Sluiten

Gelukt!

Uw voorkeuren zijn bijgewerkt.

Cookievoorkeuren

Beheer uw cookievoorkeuren hieronder. Let op: sommige cookies zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Essentiële cookies

Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Status:
Altijd actief

Performance cookies

Deze cookies verzamelen anonieme gebruikersgegevens over hoe u op de site terecht komt en wat u op de site doet. Ze helpen ons om de prestaties van de verschillende pagina's, en waar gebruikers vandaan komen, bij te houden.

Status:
Actief Inactief

Aanbevolen cookies

Deze cookies helpen ons om u een betere ervaring op onze website te bieden.

Status:
Actief Inactief

Dienstvoorwaarden

Hieronder kunt u de huidige dienstvoorwaarden van Dashlane downloaden of lezen. We hebben samenvattingen in eenvoudige taal bijgevoegd om het juridische jargon begrijpelijker te maken, maar als u nog vragen heeft, neem dan contact op met het team van onze klantenondersteuning.

Merk op dat Dashlane, Inc. sinds 1 september 2019 is verhuisd naar nieuwe kantoren in New York City. Als u ons wilt bereiken per post in New York, schrijf dan naar het volgende adres:

Dashlane, Inc.
44 West 18th St, 4th Floor
New York, NY 10011

Laatst bijgewerkt: 15 maart 2019

Dienstvoorwaarden Dashlane

Welkom bij Dashlane waar wij ernaar streven uw digitale leven veiliger, eenvoudiger en veiliger te maken. Wij zijn van mening dat uw identiteit alleen aan u toebehoort en zetten ons er dan ook voor in om software te creëren waarmee u uw informatie online kunt beheersen.

Hieronder vindt u onze “Dienstvoorwaarden”. Ja, u moet ze accepteren als u onze software wilt gebruiken, en ja, ze zijn lang en kunnen moeilijk te volgen zijn. Maar we willen dat u begrijpt waarmee u akkoord gaat, dus elk onderdeel begint met een korte en duidelijke samenvatting. De samenvattingen maken geen deel uit van de Voorwaarden, maar worden gegeven als hulpmiddel om ze te begrijpen.

LAATSTE UPDATE: 15 Maart 2019

1. Inleiding

Samenvatting:

Dit is een wettelijk contract tussen u en Dashlane. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om deze voorwaarden te aanvaarden, waaronder ons Privacybeleid. Wij kunnen deze Voorwaarden bij gelegenheid wijzigen en door onze Diensten na een wijziging te blijven gebruiken, aanvaardt u de herziene Voorwaarden. De Voorwaarden zijn niet van toepassing op sites en diensten waartoe u toegang hebt via de Diensten die door andere bedrijven worden beheerd. Elk abonnement voor betaalde Diensten wordt automatisch verlengd, tenzij u het abonnement opzegt binnen dertig dagen na de vervaldag. Als u in de Verenigde Staten woont, worden alle rechtsvorderingen met betrekking tot deze Voorwaarden of Diensten geregeld door arbitrage, niet door een rechtszaak voor een rechter of jury, noch door een collectieve rechtszaak. Op deze voorwaarden is het staatsrecht van New York van toepassing.

a. Dashlane, Inc. en haar gelieerde ondernemingen ("Dashlane”, of “wij” en de afgeleide voornaamwoorden daarvan) beheren de website www.dashlane.com (samen met eventuele subdomeinen, de “Site”) en bieden onze gebruikers (elke gebruiker, “u”) applicaties voor mobiele apparatuur, computers en websites (elk een “App” en gezamenlijk de “Apps” genoemd). Deze Dienstvoorwaarden (de “Voorwaarden“) vormen een bindende overeenkomst tussen u en Dashlane USA, Inc. met betrekking tot uw gebruik van de Site, de Apps en alle gerelateerde diensten die wij eventueel bieden (de gehele website, de Apps en gelijksoortige diensten, tezamen deDiensten” genoemd). Zoals gebruikt in deze Voorwaarden wordt onder een “toestel" een computer, telefoon, tablet of andere computerhardware verstaan waarop Apps gebruikt worden.

b. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u (i) dit wettelijk mag doen, (ii) minstens 18 jaar bent (of meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont) en (iii) de bevoegdheid hebt om een bindend contract met ons af te sluiten—hetzij individueel, hetzij namens de entiteit waarvoor u de Diensten gebruikt. U dient deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid op bevestigende wijze te aanvaarden op www.dashlane.com/privacy tijdens het downloaden of inloggen op een App.

c. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, diensten en applicaties van derden (Diensten van derden”) waartoe u toegang mocht verkrijgen via de Diensten. Tenzij de toepasselijke wetgeving dit vereist, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van de diensten van derden en voorzien wij alleen links hiernaar voor uw gemak. Wij raden u aan de voorwaarden en het beleid van een dienst van een derde die u via de Diensten bereikt, te controleren.

d. WANNEER U VOOR EEN INSCHRIJVING VAN DE DIENSTEN BETAALT, WORDT UW INSCHRIJVING AUTOMATISCH VERLENGD VOOR AANVULLENDE PERIODEN VAN DEZELFDE DUUR ALS DE OORSPRONKELIJKE INSCHRIJVING OP HET ALSDAN VAN TOEPASSING ZIJNDE TARIEF VOOR DERGELIJKE DIENSTEN, TENZIJ U UW INSCHRIJVING OPZEGT VOLGENS DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 7(c).

e. Uw gebruik van bepaalde Diensten kan onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden (“Aanvullende voorwaarden”). Indien een bepaling van de Aanvullende Voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, hebben de Aanvullende Voorwaarden de overhand met betrekking tot de betreffende Dienst.

f. Dashlane Business is ons aanbod voor kleine en middelgrote ondernemingen. Indien u een licentie voor Dashlane Business koopt, bent u gebonden aan de hier beschikbare bepalingen en voorwaarden en niet deze Voorwaarden, met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Individuele gebruikers die toegang verkrijgen tot Dashlane onder een Dashlane Business licentie moeten deze voorwaarden eveneens aanvaarden.

g. IN GEVAL VAN GESCHILLEN ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OP INDIVIDUELE BASIS ONDERWORPEN AAN ARBITRAGE, IN PLAATS VAN RECHTSZAKEN MET EEN JURY OF COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN, EN ZIJN DE VERHAALSMOGELIJKHEDEN IN GEVAL VAN GESCHILLEN OVER DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. Door deze voorwaarden te aanvaarden, doet u afstand van bepaalde rechten op rechtsmiddelen die u anders mocht hebben. Zie paragraaf 10 voor meer informatie.

h. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of verband houden met de Diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat van New York, in overeenstemming met de federale arbitragewet, zonder dat wetsconflicten die een ander resultaat zouden vereisen daar van invloed op kunnen zijn. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze voorwaarden.

i. Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte Voorwaarden op deze pagina publiceren en u ook informeren via de Diensten, indien van toepassing. Alle wijzigingen van de Voorwaarden treden onmiddellijk in werking voor nieuwe gebruikers en dertig (30) dagen nadat wij dergelijke wijzigingen op de Site gepubliceerd hebben of de gebruikers op de hoogte gebracht hebben van de wijzigingen via de Diensten voor bestaande gebruikers.

j. U kunt contact met ons opnemen via support@dashlane.com of ons schrijven naar het adres Dashlane, Inc. 156 Fifth Avenue, Suite 504, New York, NY 10010 voor vragen over deze Voorwaarden of de Diensten.

