Det lyckades!

Dina inställningar har uppdaterats.

Cookieinställningar

Hantera dina cookieinställningar nedan. Observera att vissa cookies krävs för att vår webbplats ska fungera.

Nödvändiga cookies

Det går inte att inaktivera dessa cookies. De är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ordentligt.

Status:
Alltid aktiv

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in anonyma användardata om hur du hittade och navigerar runt på webbplatsen. De hjälper oss att spåra hur väl olika sidor presterar och varifrån användare kommer.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Utgivarcookies

Dessa cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Sekretesspolicy

Välkommen till Dashlane, där vi ser det som vårt uppdrag att göra ditt digitala liv enklare, tryggare och säkrare. Vi anser att din identitet ska vara just din, och arbetar helhjärtat med att skapa programvara som ger dig kontroll över din information online.

Dashlanes nuvarande sekretesspolicy är tillgänglig för dig att hämta eller läsa nedan. Vi har tagit med lättlästa sammanfattningar för att göra de juridiska texterna enklare att förstå, men om du ändå har frågor är du välkommen att besöka vårt hjälpcenter.

Senaste uppdatering: den 1 augusti 2020

Dashlanes sekretesspolicy

Här nedan följer vår sekretesspolicy. Om du vill använda vår programvara måste du godkänna sekretesspolicyn, men vi vet att den kan vara besvärlig att förstå. Vi vill att du ska förstå vad det är du godkänner, så varje avsnitt inleds med en kort sammanfattning som inte är skriven på juristspråk. Sammanfattningarna ingår inte i policyn, utan ges som en hjälp för att förstå den.

SENASTE UPPDATERING: Den 1 augusti 2020

1. INTRODUKTION

Sammanfattning:

I denna policy beskrivs hur vi erhåller och använder personuppgifter (som kan användas för att identifiera en viss individ) och anonyma data (som inte kan det) för våra användare. Vissa bestämmelser i policyn, som är tydligt markerade, gäller endast för användare som är medborgare eller bosatta i vissa regioner (t.ex. EU eller Kalifornien). Vi kan komma att ändra denna policy när som helst genom att publicera en reviderad policy här. Vi meddelar nuvarande användare om sådana ändringar via e-post, notiser i appen eller på annat sätt. Du måste aldrig lämna personuppgifter, men vi behöver vissa personuppgifter (till exempel din e-postadress för att skapa ett konto) för att kunna tillhandahålla Tjänsterna. Vi försöker att bara samla in den information som vi har behov av. Tjänsterna är inte riktade till barn, och vi tar på begäran bort all information vi har om barn som inte har bjudits in som användare under ett familjeabonnemang.

a. Allmänt. I denna sekretesspolicy (”policyn”) beskrivs hur Dashlane, Inc. och dess närstående bolag (”Dashlane”eller” vi”) samlar in, använder och delar information om besökare på vår webbplats påwww.dashlane.com (som tillsammans med dess underdomäner, t.ex. Dashlane-bloggen, kallas ”webbplatsen”) och användare av våra mobil- dator- och webbapplikationer (var och en kallad en” app” och tillsammans kallade ”apparna”), som finns tillgängliga på webbplatsen och genom tredjepartssäljare som Google Play och Apple App Store (varje sådan säljare kallas en ”appbutik”). Tillsammans kallas apparna och webbplatsen ”Tjänsterna”. ” Du” eller ”användare” syftar på varje användare av Tjänsterna inklusive, i förekommande fall, besökare på webbplatsen. Ord i fetstil som inte har särskilt definierats i denna policy har de betydelser som anges i våra servicevillkor (”villkoren”) .

b. Regionsspecifika bestämmelser. Vissa bestämmelser i policyn gäller endast för personer som är bosatta i, eller som omfattas av lagarna i, jurisdiktioner med specifik lagstiftning om enskildas rättigheter till sina personuppgifter (enligt nedanstående definition), till exempel California Consumer Privacy Act (”CCPA”), EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och LGPD i Brasilien. Dessa bestämmelser är tydligt markerade. I övrigt gäller policyn för alla användare av våra Tjänster.

c. Ändringar. Vi kan ändra denna policy när som helst. När vi gör det publicerar vi den uppdaterade policyn på denna sida. Om ändringarna är betydande informerar vi även befintliga användare per e-post eller genom Tjänsterna.

