Det lyckades!

Dina inställningar har uppdaterats.

Cookieinställningar

Hantera dina cookieinställningar nedan. Observera att vissa cookies krävs för att vår webbplats ska fungera.

Nödvändiga cookies

Det går inte att inaktivera dessa cookies. De är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ordentligt.

Status:
Alltid aktiv

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in anonyma användardata om hur du hittade och navigerar runt på webbplatsen. De hjälper oss att spåra hur väl olika sidor presterar och varifrån användare kommer.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Rekommenderade cookies

Dessa cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Sekretesspolicy

Dashlanes nuvarande sekretesspolicy är tillgänglig för dig att hämta eller läsa nedan. Vi inkluderar lättlästa sammanfattningar för att göra den juridiska texten lättare att förstå, men om du ändå har frågor är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Observera att Dashlane Inc. flyttade till ett nytt kontor i New York City den 1 september 2019. Om du behöver nå oss per post oss i New York skriver du till följande adress:

Dashlane, Inc.
44 West 18th St., 4th Floor
New York, NY 10011
USA

Senaste uppdatering: 15 mars 2019

Dashlane Sekretess- och Cookiepolicy

Välkommen till Dashlane. Vårt uppdrag är att göra ditt digitala liv tryggare, enklare och säkrare. Vi tror att din identitet ska vara just det – din – och vi är dedikerade att skapa programvara som gör att du kan kontrollera din information på internet.

Vår ”sekretesspolicy” följer nedan. Ja, du måste godkänna dem om du vill använda vår programvara och ja, de är långa och kan vara svåra att följa. Men vi vill att du förstår vad du samtycker till, så varje avsnitt börjar med en kort och lättförståelig sammanfattning. Sammanfattningarna är inte en del av avtalet, utan ges som en hjälp för att förstå villkoren.

SENAST UPPDATERAD: 15 Mars 2019

1. INTRODUKTION

Sammanfattning:

I denna policy beskrivs hur vi erhåller och använder personuppgifter (som kan användas för att identifiera en viss individ) och anonyma data (som inte kan det) om användarna. Vissa bestämmelser i policyn, som är tydligt märkta, gäller endast personer som bor i EU. Vi kan alltid ändra denna policy och kommer att publicera en reviderad policy och förse aktuella användare med ett meddelande om ändringarna via e-post, ett meddelande via Tjänsterna eller på annat sätt. Vi behöver vissa personuppgifter (dvs. e-post för att skapa ett konto, adressuppgifter för att verifiera betalningar) för att tillhandahålla Tjänsterna. Vi försöker att begränsa detta så mycket som möjligt. Tjänsterna är inte riktade till barn, och vi kommer att ta bort information vi har om barn när det krävas.

a. Allmänt. I denna sekretess- och cookiepolicy (”policyn”) beskrivs hur Dashlane, Inc. och dess dotterbolag (”Dashlane” eller ”vi” och dess avledningar) samlar in, använder och delar information om besökare på webbplatsen på www.dashlane.com (tillsammans med dess underdomäner, som till exempel Dashlanes blogg, ”webbplatsen”) och användare av mobil-, dator- och webbapplikationerna (var och en kallad en ”app” och gemensamt kallade ”apparna”), som finns tillgängliga på webbplatsen och hos tredjepartssäljare som Google Play och Apples App Store (varje sådan säljare kallas en ”appbutik”). Apparna och webbplatsen kallas gemensamt ”Tjänsterna.” ”Du” avser en användare av Tjänsterna, däribland och i den utsträckning som det är tillämpligt, en besökare på webbplatsen. Ord som förekommit i fetstil inom citattecken som används men som inte definierats i denna policy har den betydelse som lämnats i servicevillkoren (”villkoren”) vilka finns på www.dashlane.com/terms.

b. EU-specifika bestämmelser. Vissa bestämmelser i policyn tillämpas endast för invånare i EU (”EU”) och anges tydligt. För övrigt tillämpas policyn för alla användare av Tjänsterna, oavsett var de bor.

c. Ändringar. Vi kan alltid ändra denna policy. När vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på denna sida och, om ändringarna är betydande, kommer vi att informera befintliga användare via Tjänsterna. Ändringar av policyn kommer att träda i kraft omedelbart för nya användare och trettio (30) dagar efter att vi publicerat ett meddelande om sådana ändringar på webbplatsen eller informera befintliga användare om ändringarna.