2. REGISTRATIE

Samenvatting:

Om onze Apps te gebruiken, moet u een account aanmaken. De accountgegevens dienen altijd juist te zijn. U moet ook een wachtwoord aanmaken dat zal worden gebruikt als sleutel om de informatie die u op de Diensten bewaart te versleutelen en te beschermen. DASHLANE SLAAT UW WACHTWOORD NIET OP EN HEEFT DAAR GEEN TOEGANG TOE EN WANNEER U UW WACHTWOORD VERGEET KAN DASHLANE UW ACCOUNT NIET DEBLOKKEREN OF TOEGANG VERKRIJGEN TOT UW GEGEVENS. Deel uw accountgegevens met niemand, want u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met uw account.

a. Accounts. Om de Diensten te gebruiken, moet u een App downloaden of een vooraf geïnstalleerde App op uw toestel openen en een account aanmaken (een “Account”) door uw e-mailadres op te geven (de “E-mail account”) en een wachtwoord (het “Wachtwoord” en, samen met de E-mail account, de "Accountgegevens"). Bewaar uw Accountgegevens zorgvuldig en deel ze met niemand. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op de Diensten die verband houden met uw Account. U verklaart dat alle informatie die u ons verstrekt in verband met uw account (bv. factureringsinformatie wanneer u een abonnement betaalt) juist is en dat u deze dit zult bijwerken zolang u een account hebt.

b. Wachtwoord. Uw Wachtwoord is van essentieel belang voor de beveiliging van uw account. Het wordt gebruikt om de encryptiesleutels te genereren die worden gebruikt om beveiligde gegevens te beschermen (zoals beschreven in Artikel 4(c)), en om beveiligde gegevens te verzenden naar de door u toegestane toestellen. DASHLANE BEWAART NIET EN HEEFT GEEN TOEGANG TOT UW WACHTWOORD EN KAN OP GENERLEI WIJZE UW BEVEILIGDE GEGEVENS HERSTELLEN OF OPHALEN ALS U UW WACHTWOORD VERGEET OF VERLIEST. Dit is een essentiële beveiliging om uw beveiligde gegevens te beschermen als onze systemen in gevaar worden gebracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onvermogen om toegang te verkrijgen tot uw account of beveiligde gegevens als gevolg van het verlies van uw Wachtwoord.

3. LICENTIE

Samenvatting:

U hebt een beperkte licentie om onze Apps te gebruiken voor uw persoonlijk of (indien van toepassing) intern zakelijk gebruik, samen met alle documentatie en updates die van toepassing zijn op de Apps en Diensten die u gebruikt. Hacken, pogingen tot hacken, reverse-engineeren, inbreuken op wettelijke bepalingen of andere kwaadwillige handelingen in verband met de Diensten zijn verboden. Wij zijn niet gehouden de Apps te ondersteunen (maar dat doen wij wel en zullen dit blijven doen). Uw gebruik van mobiele Apps is onderworpen aan bijkomende voorwaarden opgelegd door de “App Store” waar u de App hebt gedownload. Onze Apps compatibel houden met de rest van de digitale wereld vergt veel werk en soms werken Apps niet met een bepaalde site of dienst, zelfs als dit eerder wel het geval was.

a. Licentie. Dashlane verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, herroepbare, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de Apps te downloaden en te installeren in objectcodeformaat, op een of meer toestellen, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke doeleinden. De licentie omvat het recht tot (i) toegang, gebruik en het maken van een redelijk aantal kopieën van alle gepubliceerde beschrijvingen van de functionaliteit, de technische vereisten of het gebruik van de Diensten (gezamenlijk de “Documentatie”), en ii) het gebruik van alle wijzigingen van de Apps die aan alle gebruikers van deze Apps ter beschikking worden gesteld zonder extra kosten (“Updates“) wanneer een Update algemeen beschikbaar wordt gesteld. Updates kunnen automatisch worden geïnstalleerd of dienen eventueel door u te worden geïnstalleerd. Het niet installeren van een Update kan ertoe leiden dat een App of de Diensten niet correct werken.

b. Beperkingen; aanvaardbaar gebruik. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan om direct of indirect:

i. afgeleide werken van de Diensten of onderdelen daarvan te wijzigen of te creëren;

ii. een gedeelte van een App te decompileren, reverse engineeren of om te zetten in voor de mens leesbare vorm (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door het toepasselijke recht);

iii. een aspect van de Diensten te verhuren, te leasen, te delen, te verspreiden of te verkopen aan derden, met inbegrip van een servicebureau of soortgelijke instanties;

iv. eigendomsberichten of -markeringen in een App of de Documentatie te verwijderen, te wijzigen of te verbergen;

v. testresultaten of benchmarking van een App of de Diensten openbaar te maken;

vi. de beveiliging, de bescherming van het auteursrecht of de managementmechanismen van de licentie van een App of de Diensten te omzeilen of uit te schakelen;

vii. de werking van de Diensten te verstoren;

viii. de Diensten te gebruiken om de wet of de rechten van derden te schenden;

ix. content die schadelijk is voor minderjarigen te uploaden of te verzenden via de Diensten;

x. virussen, wormen, Trojaans paarden of andere malware te uploaden of verzenden naar of via de Diensten;

xi. automatische of handmatige processen te gebruiken om informatie van de Site of Diensten te verzamelen, behalve dat commerciële zoekopdrachten spinnen kunnen gebruiken om materiaal van de Site te kopiëren uitsluitend voor zover dat nodig is om openbaar beschikbare, zoekbare indexen van het materiaal aan te maken;

xii. in weerwil van de werkelijkheid de schijn te wekken van een niet bestaande relatie tot personen of entiteiten;

xiii. de Site of enige content te spiegelen of te framen, pop-upvensters over de pagina’s daarvan te plaatsen of anderszins de weergave van de pagina’s te beïnvloeden; of

xiv. te trachten één van bovenstaande handelingen uit te voeren.