d. Barn. Tjänsterna är inte riktade till barn. Barn som bjuds in att använda Tjänsterna av en förälder eller vårdnadshavare (under ett familjeabonnemang eller motsvarande) får dock göra det. Om du blir uppmärksam på att ett barn (enligt den definition som gäller i den jurisdiktion där barnet bor, vilket i USA innebär en person under 13 år) har lämnat personuppgifter till oss utan målsmans medgivande kan du kontakta oss genom vårt hjälpcenter. Vi tar snarast bort informationen ur våra system.

e. Personuppgifter och anonyma uppgifter. Så som det används i denna policy betyder begreppet ”personuppgifter” information som, enskilt eller i kombination med annan information som vi innehar, kan användas för att identifiera en enskild person. Det gäller till exempel namn, postadress, e-postadress, IP-adress eller telefonnummer. ” Anonyma uppgifter” å andra sidan innebär information som, enskilt eller i kombination med annan information som är tillgänglig för oss eller för en tredje part med vilken uppgifterna delas, inte kan användas för att identifiera en enskild person. Vi samlar in både personuppgifter och anonyma uppgifter enligt nedanstående.

f. Varför behöver vi dina personuppgifter? Vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla Tjänsterna. Du blir ombedd att lämna den här informationen – och måste godkänna denna policy samt villkoren – för att få ladda ner och använda apparna. Detta samtycke, som du kan återkalla när som helst, ger oss den rättsliga grund vi behöver för att få behandla dina personuppgifter. Du måste inte lämna de personuppgifter som vi begär, men om du inte gör det kan det hända att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna till dig eller besvara dina förfrågningar.

2. SÄRSKILT VIKTIG INFORMATION (FÖR VISSA JURISDIKTIONER)

a. (ANVÄNDARE I EU, STORBRITANNIEN OCH BRASILIEN).

i. Vilka vi är. Med avseende på GDPR, LGPD och annan lagstiftning som kräver att en personuppgiftsansvarig anges är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter Dashlane SAS, 21 Rue Pierre Picard, 75018 Paris, Frankrike. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud pådpo@dashlane.com.

ii. Viktiga avsnitt att läsa: Läs noga de avsnitt som heter Datasäkerhet och internationell överföring samt Dina rättigheter avseende personuppgifter.

b. (ANVÄNDARE I KALIFORNIEN OCH NEVADA).

i. Försäljning av personuppgifter. Du kan välja att tacka nej till all försäljning av dina personuppgifter på sidan Sälj inte mina personuppgifter . Vi lämnar aldrig personuppgifter i utbyte mot pengar eller andra värden (t.ex. i utbyte mot tjänster) . Definitionen av ”försäljning” i CCPA är dock mycket bred, och kan omfatta situationer där data om webbplatsanvändning skickas till värvande annonsörer (när du klickar på en annons som för dig vidare till Dashlane skickar vi en hashad identifierare till den värvande webbplatsen så att värvningen kan krediteras till den). Även om vi bara skickar sådan information som behövs för att kunna registrera värvningen, kan det faktum att du har klickat på länken och besökt Dashlane läggas till i din profil av annonsens utgivare. Allt detta görs på webbplatsen med hjälp av”publiceringscookies” (enligt definition i vår cookiepolicy). Om du väljer att tacka nej till försäljning av dina personuppgifter stänger vi automatiskt av dessa.

3. HUR ERHÅLLER DASHLANE DATA?

Sammanfattning:

Vi får uppgifter som du lämnar (till exempel när du skapar ett konto eller betalar för en prenumeration), som andra lämnar (när du blir inbjuden att använda Dashlane av din arbetsgivare) eller som vi inhämtar automatiskt genom apparna, med cookies eller från tredje part. De personuppgifter vi samlar in omfattar din e-postadress (som används för att skapa ett konto) och (för prenumerationer) viss betalningsinformation, men den fullständiga betalningsinformationen lagras endast av våra betalningsförmedlare. Vi vet inte, och kan inte veta, ditt huvudlösenord och vet därför inte, och kan inte veta, vilka säkrade data du lagrar inom Tjänsterna . Vi använder teknik, däribland cookies, för att samla in användningsdata som vi använder för att tillhandahålla och förbättra Tjänsterna. Ytterligare information finns i vår cookiepolicy .

Vi samlar in information på följande sätt:

a. Information du lämnar ut.

