Alla övriga yrkanden ska tas upp i ett skiljedomsförfarande.

e. Avaktivering. Du kan välja bort bestämmelserna i detta skiljedomsavtal som kräver och styrs av skiljedom genom att skriva ett meddelande till legal@dashlane.com eller via brev till Dashlane, Inc. 156 Fifth Ave., Ste. 504 New York, NY 10010, inom trettio (30) dagar efter att ha godkänt dessa villkor. Meddelandet måste innehålla namn, adress, kontot e-postadress och en entydigt uttalande om att du väljer bort detta skiljedomsavtal. Att avaktivera avtalet kommer inte att påverka några andra bestämmelser för dessa villkor.

f. Undantag. Oavsett det ovanstående (i) kan båda parter inleda en enskild talan i en småmålsdomstol och (ii) yrkanden på (A) ärekränkning, (B) överträdelse av datorbedrägeri- och intrångslagen eller (C) överträdelse eller förskingring av motpartens immateriella rättigheter och det kan endast tas upp i delstatliga eller federala domstolar belägna i New York i staten New York. Parterna samtycker till att den exklusiva personliga jurisdiktionen för sådana domstolar i sådana syften. En begäran om en skälighetsklausul kommer inte att medföra ett avstående av rätten till skiljedom.

g. Avgifter. Om du inleder ett skiljedomsförfarande där du yrkar på mindre än 500 US-dollar i skadestånd och följer villkoren, däribland kravet på uppsägningskravet, kommer Dashlane att ersätta dig för din inlämningsavgift till JAMS, och kommer att betala alla administrations- och skiljedomsavgifter på högst 500 US-dollar. Om skiljedomaren utdömer ett belopp till dig kommer Dashlane att ersätta dina rimliga advokatkostnader.

h. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Med undantag för det som fastställs i avsnitt 10.d, och om någon eller några delar i detta skiljedomsavtal visar sig vara ogiltiga eller ej verkställbara av en domstol eller behörig jurisdiktion, så ska en eller flera sådana specifika delar inte gälla, men resten av skiljedomsavtalet ska fortsätta att gälla fullt ut och med full verkan.

11. ÖVRIGT

Sammanfattning:

En stor del av detta avsnitt tar upp specifika lagar som tillämpas för teknik (exportbestämmelser), vissa kunder (dvs. när stater licensierar programvara) eller statliga regleringar (särskilt Kalifornien).

a. Samarbete. Inget i dessa villkor begränsar vår rätt att samarbeta med myndigheter.

b. Rättslig överlåtelse. Dessa villkor är personliga för dig och kan inte överlåtas. Dashlane kan fritt överlåta dessa villkor eller sina skyldigheter, enligt tillämplig lag.

c. Exportbestämmelser. Du försäkrar att du inte finns namngiven på någon amerikansk federal lista över förbjudna personer. Du kommer inte att använda Tjänsterna i ett land med amerikansk handelsbojkott (för närvarande Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller Krimregionen i Ukraina) eller i strid med eventuell amerikansk exportlag eller exportförordning.

d. Begränsade rättigheter enligt USA:s regering. Dashlane tillhandahåller Tjänsterna, inklusive apparna, ytterst för slutanvändning endast av den federala regeringen enligt det följande: statliga tekniska data och programvarurättigheter som rör Tjänsterna inklusive endast de sedvanliga rättigheter som ges till allmänheten enligt definitionen i dessa villkor. Denna brukliga affärslicens tillhandahålls enligt FAR 12.211 (tekniska data) och FAR 12.212 (programvara) och, när det gäller försvarstransaktioner, DFAR 252.227-7015 (tekniska data – kommersiella föremål) och DFAR 227.7202-3 (rättigheter till kommersiella datorprogramvara eller datorprogramdokumentation). Om ett regeringsorgan är i behov av rättigheter som inte finns i dessa villkor, måste det ingå ett ömsesidigt godtagbart skriftligt tillägg till dessa villkor med Dashlane vilka särskilt förmedlar sådana rättigheter.

e. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet; avståendeförklaring. Om en bestämmelse i dessa villkor av en behörig domstol fastslås strida mot lagen, ska resten av bestämmelserna fortsätta att gälla till fullo. Avståendet av en bestämmelses lagstridighet i villkoren kommer inte att innebära ett avstående av densamma eller någon annan bestämmelse.

f. Hela avtalet. Dessa villkor är parternas hela avtal med avseende på sakfrågan och det ersätter tidigare eller samtidiga meddelanden, både muntliga och skriftliga. Dessa villkor kan ändras enligt vad som anges i avsnitt 1.i.