Dashlane kan alle acties ondernemen die zij redelijk acht, met inbegrip van het beëindigen van uw account, voor elke schending van deze beperkingen (of in algemene zin de Voorwaarden).

c. Ondersteuning. De in artikel 3(a) verleende licentie geeft u geen recht op ondersteuning voor de Apps of Diensten; wij kunnen er echter voor kiezen om deze ondersteuning wel te verstrekken (hetgeen het geval is). Hoewel Dashlane ernaar streeft de Diensten voortdurend te verbeteren, zijn wij niet gehouden om specifieke fouten, bugs of problemen op te lossen, behalve zoals uiteengezet in artikel 9(a).

d. Beperkingen App Store.

i. De beschikbaarheid van mobiele Apps is afhankelijk van de entiteit van wie u de App hebt verkregen (“App Store”). De desbetreffende App Store is geen partij bij deze Voorwaarden en Dashlane, niet de App Store, is als enige verantwoordelijk voor de Diensten en alle gerelateerde claims (bv. naleving van de wet of schending van intellectuele eigendom). U bent verantwoordelijk voor inlogtarieven die verband houden met uw gebruik van Apps of de App Store en alle vergoedingen die een App Store aanrekent in verband met de Diensten. U dient alle toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen van de App Store na te leven wanneer u een mobiele App gebruikt. De App Store (en de dochterondernemingen daarvan) zijn externe begunstigden van deze Voorwaarden en kunnen deze afdwingen.

ii. U dient uitsluitend Apps te gebruiken die via de Apple App Store (A) worden geopend of gedownload via een product van het Apple-merk onder iOS (het eigen besturingssysteem van Apple) en (B) zoals toegestaan door de “Gebruiksvoorschriften” in de dienstvoorwaarden van de Apple App Store.

e. Diensten van derden. De Apps zijn ontworpen om te werken met veel Diensten van Derden, maar hun blijvende compatibiliteit met een specifieke applicatie, site of dienst is afhankelijk van dergelijke diensten van derden. Om de compatibiliteit met bepaalde applicaties te behouden, dient u eventueel van tijd tot tijd een App of een applicatie van derden te updaten. We kunnen niet garanderen dat de Diensten van Derden die momenteel worden ondersteund compatibel zullen blijven met de Diensten.

4. KENMERKEN EN FUNCTIES

Samenvatting:

Dit deel beschrijft de belangrijkste kenmerken van de Diensten. Wij leveren de Diensten, maar u bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u deze gebruikt – zowel door ervoor te zorgen dat de gegevens die u in de Apps bewaart correct zijn, als door de manier waarop deze worden gebruikt (ook wanneer u de Diensten gebruikt om gegevens met anderen te delen). Zoals de meeste aanbieders van applicaties voor consumenten doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat deze kenmerken correct werken, maar we kunnen niet garanderen dat zij dat altijd doen.

De Diensten bieden functies die u tijd besparen en uw gegevens beschermen. Uitgebreide info over de functies en beschikbaarheid zijn verkrijgbaar op www.dashlane.com/plans. Het gebruik van de functies is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

De volgende functies maken deel uit van alle Dashlane-programma’s (niet alle functies zijn beschikbaar in alle rechtsgebieden):

a. Password Manager. Invoeren, consolideren, beheren en beveiligen van uw wachtwoorden. U kunt wachtwoorden die in andere diensten zijn opgeslagen, automatisch importeren (bv. via de automatische invulfunctie van uw browser) en in veel gevallen onze geautomatiseerde “Password Generator” gebruiken om complexe wachtwoorden aan te maken. Hoewel de wachtwoorden van de Password Generator ontworpen zijn voor een optimale veiligheid, kunnen wij de veiligheid daarvan niet garanderen en benadrukken wij uitdrukkelijk dat deze niet per definitie bestand zijn tegen aanvallen. Wij garanderen evenmin dat de Password Manager en de Password Generator correct zullen werken met alle diensten van derden. Merk op dat het aantal wachtwoorden voor gebruikers van Dashlane Free beperkt is tot vijftig (50). Gebruikers van Dashlane Premium en Premium Plus kunnen beschikken over een onbeperkt aantal wachtwoorden die zijn kunnen opslaan in de Password Manager.

b. Digitale Portemonnee. Met deze functie kunt u informatie opslaan en gebruiken met betrekking tot uw creditcards, debetkaarten, bankrekeningen en online betaalaccounts (“Betalingsmethoden”). De Digitale Portemonnee stelt u ook in staat ontvangstbewijzen op te slaan van online transacties die gefaciliteerd worden door de Diensten. U dient de gegevens inzake uw betalingsmethoden actueel en nauwkeurig te houden en de voorwaarden voor elke betalingsmethode na te leven. Dashlane is geen partij bij en niet verantwoordelijk voor een transactie die wordt gefaciliteerd door de Digitale Portemonnee. Wij garanderen niet dat een betalingsmethode voldoet of dat de emittent de gevraagde transactie zal nakomen. Neem om problemen met een bepaalde transactie op te lossen contact op met de handelaar of de emittent van de betalingsmethode.

c. Beveiligde gegevens. U kunt kiezen welke soorten gegevens u op de Diensten wenst op te slaan, met inbegrip van contactgegevens, betalingsmethoden, ID's (zoals een rijbewijs of paspoort) en belangrijke aantekeningen (gezamenlijk de “Beveiligde gegevens”). U kunt Beveiligde gegevens ook gebruiken om bestanden op te slaan die kunnen worden gedownload om ze te bekijken en te bewerken buiten de Diensten. Hoewel wij sterke versleutelings- en andere beveiligingsmaatregelen toepassen om de Beveiligde gegevens te beschermen, garanderen wij niet dat de Beveiligde gegevens 100% beschermd zijn of worden. Dashlane screent geen Beveiligde gegevens. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Beveiligde gegevens en de manier waarop u deze gebruikt.

d. Delen. De Diensten stellen u in staat wachtwoorden en beveiligde notities te delen (gezamenlijk de “Gedeelde gegevens”) met familie, vrienden en collega’s die over een Dashlane-account beschikken (een “Ontvanger”). Door een ontvanger aan te wijzen, geeft u ons toestemming om de betreffende Gedeelde Gegevens voor hen beschikbaar te stellen, en u garandeert dat dit niet in strijd is met de voorwaarden van een overeenkomst met derden (u mag bijvoorbeeld geen wachtwoord delen dat uitsluitend bestemd is voor uw persoonlijk gebruik). Om voor de hand liggende redenen moet u zeer voorzichtig zijn met wie u toegang geeft tot gedeelde gegevens, vooral bij het toekennen van “Full Rights”, in welk geval de ontvanger de wachtwoorden kan wijzigen (wijzigen van wachtwoorden) en de gedeelde gegevens op zijn of haar beurt opnieuw kan delen. U bent als enige verantwoordelijk voor het toekennen en intrekken van rechten met betrekking tot gedeelde gegevens en de gevolgen van alle acties die de ontvangers met uw gedeelde gegevens ondernemen. Merk op dat het delen met Dashlane Free beperkt is tot een totaal van vijf items (ofwel gedeeld door u, gedeeld met u, ofwel een combinatie van beide). Dashlane Premium en Premium Plus gebruikers kunnen onbeperkt delen.