d. Barn. Tjänsterna är inte riktade till barn. Om en förälder eller en vårdnadshavare får kännedom om att dennes barn (baserat på den jurisdiktion där barnet bor, vilket i USA betyder någon under 13 år) har försett oss med personuppgifter utan en förälders samtycke, ska föräldern eller vårdnadshavaren kontakta oss på support@dashlane.com. Vi kommer att radera sådan information från systemen så snart som det rimligen är praktiskt möjligt.

e. Vad är personuppgifter? Så som ”personuppgifter” används i denna policy betyder termen det som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning från 2018 (”GDPR”) och innefattar information som, antingen ensam eller tillsammans med annan information vi innehar, identifierar en enskild person, som till exempel namn, postadress, e-postadress, IP-adress och telefonnummer. I motsats till detta betyder ”anonyma data” alla data, ensamma eller i kombination med annan information som är tillgänglig för oss eller tredje part och som inte gör det möjligt att identifiera en enskild person. Vi samlar in både personuppgifter och anonyma data enligt vad som anges nedan.

f. Varför behöver vi personuppgifter? Vi behöver vissa personuppgifter för att tillhandahålla vissa Tjänster. Du kommer att uppmanas att lämna ut denna information – och måste samtycka till denna policy och villkoren – för att ladda ned och använda apparna. Detta samtycke, som kan återkallas när som helst, ger oss den rättsliga grund vi behöver för att behandla personuppgifter. Om du inte samtycker till denna policy, kan du inte använda Tjänsterna.

2. Särskilt viktig information (endast EU-användare)

a. Vilka vi är: När det gäller GDPR är personuppgiftsansvarig för personuppgifter Dashlane SAS of 21 Rue Pierre Picard, 75018 Paris, Frankrike. Du kan kontakta dataskyddsombudet på dpo@dashlane.com.

b. Avsnitt som måste läsas: Granska avsnittet som heter ”Datasäkerhet och internationell överföring” och ”Rättigheter avseende personuppgifter”.

3. Hur erhåller Dashlane data?

Sammanfattning:

Vi får de data som du lämnar (som när du skapar ett konto eller betalar för en prenumeration), som andra lämnar (när du hänvisas av en vän) eller som vi erhåller automatiskt från din webbläsare eller genom cookies. Personuppgifter innefattar din e-postadress (som används för att skapa ett konto) och viss faktureringsinformation, även om fullständig betalningsinformation endast sparas av våra betalningsförmedlare. Vi känner inte till och kan inte känna till ditt huvudlösenord och, på grund av detta, känner vi inte till och kan inte känna till vilka säkrade data du sparar i Tjänsterna. Vi använder teknik, däribland cookies, för att samla in anonyma data som vi använder för att tillhandahålla och förbättra Tjänsterna.

Vi samlar in information på följande sätt:

a. Information du lämnar ut.

• Registreringsuppgifter. Du måste skapa ett konto för att använda en app. För att skapa ett konto måste en e-postadress uppges som kommer att användas som din inloggning. Det går att välja att uppge ett telefonnummer, även om detta inte krävs. De enda personuppgifter som krävs för att öppna ett gratis Dashlanekonto är en e-postadress. Vi sparar registreringsuppgifter så länge som kontot är aktivt. För betalkonton samlar vi in de faktureringsuppgifter som anges nedan. Lägg märke till att när det gäller Dashlanes företagskonton innehåller registreringsuppgifterna företagsnamn och postadress, kontaktuppgifter till administratören och kan innehålla e-postadresser till Tjänsternas användare.

• Faktureringsuppgifter. Vi använder tredjepartstjänsteleverantörer (för närvarande Stripe och PayPal) för att behandla betalningar som görs via webbplatsen. Vi sparar namn, adress och, i tillämpliga fall, förfallodagsinformation och de fyra sista siffrorna på ditt kreditkort i skatte- och användarsupportsyften. All övrig betalningsinformation (dvs. fullständig kreditkortsinformation) finns endast tillgänglig för betalningsförmedlarna. Vi får inga och vi sparar inte heller några faktureringsuppgifter om du betalar för en app via en appbutik.

