Det lyckades!

Dina inställningar har uppdaterats.

Cookieinställningar

Hantera dina cookieinställningar nedan. Observera att vissa cookies krävs för att vår webbplats ska fungera.

Nödvändiga cookies

Det går inte att inaktivera dessa cookies. De är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ordentligt.

Status:
Alltid aktiv

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in anonyma användardata om hur du hittade och navigerar runt på webbplatsen. De hjälper oss att spåra hur väl olika sidor presterar och varifrån användare kommer.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Utgivarcookies

Dessa cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Begäran angående sekretessrättigheter

Med avseende på dina personuppgifter som vi behandlar har du de rättigheter som beskrivs nedan. Dessa rättigheter gäller för användare både i EU och i Kalifornien (bosatta i Kalifornien kan även begära att vi upphör med all försäljning av deras personuppgifter här ).

Eftersom rättigheterna är personliga och kräver att din identitet bekräftas rekommenderar vi att du skickar in eventuell begäran genom sidan Sekretess- och uppgiftsinställningar som du hittar på fliken Konton i apparna. I många fall innebär det att ingen ytterligare verifiering krävs. Du kan även kontakta vårt Hjälpcenter för hjälp.

  • Rätt att återkalla samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Om du gör det kan vi inte tillhandahålla några Tjänster till dig.
  • Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du måste radera ditt konto innan vi kan behandla denna begäran.
  • Rätt till tillgång. Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig (vilket vi gör om du har ett konto, enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy) och vilken information om dig som vi har.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att dina personuppgifter ändras om de är felaktiga. I många fall kan du göra det själv under Inställningar eller Konto i appen.
  • Rätt att begränsa behandlingen. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta kan göra att tillhandahållandet av Tjänsterna begränsas eller förhindras.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter.
  • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt att lämna in klagomål. Du har rätten att när som helst lämna in ett klagomål hos tillämplig tillsynsmyndighet.