De volgende functies maken deel uit van de Dashlane Premium- en Premium Plus-programma’s (sommige proef- en promotionele accounts van deze programma’s beschikken wellicht niet over alle functies):

e. Syncing. Repliceren van beveiligde gegevens over alle toestellen die gekoppeld zijn aan de accounts. Hiertoe uploaden de Apps beveiligde gegevens (die wij niet kunnen openen, omdat wij het wachtwoord niet kennen, niet (in enige vorm) opslaan of daar toegang tot hebben dat wordt gebruikt om de encryptiesleutel te genereren) naar onze servers en brengen vervolgens de beveiligde gegevens over naar elk geauthenticeerd toestel dat aan die account is gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat een wijziging van Beveiligde gegevens die in een App op een toestel wordt uitgevoerd, wordt bijgewerkt op elk ander toestel dat aan uw account is gekoppeld. (De synchronisatie vindt automatisch plaats om de paar minuten en kan ook manueel worden geactiveerd.) Updates van uw beveiligde gegevens zijn mogelijk niet beschikbaar op een toestel als (i) het toestel geen toegang heeft tot de internet- of Dashlane-servers; (ii) u de technische vereisten van Dashlane niet volgt, inclusief het installeren van Updates op uw App indien nodig; (iii) u de App van dat toestel verwijdert, (iv) u uw wachtwoord vergeet, of (v) u de synchronisatie uitschakelt. Wij garanderen niet dat synchronisatie te allen tijde werkt of dat beveiligde gegevens niet beschadigd raken of verloren gaan tijdens het synchroniseren, en wij kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden als dit het geval mocht zijn. Syncing is niet mogelijk met Dashlane Free, zelfs als u over meerdere Dashlane Free-accounts beschikt.

f. Beveiligde accountback-up. Met de synchronisatiefunctie kunt u beveiligde gegevens ook herstellen op een toestel na een fout die de op dat toestel opgeslagen gegevens beïnvloedt, of verzenden naar een nieuw toestel (na authenticatie). Het herstel van gegevens kan onderbroken worden of niet correct werken in gevallen die de hierboven beschreven synchronisatie beïnvloeden.

g. Contactpersonen bij noodgevallen. Een contactpersoon in noodgevallen is een persoon die u aanwijst om uw Beveiligde gegevens te ontvangen in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid of andere soortgelijke situaties. Bij de aanwijzing van een contactpersoon in noodgevallen moet u de specifieke voorwaarden aangeven waaronder zij uw beveiligde gegevens mogen ontvangen. U geeft Dashlane toestemming om beveiligde gegevens naar de contactpersoon in noodgevallen te sturen indien die voorwaarden worden nageleefd en u ontslaat Dashlane van iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit een dergelijke overdracht. U dient de contactgegevens voor noodgevallen up-to-date te houden.

h. Dark Web Monitoring. De diensten laten u het “dark web” scannen om te zien of bepaalde informatie in verband met uw account mogelijk in gevaar is (“Dark Web Monitoring”). Dark Web Monitoring, verstrekt door een derde partner, scant een voortdurend bijgewerkte database van geschonden gegevens om overeenkomsten te vinden met aan uw account gekoppelde e-mails. Elke e-mail moet worden gecontroleerd voordat Dark Web Monitoring wordt uitgevoerd. U ontvangt e-mails en waarschuwingen via de Diensten als de scan een inbreuk op uw informatie aan het licht brengt. Dashlane verstrekt Dark Web Monitoring op “as-is”-basis en garandeert niet de volledigheid of nauwkeurigheid van de resultaten daarvan.

i. VPN (niet in alle rechtsgebieden beschikbaar). Via een derde-partner stellen de Diensten u in verbinding maken met een virtueel privénetwerk (VPN) om veiliger op het internet te surfen wanneer u openbare en onbeveiligde wifi-netwerken gebruikt. Na verbinding met het VPN verloopt uw surfverkeer via de servers van de derde partner. Dashlane is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, prestatie of betrouwbaarheid van het VPN en garandeert niet dat het VPN volledig beveiligd is.

De volgende functies maken deel uit van de Premium Plus programma’s (alleen verkrijgbaar in de VS):

j. Credit Monitoring en Herstel. Registreren en inloggen op het dashboard van TransUnion CreditView rechtstreeks vanuit de Diensten om uw kredietscore, kredietgeschiedenis en andere informatie te raadplegen. TransUnion stuurt u een e-mail als er een gebeurtenis plaatsvindt die uw krediet kan beïnvloeden. Wanneer u het slachtoffer bent van identiteitsfraude kunt u een kredietherstel aanvragen zonder dat een afzonderlijke TransUnion-registratie vereist is, via een speciaal telefoonnummer en een unieke toegangscode. Het dashboard is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en Dashlane is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de beschikbare informatie.

k. Verzekering tegen identiteitsfraude. U kunt tot 1 miljoen US dollar vorderen in geval van misbruik van uw identiteit. De verzekering tegen identiteitsfraude wordt afgesloten met dochterondernemingen of gelieerde bedrijven van American International Group, Inc. De beschrijving van deze functie die op de Site beschikbaar is, is uitsluitend bedoeld ter informatie en omvat niet alle voorwaarden en uitsluitingen van de beschreven polissen, waarvan kopieën beschikbaar zijn op onze website of op verzoek bij de helpdesk van Dashlane. Het is mogelijk dat de dekking niet beschikbaar is in alle rechtsgebieden of indien de in de feitelijke polisdocumenten beschreven voorwaarden niet worden nageleefd.