 • Registreringsuppgifter . Du måste skapa ett konto för att kunna använda en app, och för att göra det måste du uppge en e-postadress som ska användas för att logga in på Tjänsterna. Den enda personuppgift som behövs för att öppna ett Dashlane Free-konto är din e-postadress . Vi lagrar registreringsuppgifter tills dess att du raderar ditt konto och upp till sju (7) dagar därefter. För betalda konton samlar vi in de betalningsuppgifter som anges nedan. För konton med Dashlane företagsprenumerationer (Dashlane Business eller Dashlane Team) omfattar registreringsuppgifterna företagets namn och postadress samt administratörens kontaktuppgifter, och kan även omfatta prenumerationens användares företags-e-postadresser. Det är mycket viktigt att du håller dina registreringsuppgifter aktuella . Eftersom Tjänsterna är avsedda att hålla din allra viktigaste information säker måste vi bekräfta att det är du som äger kontot för att kunna svara på vissa kundserviceförfrågningar. Om du inte längre har tillgång till den bekräftade e-postadress som är kopplad till ditt konto eller till ett telefonnummer som används för att bekräfta din identitet (i förekommande fall) kan du bli utelåst från ditt konto och det kan hända att vi inte kan hjälpa dig.
 • Betalningsuppgifter . Vi använder tredjepartsleverantörer av tjänster (för närvarande Stripe, Checkout.com, ProcessOut och PayPal) för att bearbeta betalningar på webbplatsen. Vi lagrar ditt kreditkorts utgångsdatum och fyra sista siffror för att efterleva skatteregler och tillhandahålla användarsupport. Beroende på vilken leverantör det gäller kan det hända att vi kan komma åt namn, adress och telefonnummer som är kopplade till en viss betalningsmetod hos leverantören av betalningstjänsten, men fullständig kreditkortsinformation lagras endast av betalningsförmedlaren. Vi tar inte emot eller lagrar några betalningsuppgifter om du betalar för en prenumeration genom en appbutik. Betalningsuppgifter sparas tills dess att du raderar ditt konto och upp till sju (7) dagar därefter.
 • Huvudlösenord . För att skapa ett konto måste du också skapa ett ”huvudlösenord”, som används för att generera de krypteringsnycklar som säkrar den information som du lagrar i apparna (” säkrade data” enligt vidare definition nedan). Ju säkrare ditt lösenord är desto säkrare är också dina säkrade data. Det beror på att även om hackare på något sätt skulle komma åt alla säkrade data på våra servrar skulle de också behöva ta sig in i varje konto separat (eftersom säkrade data alltid är krypterade medan vi har dem och krypteringen bygger på kontots huvudlösenord). Varje användare måste skapa ett eget huvudlösenord,så vida de inte kommer åt Tjänsterna genom en företagsprenumeration med funktionen SSO (single sign-on) aktiverad. I så fall genereras krypteringsnyckeln när användaren valideras av klientens SSO-leverantör. Dashlanes teknik med nollkännedom försäkrar att vi inte känner till, och inte kan känna till, våra användares huvudlösenord eller de data som används för att generera SSO-krypteringsnyckeln. Därmed kan vi alltså inte komma åt säkrade data. Apparna lagrar inte heller huvudlösenord lokalt såvida användaren inte specifikt begär det. Observera att om du begär att en app ska spara ditt huvudlösenord och din enhet blir stulen eller äventyrad kan dina säkrade data avslöjas.
 • Säkrade data . Du kan använda våra appar för att hantera uppgifter om din digitala identitet, vilket omfattar mycket känslig information som kreditkortsnummer och inloggningsuppgifter för webbplatser och applikationer. Dessa uppgifter, och allt annat du lagrar i apparna, kallas säkrade data. Säkrade data krypteras och lagras lokalt på din eller dina enheter och på Dashlanes servrar med hjälp av en nyckel som genereras slumpmässigt från ditt huvudlösenord. Säkrade data krypteras alltid på Dashlanes servrar och Dashlane kan inte komma åt dem eftersom krypteringsnyckeln genereras från huvudlösenordet. Se vårt whitepaper om säkerhet för detaljerad information om hur Dashlane skyddar dina säkrade data.
 • Support och korrespondens . Det kan hända att du lämnar personuppgifter i samband med användarsupport och förfrågningar från vår webbplats. En användares supporthistorik sparas tills det aktuella kontot raderas och upp till sju (7) dagar därefter.
 • Feedback . Om du lämnar feedback till oss, inklusive recensioner i appbutiker och på webbplatser som Trustpilot eller förslag som lämnas via Productboard och andra undersökningar eller uppsökande verksamhet, kan vi använda personuppgifter som lämnas i samband med denna feedback för att svara dig. Vi kan använda feedback utan begränsningar så som beskrivs i villkoren.
 • Övriga uppgifter . Vi kan också samla in andra typer av information på det sätt som vi uppger när informationen samlas in.