• Huvudlösenord. För att skapa ett konto måste du skapa ett ”huvudlösenord.,” vilket utgör grunden för den krypteringsnyckel som används för att säkerställa den information som du sparar i apparna. Varje användare (inklusive de som är knutna till ett företagskonto hos Dashlane) måste skapa ett eget huvudlösenord. Dashlanes patenterade ”nollkännedomsarkitektur” garanterar att vi inte känner till användarnas huvudlösenord. Dessutom sparar inte apparna huvudlösenord lokalt såvida det inte specifikt begärs av användaren (genom att välja ”kom ihåg lösenord” eller motsvarande, vilket vi erbjuder som en bekvämlighetsfunktion för användarna). Lägg märke till att även om du väljer detta alternativ, kommer du att vara tvungen att skriva in huvudlösenordet på nytt var fjortonde dag).

• Säkrade data. Med apparna kan du hantera digitala identitetsuppgifter, inklusive mycket känslig information som kreditkortsnummer och inloggningsuppgifter till webbplatser och applikationer. Allt du sparar i apparna (gemensamt kallade ”säkrade data”) krypteras och sparas lokalt på din eller dina enheter genom att använda en slumpvis nyckel som genereras utifrån ditt huvudlösenord. Säkrade data tillhöriga Dashlanes premiumanvändare sparas även på Dashlanes servrar så att det kan synkroniseras bland sådana användares autentiserade enheter som har apparna. Säkrade data krypteras alltid på Dashlanes servrar och kan inte nås av Dashlane därför att de krypteras med en nyckel som genereras från huvudlösenordet.

• Support och korrespondens. Du kan uppge vissa personuppgifter i samband med användarsupport och frågor på vår webbplats. Användarsupporthistorik underhålls så länge som det dithörande kontot är aktivt och en rimlig tid därefter.

• Feedback. Om du lämnar feedback till oss kommer vi att samla in din e‑postadress samt innehållet i e-postmeddelandet för att svara dig. Vi kan använda all feedback utan begränsning enligt vad som anges i villkoren.

• Övriga data. Vi kan även samla in annan typ av information på det sätt som anges av oss vid den tidpunkt när sådan information samlas in.

b. Data insamlade från dig om andra. Tjänsterna gör att du kan bjuda in andra att testa apparna. Om du använder denna funktion (eller om du bjuds in att använda denna funktion), kommer Dashlane att spara den inbjudnas e-postadress och det meddelande som skickats till den inbjudna för att följa upp den inbjudna (och i tillämpliga fall belöna den inbjudande personen med en inbjudningsbonus eller motsvarande). Vi kommer att låta den inbjudna få reda på vem som rekommenderade henne eller honom för Dashlane, och ge den inbjudna möjligheten att begära att hans eller hennes information raderas från våra system. Den inbjudande eller den inbjudna parten kan skicka ett e-postmeddelande till support@dashlane.com för att begära att deras information raderas.

c. Data insamlade via teknik.

• Enhets- och webbläsardata. Vi registrerar automatiskt följande information om dig och din dator eller mobilenhet när du besöker Tjänsterna: operativsystemets namn och version, enhetens identifierare, platsdata för mobila enheter, webbläsartyp, webbläsarspråk och IP-adress. Vissa av dessa data samlas in med hjälp av cookies, enligt vad som förklaras nedan. Dessa data används för att säkra ditt konto, säkerställa att Tjänsterna presenteras på rätt språk och är optimerade för din enhet, för att förenkla kundsupporten och för skatte- och regelefterlevnadssyften. Dessa data sparas i systemet så länge som ditt konto existerar och en rimlig tid därefter.

• Användardata. Vi samlar in data om användningen av Tjänsterna (till exempel för spårningsfunktioner, användning av funktioner och interaktion med apparna och webbplatsen) för att tillhandahåll och förbättra Tjänsterna (”användningsdata”). Användningsdata sparas logiskt åtskilt från alla personuppgifter och är anonyma data enligt definitionen ovan. Vi kan använda användningsdata för alla lagliga ändamål.