5. EIGENDOM

Samenvatting:

De Diensten zijn eigendom van Dashlane en haar licentieverstrekkers. U bent eigenaar van uw beveiligde gegevens en accountgegevens. Het enige recht waarover u beschikt in verband met de Diensten is de hierboven verleende beperkte licentie. Het enige recht dat wij hebben in verband met uw accountgegevens en beveiligde gegevens is het gebruik daarvan om de Diensten te kunnen verlenen. Wij zijn eigenaar van alle geanonimiseerde informatie over het gebruik van onze Diensten. Als u productfuncties voorstelt of andere feedback geeft over de Diensten, kunnen wij die vrijblijvend gebruiken zonder verplichting ten aanzien van u.

a. Diensten. Met uitzondering van uw accountgegevens en beveiligde gegevens (en, indien van toepassing, Gedeelde gegevens die u van anderen ontvangt), behouden Dashlane en haar licentieverstrekkers alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Diensten en alle via en in de Diensten beschikbaar gestelde content en materialen. Het is u niet toegestaan om auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere vermeldingen van eigendomsrechten in of gepaard gaande met de Diensten te verwijderen, te wijzigen of te verbergen. De licentie voor uw Account uitsluitend bestemd zodat u de Diensten kunt gebruiken en, behalve voor uw beveiligde gegevens en accountgegevens, biedt uw account u geen eigendomsbelangen.

b. Uw gegevens. Met uitzondering van de hieronder en elders in de Voorwaarden verleende beperkte licenties, behoudt u alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot uw accountgegevens en beveiligde gegevens. Zolang u een Account hebt, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, sublicentieerbaar, overdraagbaar, wereldwijd recht om uw beveiligde gegevens en accountgegevens te verwerken ten behoeve van de verlening van de Diensten.

c. Gebruiksinformatie. Dashlane is eigenaar van alle gegevens met betrekking tot de installatie, registratie, het gebruik en de uitvoering van de Diensten, met inbegrip van gebruiksstatistieken en activiteitenlogs (gezamenlijk de “Gebruiksinformatie”). Gebruiksinformatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie.

d. Feedback. Eventuele feedback, opmerkingen of suggesties die u geeft over Dashlane of de Diensten (Feedback“) wordt vrijwillig vertrekt, en u verleent Dashlane hierbij een eeuwigdurend, onherroepelijk en royaltyvrij recht en licentie om alle Feedback op om het even welke wettelijke wijze te gebruiken, zonder verplichting ten aanzien van u.

6. MATERIAAL VAN DERDEN

Samenvatting:

Wij kunnen links verstrekken naar of gegevens beschikbaar stellen van diensten van derden op de Site of via de Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze diensten of gegevens. Zoals de meeste softwareontwikkelaars gebruiken wij ook open-source componenten in onze Diensten. Open-source software valt niet onder onze licentie aan u, maar is onderworpen aan de voorwaarden van de licentie die door de ontwikkelaar van dergelijke open-source software werden gesteld.

a. Diensten van derden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden van alle diensten van derden die u via de Diensten opent (d.w.z. sites waar u de Diensten gebruikt voor aanmelding of voor automatisch invulfuncties). Dashlane is niet verantwoordelijk voor de prestaties van de diensten van derden en raadt u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van al deze diensten te controleren.

b. Gegevens van derden. Dashlane kan informatie van derden, met inbegrip van gegevens verstrekt door diensten van derden en beveiligde gegevens, beschikbaar stellen via de Diensten. Dashlane is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens.

c. Open-Source software. “Open-Source software“ duidt op bepaalde elementen van de Diensten die onderworpen zijn aan “open source” of “gratis” softwarelicenties die beheerd worden door derden. De licentie van open-source software wordt verstrekt onder de voorwaarden van de daarbij behorende eindgebruikerslicentie, en niet onder de voorwaarden van artikel 1. Niets in deze Voorwaarden beperkt of breidt de rechten van de eindgebruikerslicentie voor open-software software uit. Indien de toepasselijke licentie dit vereist, stelt Dashlane open-source software beschikbaar op schriftelijk verzoek naar het adres vermeld in Artikel 1(j).

7. VERGOEDINGEN EN BETALING

Samenvatting:

Wanneer u zich inschrijft voor betaalde toegang tot de Diensten (een “Abonnement”) via de Site, dient u creditcard- of PayPal-accountinformatie te verstrekken. Alle abonnementskosten zijn vooraf verschuldigd en de abonnementen worden automatisch jaarlijks verlengd (en aan u in rekening gebracht), tenzij u uw account opzegt. De abonnementskosten worden uitsluitend terugbetaald als u uw abonnement opzegt binnen dertig (30) dagen na de vervaldag van de betaling. We informeren van tevoren over de verlening van uw abonnement. Indien vereist, brengen wij omzetbelasting in rekening. Door uw betaling stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Stripe of Paypal, naargelang wat van toepassing is. De betalingsmodaliteiten van App Stores kunnen verschillen naargelang hun voorwaarden.

a. Abonnement. Bepaalde functies van de Diensten zijn uitsluitend beschikbaar via een betaald toegangsprogramma (“Abonnement”). De abonnementniveaus, functies en prijzen zijn beschikbaar op www.dashlane.com/plans. Vergoedingen voor abonnementen (“Abonnementskosten”) zijn vooraf verschuldigd voor elke facturatieperiode, waarbij de eerste betaling verschuldigd is wanneer u een abonnement aan uw account toevoegt (de “Startdatum van het abonnement”). Behalve wanneer uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zijn de abonnementskosten niet-terugvorderbaar en gebaseerd op onze standaard kosten en facturatievoorwaarden zoals die van kracht zijn op het moment waarop de betaling verschuldigd is. U dient ons geldige creditcardgegevens of andere betalingsgegevens te verstrekken die wij aanvaarden (Betalingsprovider“) voordat u een abonnement start en uw account tijdig te updaten in geval van wijziging van uw betalingsgegevens. Niet deze Voorwaarden, maar de overeenkomst met uw betalingsprovider regelt uw gebruik van uw aangewezen betalingsprovider. Wij kunnen onze vergoedingen en facturatiemodaliteiten te allen tijde wijzigen, hetzij door een kennisgeving van deze wijziging op de Site te plaatsen of door u daarvan op de hoogte te brengen via de Diensten, mits een dergelijke wijziging niet van toepassing is op u tot de volgende abonnementsperiode of als u uw abonnementstype wijzigt. Als u uw abonnement upgradet, betaalt u een volledig jaar van het nieuwe abonnementniveau, maar ontvangt u een pro-rata creditnota voor de resterende waarde van uw vorige abonnement.