b. Uppgifter du lämnar om andra. Genom Tjänsterna får du möjlighet att bjuda in andra att prova apparna. Om du gör det (eller själv blir inbjuden på det sättet) sparar Dashlane den inbjudna personens e-postadress och det meddelande som skickas till denne som uppföljning (samt belönar i tillämpliga fall värvaren med aktuell värvningsbonus eller motsvarande). Vi talar om för den inbjudna personen vem som har värvat honom eller henne till Dashlane, och ger honom eller henne möjlighet att begära att få sina uppgifter raderade från våra system. Värvaren eller den inbjudna personen kan kontakta vårt hjälpcenter för att begära att uppgifterna tas bort.

c. Data insamlade via teknik.

 • Enhets- och webbläsaruppgifter . Vi loggar automatiskt följande information om din dator eller mobila enhet när du kommer åt Tjänsterna: operativsystemets namn och version, enhetsidentifierare, webbläsartyp, webbläsarspråk och IP-adress. En del av denna information samlas in med hjälp av cookies, så som beskrivs i vår cookiepolicy . Dessa uppgifter används för att säkra ditt konto, se till att Tjänsterna presenteras på rätt språk och är optimerade för din enhet, underlätta kundsupport och i skatte- och efterlevnadssyfte (t.ex. används den region som din IP-adress tillhör för att visa meddelanden om lokal lagstiftning). Dessa uppgifter sparas i vårt system tills dess att du raderar ditt konto och upp till sju (7) dagar därefter.
 • Användningsdata . Liksom många andra tjänster använder vi loggar för att samla in uppgifter om användningen av Tjänsterna (till exempel om användningen av olika funktioner och om interaktionen med apparna och webbplatsen) i syfte att tillhandahålla och förbättra Tjänsterna (”användningsdata”). Användningsdata hålls logiskt åtskilda från personuppgifter. Vissa Dashlane-medarbetare kan komma åt användningsdata för att analysera användningen av Tjänsterna och tillhandahålla användarsupport och teknisk support. Användningsdata används också för att automatiskt skicka för sammanhanget lämpliga meddelanden inom Tjänsterna (t.ex. meddelanden om kontokonfigurering) och för att generera sammanställda data.
 • Sammanställda data . Vi får fram information om användningen av våra Tjänster genom att sammanställa användningsdata (t.ex. antalet användare inom en viss jurisdiktion och våra mest populära funktioner). Dessa ” sammanställda data” är anonyma uppgifter, ägs av Dashlane och används primärt för att analysera och förbättra Tjänsterna.
 • Cookies . Så som beskrivs i vår cookiepolicy använder vi cookies och liknande teknik för att känna igen dig och/eller din eller dina enheter och ge dig en mer personlig och smidig upplevelse när du interagerar med Tjänsterna.

d. Uppgifter som erhålls från tredje part. Vi tar emot information om våra användare från våra tjänsteleverantörer (till exempel när vi bekräftar ett konto hos en betalningsleverantör), från andra användare (när du blir inbjuden att prova Tjänsterna) eller från administratörerna för företagsprenumerationer, från offentligt tillgängliga källor som sociala mediekonton och från dataleverantörer som marknadsföringspartners och undersökningsföretag, i fall då dessa har laglig rätt att dela din information med oss.

4. HUR ANVÄNDER DASHLANE PERSONUPPGIFTER?

Sammanfattning:

Vi använder personuppgifter för att bekräfta ditt konto, tillhandahålla Tjänsterna, ge användarsupport, kommunicera med dig och samordna marknadsföringsarbete. Vi utför inte något automatiserat beslutsfattande eller någon profilering med hjälp av personuppgifter.

a. Allmänt. Dashlane använder personuppgifter för att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsterna och svara på dina förfrågningar, till exempel genom att:

 • Etablera, bibehålla och säkra ditt konto.
 • Identifiera dig som användare och tillhandahålla de Tjänster du efterfrågar.
 • Upptäcka bedrägerier och genomföra autentisering.
 • Mäta trafik och användningsaktivitet för att förbättra Tjänsterna och din interaktion med dem.
 • Skicka dig administrativa meddelanden per e-post eller inom Tjänsterna, till exempel betalningspåminnelser eller support- och underhållsråd. Du får dessa meddelanden även om du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation.
 • Förse dig med korrekt gränssnitt och alternativ som krävs i den jurisdiktion varifrån du når Tjänsterna.
 • Tillhandahålla personligt anpassad information i Tjänsterna genom att identifiera om du har använt specifika funktioner inom Tjänsterna, besökt vissa sidor på vår webbplats eller sett någon av våra annonser.
 • Svara på kundsupportfrågor och andra frågor.
 • Främja Tjänsterna eller skicka dig annan marknadsföringsinformation från Dashlane, inklusive meddelanden om erbjudanden från utvalda Dashlane-partners. Användare i EU och Storbritannien måste aktivt tacka ja till att ta emot marknadsföringskommunikation i samband med att ett konto skapas eller efteråt. Användare på andra platser (och användare i EU och Storbritannien som tidigare har tackat ja) kan alltid välja att sluta ta emot sådan kommunikation.
 • Hantera annonsering på webbplatser och plattformar som tillhör tredje part, enligt vidare beskrivning nedan.

b. Automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

5. HUR DELAR DASHLANE MED SIG AV PERSONUPPGIFTER?

Sammanfattning:

Vi säljer aldrig våra användares personuppgifter. För att kunna tillhandahålla tjänsterna delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som är avtalsmässigt skyldiga att följa alla gällande lagar (t.ex. GDPR) och som endast kan komma åt de uppgifter som krävs för att de ska kunna tillhandahålla de aktuella Tjänsterna. Om du instruerar oss att dela säkrade data (som kan omfatta personuppgifter) genom Tjänsterna så gör vi det. Vi delar hashade, krypterade e-postadresser och enhets-id:n för våra användare med våra annonsörer för att förfina vår annonsering (t.ex. att se till att aktiva användare inte får se Dashlane-annonser på webbplatser och plattformar som tillhör tredje part). Vi kan dela personuppgifter med våra närstående bolag, som alla är bundna av denna policy, och med en eventuell köpare om Dashlane förvärvas eller fusioneras. Vi har ingen möjlighet att komma åt säkrade data . Administratörer för Dashlane Business-prenumerationer kan komma åt vissa personuppgifter och användningsdata för användarna av den aktuella prenumerationen. Till sist kan vi lämna ut personuppgifter där det krävs enligt lag eller om vi tror att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller Tjänsterna.

Dashlane kommer aldrig att sälja dina personuppgifter (enligt den normala definitionen av ”sälja” – se avsnitt 2.b och 8 för information om hur försäljning definieras i Kalifornien) eller använda dem på annat sätt än vad som anges i denna policy. Vi delar dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Tredje part som utses av dig . Vi kan dela säkrade data (som kan omfatta personuppgifter) med en tredje part om du har instruerat oss att göra det (t.ex. genom att använda funktioner för ”delning” eller ”nödkontakt” i Tjänsterna). Även om dessa data överförs genom våra servrar har vi inte tillgång till dem, som noterat på andra ställen i denna policy.
 • Tjänsteleverantörer . Vi lämnar personuppgifter till tjänsteleverantörer endast så som krävs för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, inklusive för att skapa konton, ge teknisk support, bearbeta betalningar eller möjliggöra kommunikation mellan dig och Dashlane (t.ex. är personuppgifter som behövs för att besvara och lösa kundsupportfrågor tillgängliga för våra ombud på Zendesk). Vi granskar dessa tjänsteleverantörers säkerhets- och dataskyddspraxis för att försäkra oss om att de följer gällande lagar och denna policy. Säkrade data som lagras av vår datalagringsleverantör (AWS) är alltid krypterade enligt beskrivningen ovan. Listan över underbiträden visar vilka tjänsteleverantörer som har tillgång till personuppgifter i samband med vårt tillhandahållande av Tjänsterna.
 • Marknadsföring . Vi lämnar krypterade e-postadresser och/eller enhets-id:n till tjänsteleverantörer för att optimera vår annonsering (t.ex. för att se till att nuvarande användare inte får se Dashlane-annonser på andra webbplatser). Vi har avtal med dessa leverantörer som hindrar dem från att använda den information som vi lämnar i något annat syfte, inklusive att utvidga eventuella profiler som de själva har.
 • Närstående bolag . Denna policy gäller för alla enheter som ägs av eller står under gemensam styrning med Dashlane, Inc. (”närstående bolag”). Vi delar personuppgifter mellan närstående bolag så som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna och svara på förfrågningar. Vissa närstående bolag är belägna i USA, där sekretesslagstiftningen och relaterade lagar inte betraktas som tillräckliga av europeiska lagstiftare för att lagra och skydda personuppgifter som faller under GDPR. För att kunna erbjuda den skyddsnivå som europeisk lagstiftning kräver har vi tillägg om uppgiftsbehandling eller motsvarande handlingar för våra närstående bolag i EU och USA, utöver de övriga åtgärder som beskrivs nedan. Våra närstående bolag i USA är också Privacy Shield-certifierade.
 • Administratörer för Dashlane företagsprenumerationer . Administratörer för Dashlane företagsprenumerationer kan se de e-postadresser som används för att komma åt prenumerationen samt vissa användningsdata, till exempel hur många inloggningsuppgifter som individuella användare lagrar (men inte vilka), lösenordspoäng och huruvida ett lösenord har återanvänts (men inte på vilka webbplatser lösenordet har återanvänts eller lösenordet i sig).
 • Omstrukturering av företaget . Om Dashlane eller dess verksamhet eller tillgångar förvärvas av, eller fusioneras med, ett annat bolag kommer det bolaget att ta i besittning eventuella personuppgifter som vi innehar vid den aktuella tidpunkten och kommer då att anta våra rättigheter och skyldigheter enligt denna policy. Vi kan därmed komma att dela personuppgifter i samband med någon sådan transaktion. Personuppgifter och annan information kan också överföras som affärstillgångar i händelse av att Dashlane blir insolvent, går i konkurs eller blir föremål för likvidationsförvaltning.
 • Övriga utlämnanden . Vi kommer att informera dig om eventuella utlämnanden av dina personuppgifter och inhämta ditt samtycke innan något sådant utlämnande sker. Oavsett vilka val du gör angående dina personuppgifter kan Dashlane dock lämna ut dem (a) om det krävs för att följa anvisningar från polismyndighet, gällande lagar eller myndighetsbeslut eller (b) om vi i god tro bedömer att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, andra användares rättigheter eller Tjänsterna.