• Sammanställda data. Utöver användningsdata kan vi härleda information om användningen och användarna av Tjänsterna genom att sammanställa data från ett stort antal användare (dvs. antal användare i en viss jurisdiktion). Dessa ”sammanställda data”, precis som användningsdata, är anonyma och används främst som en hjälp att analysera och förbättra Tjänsterna. Vi kan använda sammanställda data för alla lagliga ändamål.

d. Cookies

i. Vi samlar in viss information genom at använda ”cookies”. Cookies är små datafiler som webbplatsen sparar på hårddisken på din dator eller mobila enhet. Vi kan använda både sessionscookies (som löper ut så snart du stänger webbläsaren) och lagrade cookies (som finns kvar i din enhet tills du raderar dem) för att ge dig en mer personlig och interaktiv erfarenhet av Tjänsterna.

ii. Vi använder två breda kategorier av cookies: (1) förstapartscookies, som vi lägger in direkt i din enhet och vilka endast används av oss, och (2) tredjepartscookies, som läggs in av tjänsteleverantörer i Tjänsterna, och vilka kan användas av sådana tjänsteleverantörer för att känna igen din dator eller mobila enhet när den besöker andra webbplatser.

iii. Cookies vi använder

Typ av cookie

Syfte

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att Tjänsterna ska fungera korrekt (dvs. de gör att du kan logga in på ditt konto). Utan dessa cookies kommer inte Tjänsterna att fungera korrekt eller kan inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla Tjänsterna.

Funktionscookies

Dessa cookies kommer ihåg val du gör när du använder Tjänsterna, som dina språkinställningar och vilka funktioner hos Tjänsterna du har aktiverat. Dessa cookies ger dig en personligare upplevelse och ser till att du inte måste ange dina val på nytt varje gång du använder Tjänsterna.

Analyscookies

Dessa cookies används för att samla in information om trafiken till webbplatsen och användningsdata. Den information som samlas in identifierar inte någon enskild person och innehåller inte några personuppgifter. Informationen sammanställs och är anonym. Vi använder denna information för att övervaka nivån och typen av aktivitet för Tjänsterna och för att förbättra dem.

Vi använder Google Analytics och Heap för detta syfte.

Publicerings-cookies

När vi placerar en annons på tredjepartswebbplatser, inkluderar vi även en cookie på en viss sida på webbplatsen som spårar vilken annons en användare har klickat på för att komma till webbplatsen. Cookien används för att skapa en unik identifierare för användaren så att vi på rätt sätt kan spåra resultatet för annonser men den innehåller inga personuppgifter.

Lägg märke till att vi inte tillåter placering av annonser på webbplatsen eller i Tjänsterna.

iv. Avaktiveringscookies. Du kan normalt ta bort eller avvisa cookies i inställningarna för ditt webbläsarprogram. För att göra det ska du följa anvisningarna som finns i webbläsarprogrammet (vanligen finns de under funktionen ”inställningar” eller ”verktyg”). Många webbläsare är inställda för att godkänna cookies tills du ändrar det i inställningarna. Att avaktivera cookies kan försämra (eller hindra) funktionaliteten hos Tjänsterna.

4. Hur använder Dashlane personuppgifter?

Sammanfattning:

Vi använder personuppgifter för att bekräfta ditt konto, tillhandahålla Tjänsterna, ge användarsupport och kommunicera med dig. Vi har inte något automatiserat beslutsfattande eller någon profilering för personuppgifter.

a. Allmän information. Dashlane använder personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna och för att besvara frågor, samt för att:

• Etablera, bibehålla och säkra ditt konto.

• Identifiera dig som användare och tillhandahålla de Tjänster du efterfrågar.

• Upptäcka bedrägerier och genomföra autentisering.

• Förbättra Tjänsterna och din interaktion med dem.

• Skicka administrativa meddelanden, som till exempel säkerhets-, eller support- och underhållsråd. Du kommer att få dessa meddelanden även om du väljer bort att få marknadsföringsmeddelanden enligt vad som anges nedan.

• Förse dig med korrekt gränssnitt och alternativ som krävs i den jurisdiktion varifrån du när Tjänsterna.

• Svara på kundsupportfrågor och andra frågor.

• Främja Tjänsterna eller skicka dig annan marknadsföringsinformation från Dashlane. EU-användare måste aktivt välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden. Användare på andra platser (och de i EU som tidigare har valt att delta) kan alltid välja att upphöra att få sådana meddelanden.

b. Automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi använder inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande. Vi kan emellertid göra det i framtiden för att följa tillämplig lag, i vilket fall vi kommer att informera dig om sådan behandling och ge dig möjlighet att avstå.