b. Automatische verlenging. Abonnementen worden automatisch verlengd tegen de tarieven die op dat moment van kracht zijn EN DE KOSTEN WORDEN UW BETALINGSPROVIDER IN REKENING GEBRACHT TIJDENS DE VERLENGING, TENZIJ U UW ABONNEMENT OPZEGT zoals bepaald in Artikel 7(c). Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen dertig (30) dagen voor uw abonnementsdatum. Door in te schrijven geeft u ons toestemming om uw betalingsprovider de kosten in rekening ten brengen bij aanvang van een abonnementsperiode als u uw account tegen die tijd niet hebt opgezegd. Als wij de betaling van uw betalingsprovider niet kunnen verwerken, zullen wij contact met u opnemen om de informatie van uw betalingsprovider bij te werken of andere betalingsregelingen te treffen. Als wij geen betaling ontvangen binnen vijftien (15) dagen na de verlenging, kunnen wij uw abonnement opzeggen.

c. Opzegging. Abonnementen kunnen te allen tijde worden opgezegd door in te loggen op de webApp app.dashlane.com en naar de rubriek “My Account” te gaan. U kunt een opgezegd abonnement gebruiken tot de voorziene vervaldatum daarvan, maar u komt niet in aanmerking voor een evenredige terugbetaling van de lopende termijn. Wij betalen echter de volledige abonnementsvergoeding terug indien u binnen dertig (30) dagen na de Aanvangsdatum van het abonnement of een verlengingsdatum van het abonnement om terugbetaling vraagt. Meer informatie over terugbetalingen en opzegging os verkrijgbaar op hier en hier.

d. Belastingen. “Omzetbelasting“ betekent elke omzet, elk gebruik, elke toegevoegde waarde of elke andere belasting met betrekking tot de abonnementsvergoeding die wij aan klanten moeten doorberekenen. De omzetbelasting wordt automatisch berekend en toegevoegd aan alle bestellingen waar dit van toepassing is (behalve voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte, ("EER”) waar de btw is inbegrepen in het bedrag dat Dashlane u in rekening brengt). Voor zover van toepassing zullen alle betalingen voor de Diensten vrij en zonder korting voor alle in te houden belastingen plaatsvinden. De omzetbelasting valt uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de gebruiker.

e. Betalingsdiensten. Wij gebruiken Stripe en PayPal voor betaaldiensten (bv. acceptatie van creditcards, afrekening met handelaars en aanverwante diensten). Door een abonnement te betalen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden en beleidslijnen van Stripe of PayPal, naargelang wat van toepassing is, en geeft u ons en Stripe of PayPal toestemming om alle informatie en betalingsinstructies die u verstrekt te delen met uw betalingsprovider en een andere derde serviceprovider(s), zoals vereist om uw transacties te voltooien.

8. BEËINDIGING

Samenvatting:

Deze Voorwaarden blijven van kracht zolang u een Account hebt (of wanneer u de Site bezoekt). Wij kunnen uw account beëindigen wegens een schending van deze Voorwaarden of indien dit wettelijk vereist is. U kunt te allen tijde een abonnement opzeggen of uw account afsluiten. Als u een abonnement opzegt, blijft het actief tot het einde van de abonnementsperiode. Als wij uw account beëindigen wegens schending van de voorwaarden, eindigt uw abonnement onmiddellijk. U dient alle Apps van uw toestellen te verwijderen na de beëindiging om beveiligde gegevens van uw toestel te verwijderen.

a. Looptijd. Deze Voorwaarden treden in werking wanneer u ze aanvaardt zoals bepaald in Artikel 1(b) en blijven van kracht zolang u een Account hebt (of de Site bezoekt).

b. Beëindiging door Dashlane. Indien wij de kosten niet in rekening kunnen brengen bij uw betalingsprovider, indien u deze Voorwaarden wezenlijk schendt of indien dit wettelijk vereist is (bv. wanneer de levering van de Diensten onwettig wordt), kunnen wij uw abonnement en/of account onmiddellijk en zonder kennisgeving opschorten of beëindigen. Beëindiging krachtens dit artikel 8(b), gebeurt naar eigen goeddunken van Dashlane en wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor een dergelijke beëindiging.

c. Beëindiging door u. U kunt een abonnement te allen tijde beëindigen zoals bepaald in Artikel 7(c). U kunt hetzelfde proces volgen om uw account af te sluiten. U kunt ook contact met ons opnemen via support@dashlane.com als u uw account wenst af te sluiten. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk beschreven, zullen wij geen terugbetaling verlenen voor beëindigde abonnementen. Als u uw Account sluit, zijn deze voorwaarden niet langer op u van toepassing, behalve voor zover u de Site bezoekt en voor bepalingen die na de hieronder vermelde beëindiging van kracht blijven.

d. Gevolgen van beëindiging.

i. Wanneer een abonnement vervalt of wordt beëindigd door Dashlane krachtens artikel 8(b), hebt u geen toegang meer tot de Service-functies die verband houden met het abonnement. Tenzij u uw Account sluit, wordt door het beëindigen van een abonnement uw account automatisch omgezet naar een ‘Dashlane Free’-account (als we dat programma nog aanbieden).

ii. Als u uw account afsluit, lopen alle licenties die in deze voorwaarden worden verleend, onmiddellijk ten einde en dient u elk gebruik van de Apps stop te zetten. Wij kunnen alle gegevens met betrekking tot uw account van onze servers verwijderen, met inbegrip van beveiligde gegevens en accountgegevens, zonder aansprakelijkheid of verplichting jegens u. Zelfs als u uw account sluit, dient u onze Apps te verwijderen om beveiligde gegevens van uw toestellen te verwijderen. Zelfs als u de Apps niet verwijdert, kunt u na het afsluiten van uw account geen toegang krijgen tot beveiligde gegevens (hoewel deze toegang voor een korte periode kan blijven bestaan, afhankelijk van uw wachtwoord-instellingen in de App).

iii. De artikelen 1(g) en (h), 3(b), 5, 7, 8(d), 9(b), (c), en (d), 10, 11 en 12 blijven ook na de beëindiging of het verstrijken van deze Voorwaarden om welke reden ook van kracht.

iv. Als wij uw account beëindigen wegens schending van deze voorwaarden, is het u niet toegestaan te proberen een nieuwe account aan te maken.