6. DATASÄKERHET OCH INTERNATIONELL ÖVERFÖRING

Sammanfattning:

Vi strävar efter att skydda tryggheten och säkerheten för alla data som vi förfogar över, inklusive personuppgifter, genom olika medel och vi arbetar fortlöpande för att förbättra och uppdatera denna praxis. Vi kan emellertid inte garantera och garanterar inte säkerheten för de personuppgifter vi behandlar. Personuppgifter kan överföras till jurisdiktioner med mindre strikta sekretesslagar och dithörande bestämmelser än de som gäller i ditt hemland inklusive USA men vi vidtar tekniska och andra åtgärder som följer EU-förordningarna för att skydda personuppgifter när de behandlas i USA.

a. Vi tillämpar robusta fysiska, organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda alla uppgifter vi innehar eller behandlar, och omvärderar och reviderar regelbundet våra policyer och vår praxis för att förbättra säkerheten. Även om vi gör stora ansträngningar för att skydda dina uppgifter finns det ingen metod för dataöverföring eller lagring som är helt säker. Därför kan vi inte garantera säkerheten för de uppgifter som vi besitter. Om du tror att dina uppgifter kan ha äventyrats av oss eller genom användning av Tjänsterna ber vi att du kontaktar vårt hjälpcenter omedelbart.

b. Din information, däribland personuppgifter som vi samlar in från dig, kan överföras till, sparas och behandlas av oss, våra koncernbolag och tjänsteleverantörer utanför ditt hemland inklusive USA, där dataskydds- och sekretessbestämmelser inte kan erbjuda samma skydd som i andra delar av världen. När vi gör det kommer vi att vidta de åtgärder som beskrivs i denna policy, inklusive avsnitt 5 och 10, som är utformade för att tillförsäkra att alla personuppgifter som vi eller våra tjänsteleverantörer behandlar (oavsett varifrån de kommer) säkras enligt gällande lagar. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till överföring, lagring eller behandling av dina uppgifter enligt denna policy.