5. Hur delar Dashlane med sig av personuppgifter?

Sammanfattning:

Vi säljer aldrig användarnas personuppgifter. För att tillhandahålla Tjänsterna, delar vi med oss av personuppgifterna till tjänsteleverantörer som enligt ett avtal är skyldiga att följa alla tillämpliga lagar (dvs. GDPR) och som endast har tillgång till de personuppgifter som krävs för att de ska kunna tillhandahålla de relevanta Tjänsterna. När du instruerar oss att dela med oss av säkrade data som innehåller personuppgifter via Tjänsterna, kommer vi att göra det. Vi kan dela med oss av personuppgifter till de olika koncernbolagen, av vilka alla är bundna av denna policy, och med en köpare om Dashlane säljs eller fusioneras. Det finns inget sätt som vi kan få tillgång till säkrade data. Slutligen kan vi yppa personuppgifter när så krävs enligt lag eller när vi tror att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller rättigheterna tillhöriga våra övriga användare.

Dashlane kommer aldrig att sälja personuppgifter eller använda dem utom när det anges i denna policy. Vi lämnar ut personuppgifter under följande omständigheter:

• Tredje parter du anger. Vi kan lämna ut personuppgifter som du sparar i Tjänsterna till tredje parter när du har lämnat ditt samtycke att göra så (dvs. genom att använda Tjänsternas funktioner ”delning” eller ”nödkontakt”). Även om sådana uppgifter överförs via Tjänsterna, har vi inte tillgång till dem, enligt vad som anges på ett annat ställe i denna policy).

• Tjänsteleverantörer: Vi delar endast med oss av personuppgifter till tredjepartstjänsteleverantörer enligt vad som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna, skapa konton, lämna teknisk support, behandla betalningar eller för att möjliggöra kommunikation mellan dig och Dashlane. Vi granskar säkerheten och dataskyddspraxis för alla sådana tjänsteleverantörer för att garantera att de följer alla tillämpliga lagar och denna policy. Vi har databehandlingstillägg för alla tjänsteleverantörer som har tillgång till personuppgifter tillhöriga EU-användare. Säkrade data som sparas av datalagringsleverantören krypteras alltid enligt vad som beskrivs ovan.

• Koncernbolag. Denna policy tillämpas för alla dotterbolag som ägs av, eller står under gemensam kontroll av Dashlane, Inc. (”koncernbolag”). Vi delar med oss av personuppgifter bland koncernbolagen enligt vad som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna och svara på frågor. Vissa koncernbolag ligger i USA där sekretesslagar och dithörande lagar inte anses vara tillräckliga av europeiska myndigheter för att spara och skydda personuppgifter för personer bosatta i EU. För att erbjuda de skyddsnivåer som krävs i den europeiska lagen har vi databehandlingstillägg eller motsvarande dokument bland våra koncernbolag i EU och USA, utöver de övriga åtgärder som anges nedan.

• Omstrukturering av företaget. Om Dashlane eller dess verksamhet eller tillgångar förvärvas av, eller fusioneras med, ett annat företag kommer det företaget att äga personuppgifter i vår ägo vid den tidpunkten och kommer att ikläda sig våra rättigheter och skyldigheter enligt denna policy. I enlighet med detta kan vi dela med oss av personuppgifter i samband med eller under förhandlingar om sådan transaktion. Personuppgifter och annan information kan även överföras som en affärstillgång om Dashlane blir insolvent, går i konkurs eller blir föremål för likvidationsförvaltning.

• Övriga upplysningar. Oavsett vad du väljer för dina personuppgifter kan Dashlane yppa dem (a) när det krävs för att följa tillämpliga lagar eller statliga påbud (b) om vi i god tro bedömer att det är nödvändigt för att skydda rättigheter eller tillgångar tillhöriga Dashlane eller andra användare av Tjänsterna, inklusive att undersöka en överträdelse eller en möjlig överträdelse av lagen, denna policy eller villkoren.