9. GARANTIE EN DISCLAIMER; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING; SCHADEVERGOEDING

Samenvatting:

De Diensten doen wat in de Documentatie vermeld wordt; als de Diensten dat niet doen, proberen wij dit euvel te verhelpen. Behoudens de wettelijke garanties, verlenen wij geen andere garanties met betrekking tot de Diensten. Tenzij wij opzettelijk iets verkeerd doen of feitelijk onbekwaam zijn, beloopt onze maximale aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de Diensten of gerelateerd aan deze Voorwaarden niet meer dan het bedrag van uw meest recente abonnementsbetaling. U vrijwaart ons van iedere vordering die tegen Dashlane wordt ingesteld wegens uw gebruik van de Diensten dat in strijd zou zijn met deze Voorwaarden of de van kracht zijnde wet.

a. Garantie. Dashlane garandeert dat de Diensten materieel functioneren in overeenstemming met de Documentatie. Enige schending van de garantie brengt uitsluitend voor Dashlane de verplichting met zich mee dat zij commercieel gezien redelijke inspanningen dient te treffen om de Diensten te corrigeren zodat ze in overeenstemming zijn met de Documentatie, hetgeen uw enige verhaalsrecht vormt.

b. DISCLAIMER. MET UITZONDERING VAN HETGEEN UITEENGEZET WORDT IN ARTIKEL 9(a), WIJST DASHLANE UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE VORDERINGEN OF GARANTIES AF BETREFFENDE DE DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET--AFDWINGBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN. DASHLANE GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN OF ONONDERBROKEN GEBRUIKT KUNNEN WORDEN.

c. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. BEHALVE IN GEVALLEN VAN GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF FRAUDE (i) KAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DASHLANE KRACHTENS DEZE VOORWAARDEN OF DIENSTEN IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN HET DOOR U BETAALDE ABONNEMENTSBEDRAG OF (ii) KAN DASHLANE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT DEZE VOORWAARDEN OF DIENSTEN, ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND WAAROP DEZE GEBASEERD IS, EN ZELFS ALS DASHLANE GEWAARSCHUWD MOCHT ZIJN VOOR HET OPTREDEN VAN DEZE SCHADE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, NIETTEGENSTAANDE ENIG FALEN VAN ESSENTIËLE DOELEN VAN BEPERKTE VERHAALSRECHTEN. DEZE BEPERKINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING IN WETTELIJK VOORZIENE GEVALLEN, MAAR IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DASHLANE BEPERKT TOT ZOVER DE WET DIT TOELAAT.

d. Schadeloosstelling. U verbindt zich ertoe Dashlane te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen in kader van iedere (rechts)vordering, rechtsvervolging of procedure die tegen Dashlane wordt ingesteld of verband houdt met uw schending van enige bepaling van deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten in strijd met deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

e. Uitzonderingen. De bepalingen van dit Artikel 9 zijn niet van toepassing indien de toepasselijke wetgeving dat verbiedt. Met name Artikel 9(c) en het verbod op schadevergoeding met een boetekarakter zijn niet van toepassing op ingezetenen van de staat New Jersey.

10. GESCHILLENREGELING

Samenvatting:

Tenzij u in een rechtsgebied woont waar dit niet toegestaan is, wordt iedere rechtsvordering in verband met de Diensten of deze Voorwaarden geregeld door een bindende arbitrage, niet door een rechtszaak, en wordt deze vordering op individuele basis geregeld. U kunt afzien van arbitrage door ons daar schriftelijk van in kennis te stellen binnen dertig dagen nadat u deze Voorwaarden aanvaardt heeft. Dit artikel belet niet dat er vorderingen worden ingesteld bij het kantongerecht of in kort geding.

LEES DIT ARTIKEL 10 AANDACHTIG (uitsluitend ten behoeve van dit artikel, de “Arbitrageovereenkomst”). DIT MAAKT DEEL UIT VAN UW OVEREENKOMST MET DASHLANE EN BEPERKT DE VERHAALSRECHTEN DIE U KUNT UITOEFENEN TEGEN ONS.

a. Arbitrage. Met inachtneming van artikel 10(f) wordt elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden, het Privacybeleid of de Diensten uitsluitend op individuele basis opgelost door een bindende en vertrouwelijke arbitrage in de Engelse taal, in New York, New York, voor één handelsscheidsrechter van JAMS, Inc. (“JAMS”) volgens de dat moment geldende versie van de hier beschikbare Streamlined Arbitration Rules en procedures of, indien het gevorderde schadebedrag hoger is dan $ 250.000 bedraagt, de meest recente versie van de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures, die hier geraadpleegd kunnen worden. Om het proces van geschillenbeslechting te starten, dient u een brief te sturen via een koeriersdienst of een aangetekende brief naar Dashlane, Inc., 156 Fifth Ave., Suite 504, New York, NY 10010, t.a.v.: Legal, met verzoek om arbitrage en beschrijving van uw claim. De arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet en niet aan een arbitragewet van een bepaalde staat. U en Dashlane zullen proberen enig geschil eerst minnelijk op te lossen alvorens een arbitrageprocedure te starten. Indien het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving is opgelost, kan elke partij de arbitrageprocedure starten.

b. Arbitrageautoriteit. De arbiter is exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot deze Arbitrageovereenkomst op te lossen, inclusief de totstandkoming daarvan en iedere vordering dat deze geheel of gedeeltelijk nietig of niet afdwingbaar is. De arbiter beslist over de eventuele rechten en aansprakelijkheden van u en Dashlane. De arbitrageprocedure kan niet gecombineerd worden met andere zaken of samengevoegd worden met andere procedures of partijen. De arbiter kan (i) alle of een deel van een vordering of geschil onderwerpen aan moties, (ii) een geldelijke schadevergoeding toekennen en niet-geldelijke middelen of voordelen toekennen die krachtens het toepasselijke recht, de regels van het arbitrageforum en deze voorwaarden beschikbaar zijn voor een individuele partij (met inbegrip van de arbitrageovereenkomst). De arbiter zal schriftelijk uitspraak doen op basis van diens essentiële bevindingen en conclusies en aangeven waarop zijn uitspraak (of beslissing om geen uitspraak te doen) is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de eventueel toegekende schadevergoeding. De arbiter volgt het toepasselijke recht. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen. Elke partij draagt haar eigen arbitragekosten.

c. Afstand van het juryproces. U DOET AFSTAND VAN UW GRONDRECHTELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM RECHTSVERVOLGING IN TE STELLEN VOOR (ANDERE DAN DE IN ARTIKEL 10(f) GENOEMDE) RECHTBANKEN EN EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN VOOR EEN RECHTER OF JURY. Uw rechten worden bepaald door een neutrale scheidsrechter en niet door een rechter of jury. De arbitrageprocedures zijn eenvoudiger en beperkter dan de regels die gelden voor rechtbanken. Arbitragebesluiten zijn even afdwingbaar als elk rechterlijk bevel en onderworpen aan zeer beperkte rechterlijke toetsing.