7. HUR KAN DU KONTROLLERA DINA UPPGIFTER?

Sammanfattning:

Du kan ändra dina personuppgifter och justera dina val vad gäller sekretess och data i avsnitten för inställningar i apparna. Om du för närvarande får e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte och inte längre vill få dessa kan du avaktivera dem inom varje sådant meddelande. Även om du gör det kommer vi fortfarande att skicka dig drifts- och transaktionsmässiga e-postmeddelanden (t.ex. förnyelsemeddelanden). Om du raderar appar från dina enheter tas alla data som är knutna till apparna bort. Att radera apparna innebär inte att ditt konto raderas. Instruktioner för hur du gör det finns här .

a. Ändra din information och dina sekretessinställningar . Du kan komma åt och ändra personuppgifter som är kopplade till ditt konto, samt ändra dina val för sekretess och data, i avsnittet Inställningar eller motsvarande i apparna. Kontakta vårt hjälpcenter om du behöver hjälp.

b. E-postkommunikation. Med ditt samtycke skickar vi dig då och då e-postmeddelanden som främjar användningen av Tjänsterna, däribland tips om hur man använder apparna eller information om erbjudanden från utvalda Dashlane-partners. Du kan avaktivera dessa meddelanden genom att följa anvisningarna för att avsluta prenumerationen som finns i varje e-postmeddelande, eller genom att ändra dina inställningar för sekretess och data i Tjänsterna. Du kan också begära att bli borttagen genom vårt hjälpcenter. Observera att uppsägning av marknadsföringskommunikation inte påverkar drifts- och transaktionsmässig kommunikation, inklusive meddelanden om överträdelser och andra uppdateringar från apparna, meddelanden om förnyelse m.m.

c. Applikationer. Du kan stoppa all insamling av information av en app genom att avinstallera appen. Du kan använda standardförloppet för avinstallation på din dator eller mobila enhet, eller via butiken eller nätverket för mobilappar. Att avinstallera en app gör inte att ditt konto raderas. Instruktioner för hur du gör det finns här .

8. DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE PERSONUPPGIFTER (ANVÄNDARE I EU, STORBRITANNIEN, KALIFORNIEN OCH BRASILIEN)

Sammanfattning:

Användare i EU, Storbritannien, Kalifornien och Brasilien har vissa rättigheter vad gäller personuppgifter, bland annat rätten att få tillgång till och ändra personuppgifter som leverantörer (som vi) innehar, och att begära att leverantörer ”glömmer bort” personuppgifter som inte länge är relevanta. De flesta av dessa rättigheter måste utövas genom inställningarna för sekretess och data i Tjänsterna, men du kan alltid kontakta oss för hjälp. Uppge vilka rättigheter du vill utöva om du kontaktar oss. Det kan hända att vi måste bekräfta din identitet innan vi kan utföra din begäran. Det är självskrivet att vi aldrig ger sämre service till, eller på något sätt bestraffar, den som väljer att utöva dessa rättigheter. Det bör också nämnas att vi helt och fullt stödjer avsikterna bakom dessa lagar och kommer att göra vårt bästa för att uppfylla begäranden om att utöva rättigheterna även om du inte i egentlig mening omfattas av dem.

a. Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter som vi behandlar. Förutom där annat anges gäller dessa rättigheter i samma utsträckning för användare som omfattas av GDPR (och relaterade lagar), CCPA och LGPD:

 • Återkalla samtycke : Du kan återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, helt eller delvis (dvs. i marknadsföringssyfte). Vissa Tjänster kan sluta att fungera om du återkallar ditt samtycke.
 • Tillgång till/begäran om information : Du kan när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig genom ditt konto eller genom att kontakta oss direkt.
 • Ändring : Du kan när som helst ändra felaktiga eller inaktuella personuppgifter vi har om dig genom ditt konto eller genom att kontakta oss direkt.
 • Radering och rätt att bli bortglömd . Under vissa omständigheter, till exempel om de personuppgifter vi har om dig inte längre är relevanta eller korrekta, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Om du raderar ditt konto raderas alla personuppgifter inom ett år efter kontoraderingen.
 • Portabilitet : Du kan begära en kopia av dina personuppgifter och kan alltid flytta dem till andra enheter enligt dina önskemål.
 • Ingen försäljning av personuppgifter (endast användare i Kalifornien) : Gå till sidan Sälj inte mina personuppgifter om du vill stoppa all ”försäljning” av dina personuppgifter. Se avsnitt 2.b ovan för mer information om hur detta fungerar. Det går naturligtvis bra för vilken användare som helst att göra detta, oavsett jurisdiktion.

b. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter skickar du in din begäran genom sidan för sekretess- och datainställningar som kan kommas åt från avsnitten Konto eller Inställningar i apparna. Om du behöver hjälp kan du kontakta vårt hjälpcenter, skicka e-post till support@dashlane.com eller skriva till oss på nedanstående adress. Ange tydligt i din begäran: (i) vilka personuppgifter det gäller och (ii) vilka av ovanstående rättigheter du vill utöva. För din säkerhet kan vi bara uppfylla begäran som rör de personuppgifter som är kopplade till den e-postadress som du skickar din begäran från, och vi kommer att behöva bekräfta din identitet innan vi gör det. Vi uppfyller din begäran så snart som möjligt men senast inom de lagstadgade tidsramarna (trettio (30) dagar för GDPR och fyrtiofem (45) för CCPA). Vi kan komma att behöva spara viss information i registersyfte eller för att genomföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde ändringen eller raderingen.

c. Vi diskriminerar inte, och kommer inte att diskriminera (t.ex. genom att ge sämre service eller debitera högre avgifter), mot någon användare som väljer att utöva någon av ovanstående rättigheter.

9. KONTAKTUPPGIFTER, KLAGOMÅL

Om du har frågor, funderingar eller klagomål om denna policy eller om vår praxis för insamling och behandling av uppgifter, eller om du vill anmäla säkerhetsöverträdelser, ber vi att du kontaktar vårt hjälpcenter, skickar e-post till support@dashlane.com eller skriver till nedanstående adress:

Dashlane, Inc.

Attn: Legal

44 West 18th Street., 4th Fl.

New York, NY 10011, USA

Endast användare inom EU och Storbritannien . Vi hoppas att snabbt kunna åtgärda eventuella klagomål som vi får kännedom om, men om du upplever att ditt klagomål inte har lösts på ett tillfredsställande sätt kan du alltid kontakta din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. En lista över tillsynsmyndigheter finns här.

10. SEKRETESSKYDD

Sammanfattning:

Dashlane är egencertifierat hos det amerikanska handelsministeriet på så sätt att vi följer EU-USA:s och Schweiz-USA:s sekretesskyddsprinciper, vilka föreskriver vissa skydd för personuppgifter för medborgare i dessa jurisdiktioner.

a. Dashlane efterlever de ramverk för sekretesskydd (”Privacy Shield”) mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA som har upprättats av det amerikanska handelsministeriet med avseende på insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU, Storbritannien och Schweiz till USA. Vi har intygat för handelsministeriet att vi efterlever sekretesskyddsprinciperna så som de definieras av handelsministeriet. I händelse av att någon konflikt föreligger mellan villkoren i denna policy och Privacy Shield-principerna gäller Privacy Shield-principerna i första hand. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och Privacy Shield-principerna samt se vår certifiering kan du besöka www.privacyshield.gov.

b. Certifieringen av vår efterlevnad av Privacy Shield-principerna gäller såväl våra användares personuppgifter som våra tidigare och nuvarande anställdas personuppgifter som samlas in i samband med anställningen (” personaluppgifter”). Dashlane förbinder sig att samarbeta med den panel som har upprättats av EU:s dataskyddsmyndigheter (”dataskyddsmyndigheterna ”) och att följa de råd som panelen lämnar angående personaluppgifter som överförs från EU i samband med anställningsförhållandet. En lista över dataskyddsmyndigheter finns här.

c. Enligt vad som beskrivs i sekretesskyddsprinciperna ansvarar Dashlane för personuppgifter som Dashlane erhåller och därefter överför till tredje parter. Om tredje parter som behandlar personuppgifter åt oss gör det på ett sätt som inte följer sekretesskyddsprinciperna, är vi ansvariga för ett sådant fel såvida vi inte bevisar att vi inte är ansvariga för den händelse som gav upphov till skadan.

d. Enligt Privacy Shield-principerna förbinder sig Dashlane att åtgärda klagomål om vår insamling eller användning av personuppgifter. Personer i EU eller Schweiz som har frågor eller klagomål angående denna policy ska först kontakta vårt hjälpcenter.

e. Dashlane har dessutom förbundit sig att vidarebefordra olösta klagomål med avseende på Privacy Shield till JAMS, en oberoende tjänst för tvistlösning i USA. Om du inte snabbt får en bekräftelse från oss av ditt klagomål, eller om vi inte löser ditt klagomål, kan du kontakta eller besöka www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield för mer information eller för att inlägga ett klagomål dit. JAMS tjänster tillhandahålls utan kostnad för dig.

f. Enligt vad som förklarats mer ingående i sekretesskyddsprinciperna, kommer ett bindande skiljedomsförfarande inför en sekretesskyddspanel även att tillgängliggöras för att ta itu med återstående klagomål som inte lösts på något annat sätt. Dashlane är föremål för undersöknings- och verkställighetsmyndigheter i den amerikanska federala handelskommissionen.