6. Datasäkerhet och internationell överföring

Sammanfattning:

Vi strävar efter att skydda tryggheten och säkerheten för alla data som vi förfogar över, inklusive personuppgifter, genom olika medel och vi arbetar fortlöpande för att förbättra och uppdatera denna praxis. Vi kan emellertid inte garantera och garanterar inte säkerheten för de personuppgifter vi behandlar. Enligt vad som anges på andra ställen i denna policy, kan personuppgifter överföras till jurisdiktioner med mindre strikt sekretess och dithörande bestämmelser än de som gäller i ditt hemland inklusive USA men vi vidtar tekniska och andra åtgärder som följer EU-förordningarna för att skydda personuppgifter när de behandlas i USA.

a. Vi använder robusta fysiska, organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att säkerställa personuppgifter, och vi bedömer på nytt och reviderar våra policyer och praxis för att förbättra säkerheten. Även om anstränger oss mycket för att skydda personuppgifter, är ingen metod för dataöverföring eller lagring helt säker; därför kan vi inte garantera säkerheten för personuppgifter som vi kontrollerar. Om du anser att några av dina personuppgifter kan ha äventyrats av oss eller användningen ag Tjänsterna, kontakta oss omedelbart support@dashlane.com.

b. Din information, däribland personuppgifter som vi samlar in från dig, kan överföras till, sparas och behandlas av oss, våra koncernbolag och tjänsteleverantörer utanför ditt hemland inklusive USA, där dataskydds- och integritetsbestämmelser inte kan erbjuda samma skydd som i andra delar av världen. När vi gör det kommer vi att vidta de åtgärder som beskrivs i denna policy, inklusive avsnitt 5 och 10, vilka är utformade för att garantera att alla personuppgifter vi eller leverantörerna behandlar (oavsett varifrån de kommer) hanteras enligt EU:s krav. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till överföring, lagring eller behandling av dina uppgifter enligt denna policy.

7. Hur kan du kontrollera dina uppgifter?

Sammanfattning:

Du kan ändra personuppgifterna via rubriken ”inställningar” i apparna. Om du just nu får e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte och inte längre vill få sådana, kan du avaktivera dem i varje sådant e-postmeddelande. Även om du gör det kommer vi fortfarande att skicka dig drifts- och transaktionsmeddelanden via e-post (dvs. förnyelsemeddelanden). Genom att radera appar på din enhet tar du bort alla data som är knutna till apparna.

a. Ändra din information. Du kan nå och ändra personuppgifterna på ditt konto under ”inställningar” eller motsvarande ställe i apparna. Kontakta oss på support@dashlane.com om du behöver hjälp med detta.

b. E-postkommunikation. Med ditt samtycke kommer vi periodvis att skicka dig e-postmeddelande som främjar användningen av Tjänsterna, däribland tips om hur man använder apparna. Du kan avaktivera dessa e-postmeddelanden genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen som finns i varje e-postmeddelande. Du kan även begära att bli borttagen genom att skriva till support@dashlane.com. Lägg märke till att om du säger upp prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden kommer det inte att påverka drifts- och transaktionsmeddelanden, däribland meddelanden om överträdelser i apparna, e-postmeddelanden om förnyelser etc.

c. Applikationer. Du kan stoppa all insamling av information via en app genom att radera den appen. Du kan använda de standardiserade avinstallationsprocesser som finns på din dator eller i din mobila enhet eller via mobilens butik eller nätverk.

8. Rättigheter avseende personuppgifter (endast EU-användare)

Sammanfattning:

GDPR medger EU-medborgare vissa rättigheter avseende deras personuppgifter, däribland rätten att få tillgång till och ändra sina personuppgifter som innehas av leverantörer, och att tvinga leverantörerna att ”glömma” personuppgifter som inte längre är relevanta. I många fall kan du utöva dessa rättigheter i Tjänsterna, men du kan alltid kontakta oss för att göra det. Lägg till information om vilka rättigheter du vill utöva om du kontaktar oss. Vi kan behöva veta det för att bestyrka din identitet innan vi följer din begäran.

a. Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter som vi behandlar:

• Återkalla samtycke: Du kan återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, helt eller delvis (dvs. i marknadsföringssyfte). Vissa Tjänster kan bli undermåliga om man avaktiverar dem.

• Åtkomst: Du kan nå de personuppgifter vi innehar om dig när som helst via ditt konto eller genom att kontakta oss direkt.

• Ändring: Du kan ändra de personuppgifter vi innehar om dig när som helst via ditt konto eller genom att kontakta oss direkt.