g. Befrielse. Du befriar Dashlane och våra efterträdare från alla förluster, skador, rättigheter och yrkanden och åtgärder oavsett slag, däribland personskador, dödsfall och egendomsskador, som är direkt eller indirekt relaterade till eller som uppstår på grund av din användning av Tjänsterna (gemensamt kallade ”yrkandena”). Om du bor i Kalifornien avstår du härmed från avsnitt 1542 i Kaliforniens civillag, i vilken det står ”en allmän befrielse omfattar inte yrkanden som fordringsägaren inte känner till eller misstänker finns till dennes förmån vid tidpunkten då befrielsen genomförs, vilket, om det är bekant för denne, måste väsentligen ha påverkat denna avräkning hos gäldenären”. Denna befrielse gäller inte yrkanden enligt oskälig praxis av Dashlane eller bedrägeri, falskt löfte, oriktig framställning eller hemlighållande, eller förtigande eller utelämnande av väsentliga fakta från vår sida, i samband med Tjänsterna.

h. Force majeure. Dashlane kommer inte att vara ansvarigt för fel eller försening vid fullförandet av sina skyldigheter enligt dessa villkor eller med avseende på Tjänsterna orsakade av naturkatastrofer, regeringsuppdrag, civil olydnad eller andra faktorer utanför Dashlanes rimliga kontroll.

i. Elektronisk kommunikation, meddelande. Du samtycker till användningen av elektronisk kommunikation när det gäller dessa villkor och Tjänsterna, och samtycker till att sådan kommunikation, oavsett om den tas emot via e-post eller via Tjänsterna, uppfyller eventuella krav som skulle uppfyllas om de förelåg i pappersform. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Vi kan meddela dig via e-post, en publicering på webbplatsen eller på andra rimliga sätt. Du måste meddela oss i skriftlig form via e-post till support@dashlane.com eller på det sätt som uttryckligen anges på annat sätt i dessa villkor.

j. Konsumentklagomål. Enligt den civillagen i Kalifornien §1789.3, kan du rapportera klagomål till klagomålsassistansenheten på avdelningen för konsumenttjänster på Kaliforniens ministerium för konsumentfrågor genom att kontakta dem i skriftlig form på adressen 400 R Street, Sacramento, CA 95814, eller genom att ringa (800) 952-5210.

k. Rubriker och tolkning. Rubriker och de sammanfattande förklaringarna i början av varje avsnitt i dessa villkor finns endast som en referens och påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter. Så som det används häri betyder ”kan” ”har rätt att men är inte skyldig att”; ”inkluderar” och dess synonymer betyder ”inklusive men inte begränsat till”; och ”dagar” betyder kalenderdagar, förutsatt att åliggandena som skulle infalla under en helg eller en helgdag kommer att behöva uppfyllas nästföljande affärsdag efter en sådan helg eller helgdag.

12. Landsspecifika bestämmelser

Sammanfattning:

Vissa ytterligare bestämmelser eller ändringar av villkoren, gäller invånare i särskilda jurisdiktioner. Viktigast är att invånare i Europa inte måste avgöra tvister genom skiljedom.

a. EES Om du bor Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), ändras dessa villkor enligt det följande:

i. Avsnitten 1.g, 1.h och 10 gäller inte dig.

ii. Dessa villkor, inklusive deras tillblivelse, kommer att styras av och tolkas enligt lagarna i det land där du bor förutsatt att, i den utsträckning som det är tillåtet enligt sådan lag, alla lagliga åtgärder som uppstår enligt dessa villkor eller som rör Tjänsterna kommer att utföras en individuell basis i domstolarna i de länderna.

iii. För att informera Dashlane om en rättsprocess måste du skicka ett dygnsbefordrat eller ett rekommenderat brev till Dashlane, Inc., 156 Fifth Ave., Suite 504, New York, NY 10010, till: Rättsavdelningen.

iv. Avsnitt 11.j gäller inte dig. Klagomål på Tjänsterna ska skickas till support@dashlane.com.

b. Frankrike. Om du bor i Frankrike ändras villkoren inklusive avsnitt 12.a, enligt följande:

i. För att informera Dashlane om en rättsprocess måste du skicka ett dygnsbefordrat eller ett rekommenderat brev till Dashlane SAS, Département Juridique, 21 rue Pierre Picard, 2eme etage, Paris 75018, Frankrike.

c. Storbritannien. Om du bor i Storbritannien, ändras villkoren inklusive avsnitt 12.a, enligt följande:

i. Tredje parter har inga rättigheter enligt avtalslagen (tredje parters rätt) från 1999 att hävda en bestämmelse i villkoren, men detta påverkar inte någon rätt eller gottgörelsen för sådan tredje part vilka föreligger eller är tillgängliga utöver den lagen.

ii. Dessa villkor utarbetas på engelska. Ingen översättning av villkoren äger någon giltighet.

d. Tyskland. Om du bor i Tyskland, ändras villkoren inklusive avsnitt 12.a, enligt följande:

i. Oavsett om något som strider mot avsnitt 9.c, är inte företaget heller ansvarigt för handlingar av enkel försumlighet (såvida de inte leder till skador på eller till dödsfall för en person), utom när de förorsakas på grund av en överträdelse av en väsentlig avtalsenligt skyldighet (vertragswesentliche Pflichten).