• Radera och glömma. I vissa situationer, till exempel när de personuppgifter vi innehar om dig, inte längre är relevanta eller korrekta kan du begära att vi raderar dina personuppgifter.

• Portabilitet: du kan begära en kopia av dina personuppgifter och kan alltid flytta dem till andra enheter enligt dina önskemål.

b. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på support@dashlane.com eller enligt vad som anges nedan. I din begäran, tydliggör: (i) vilka personuppgifter som berörs och (ii) vilka av ovannämnda rättigheter som du skulle vilja hävda. För ditt skydd kan vi endast genomföra önskemål med avseende på personuppgifter som är knutna till den e-postadress med vilken du skickar din begäran, och vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi genomför din begäran. Vi kommer att försöka att genomföra din begäran så snart som det rimligen är praktiskt möjligt, men i varje fall inom trettio (30) dagar efter din begäran. Vi kan behöva behålla viss information för registreringssyften eller för att fullfölja transaktioner som du påbörjat före din begäran om en sådan förändring eller radering.

9. Kontaktuppgifter, klagomål

Om du har frågor, klagomål eller undrar något om denna policy, datainsamling eller databehandlingspraxis eller om du vill rapportera säkerhetsöverträdelser, kontakta oss på support@Dashlane.com eller skriv till adressen nedan:

Dashlane, Inc.

Att.: Legal

156 Pine Street, Suite 504

New York, NY 10010

Endast EU-användare. Vi hoppas att snabbt åtgärda ett klagomål som kommit till vår kännedom, men om du känner att ditt klagomål inte har lösts adekvat, kan du alltid kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten. En lista finns tillgängligt här: edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

10. Sekretesskydd

Sammanfattning:

Dashlane är egencertifierat hos det amerikanska handelsministeriet på så sätt att vi följer EU-USA:s och Schweiz-USA:s sekretesskyddsprinciper, vilka föreskriver vissa skydd för personuppgifter för medborgare i dessa jurisdiktioner.

a. Dashlane följer EU-USA:s och Schweiz-USA:s ramverk för sekretesskydd som anges av USA:s handelsministerium avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter överförda från EU och Schweiz till USA. Vi har intygat till handelsministeriet att vi följer sekretesskyddsprinciperna (enligt handelsministeriets definition). Om det föreligger en tvist mellan villkoren i denna policy och sekretesskyddsprinciperna, ska sekretesskyddsprinciperna ha företräde. För att läsa mer om sekretesskyddsprogrammet, sekretesskyddsprinciperna och för att se vår certifiering, gå till www.privacyshield.gov.

b. Enligt vad som beskrivs i sekretesskyddsprinciperna ansvarar Dashlane för personuppgifter som Dashlane erhåller och därefter överför till tredje parter. Om tredje parter som behandlar personuppgifter åt oss gör det på ett sätt som inte följer sekretesskyddsprinciperna, är vi ansvariga för ett sådant fel såvida vi inte bevisar att vi inte är ansvariga för den händelse som gav upphov till skadan.

c. Enligt sekretesskyddsprinciperna förbinder sig Dashlane att åtgärda klagomål om insamling eller användning av personuppgifter. Personer i EU eller Schweiz med frågor eller klagomål om som rör denna policy ska först kontakta oss på support@dashlane.com.

d. Dashlane har ytterligare förbundit sig att vidarebefordra olösta sekretesskyddsklagomål till JAMS, en alternativ tvistlösningsleverantör i USA. Om du inte får en bekräftelse i tid från oss avseende ditt klagomål, eller om vi inte har löst ditt klagomål, kontakta eller besök www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield för mer information eller för att lämna in ett klagomål. JAMS tjänster tillhandahålls kostnadsfritt.

e. Enligt vad som förklarats mer ingående i sekretesskyddsprinciperna, kommer ett bindande skiljedomsförfarande inför en sekretesskyddspanel även att tillgängliggöras för att ta itu med återstående klagomål som inte lösts på något annat sätt. Dashlane är föremål för undersöknings- och verkställighetsmyndigheter i den amerikanska federala handelskommissionen.

11. Anställdas personuppgifter

Dashlane förbinder sig att samarbeta med den panel som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter och följa de råd som lämnas av panelen avseende uppgifter från personalavdelningen som överförs från EU i samband med anställningar. Kontakta oss för att vidarebefordras till relevant dataskyddsmyndighet.