d. Afstand van collectieve rechtsvorderingen. ALLE CLAIMS BINNEN HET KADER VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST DIENEN INGESTELD TE WORDEN DOOR INDIVIDUELE PARTIJEN EN NIET IN DE HOEDANIGHEID VAN EISER OF DEELNEMER VAN EEN COLLECTIEVE RECHTSVORDERING, EN DE SCHEIDSRECHTER KAN NIET (i) UITSPRAAK DOEN OF EEN CLAIM VAN MEER DAN EEN PERSOON, (ii) UITSPRAAK DOEN OVER COLLECTIEVE VORDERINGEN OF (iii) COLLECTIEF UITSPRAAK DOEN. Als een rechtbank van oordeel is dat het toepasselijke recht de tenuitvoerlegging van een van de beperkingen van artikel 10(d) met betrekking tot een bepaalde vordering uitsluit, moet de toepasselijke vordering, en alleen die vordering, worden losgekoppeld van de arbitrage en ingediend te worden bij de staats- of federale rechtbanken van New York in overeenstemming met artikel 1(h). Alle andere vorderingen worden opgelost door een arbitrageprocedure.

e. Afstand. U kunt afstand doen van de bepalingen van deze Arbitrageovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan legal@dashlane.com of per post via Dashlane, Inc. 156 Fifth Ave., Ste. 504 New York, NY 10010, binnen dertig (30) dagen na aanvaarding van deze Voorwaarden. Uw kennisgeving moet uw naam en adres, uw e-mailaccount en een ondubbelzinnige verklaring bevatten waarin u meedeelt dat u afziet van deze Arbitrageovereenkomst. Deze afstand is niet van invloed op alle andere bepalingen van deze Voorwaarden.

f. Uitzonderingen. Niettegenstaande het voorgaande kan (i) elke partij een individuele vordering instellen bij een kantongerecht, en (ii) vorderingen wegens (A) laster, (B) schending van de Wet Computerfraude en -misbruik, of (C) inbreuken of verduistering van intellectuele eigendomsrechten van de andere partij uitsluitend instellen voor de staats- of federale rechtbanken van New York County, New York. De partijen stemmen in met de exclusieve persoonlijke bevoegdheid van deze rechtbanken voor dergelijke doeleinden. Een verzoek om billijke ontheffing behelst geen afstand van het recht op arbitrage.

g. Vergoedingen. Als u een arbitrageprocedure start waarbij u minder dan $ 500 aan schadevergoeding eist en de voorwaarden naleeft, inclusief de kennisgevingsplicht, zal Dashlane u uw JAMS-griffierechten terugbetalen en alle administratie- en arbitragekosten betalen tot een totaalbedrag van $ 500. Indien de Arbiter u een vergoeding toekent, betaalt Dashlane uw advocaatkosten tot een redelijke grens terug.

h. Scheidbaarheid. Behalve zoals bepaald in Artikel 10(d), is (zijn) indien een bepaald deel of bepaalde delen van deze Arbitrageovereenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, dit bepaalde deel of deze bepaalde delen niet van kracht, maar blijft de rest van de Arbitrageovereenkomst volledig van kracht blijven.

11. DIVERSEN

Samenvatting:

Een groot deel van dit artikel heeft betrekking op specifieke wetten die van toepassing zijn op technologie (exportbepalingen), bepaalde klanten (d.w.z. wanneer overheden vergunning verlenen voor software) of staatsvoorschriften (met name Californië).

a. Samenwerking. Niets in deze Voorwaarden beperkt ons recht om met autoriteiten samen te werken.

b. Toewijzing. Deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor u en mogen niet worden toegewezen aan anderen. Dashlane mag deze Voorwaarden of haar verplichtingen vrij overdragen, met inachtneming van het toepasselijke recht.

c. Exportvoorschriften. U verklaart dat u op geen enkele Amerikaanse lijst van geweigerde partijen staat vermeld. Het is u niet toegestaan de Diensten te gebruiken in een land onder embargo van de VS (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië of de Krim-regio van Oekraïne) of in strijd met enige Amerikaanse exportwet of -regeling.

d. U.S. Government Restricted Rights. Dashlane levert de Diensten, inclusief de Apps, voor het eindgebruik van de federale overheid uitsluitend in overeenstemming met het volgende: Technische gegevens en softwarerechten van de overheid met betrekking tot de Diensten omvatten alleen die rechten die gewoonlijk aan het publiek worden verleend zoals bepaald in deze Voorwaarden. Deze gebruikelijke handelslicentie wordt verleend in overeenstemming met FAR 12.211 (Technische gegevens) en FAR 12.212 (Software) en, voor transacties van het ministerie van defensie, DFAR 252.227-7015 (Technische gegevens – Commerciële Items) en DFAR 227.7202-3 (Rechten met betrekking tot commerciële computersoftware of computersoftware-documentatie). Indien een overheidsinstantie rechten nodig heeft die niet onder deze voorwaarden worden vermeld, moet zij een wederzijds aanvaardbaar schriftelijk aanhangsel bij deze voorwaarden afsluiten met Dashlane, waarin dergelijke rechten specifiek uiteengezet worden.

e. Scheidbaarheid; Afstand. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank strijdig met de wet wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De afstand van een schending van een bepaling van deze Voorwaarden behelst geen afstand van enige toekomstige schending van dezelfde of enige andere bepaling.

f. Volledigheid van de overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere of huidige mondelinge of schriftelijke mededelingen. Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd zoals uiteengezet in Artikel 1(i).

g. Ontheffing. U ontheft Dashlane en onze rechtsopvolgers van alle verliezen, schade, rechten en eisen en vorderingen van welke aard ook, met inbegrip van lichamelijk letsel, overlijden en materiële schade, die direct of indirect verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten (gezamenlijk de “Claims”). Als u inwoner van Californië bent, doet u afstand van California Civil Code Section 1542, dat het volgende bepaalt: "Een algemene ontheffing strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan ten tijde van de verlening van de ontheffing, die, indien hij dit geweten had, wezenlijke gevolgen gehad zouden hebben voor zijn schikking met de schuldenaar." Deze ontheffing is niet van toepassing op Claims wegens onredelijke handelspraktijken van Dashlane of fraude, bedrog, misleiding, belofte, onjuiste voorstelling of verhulling onzerzijds, of verwijdering of weglating van materiële feiten in verband met de Diensten.

h. Overmacht. Dashlane is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens deze Voorwaarden of met betrekking tot de Diensten als gevolg van natuurrampen, overheidsbevelen, burgerlijke ongehoorzaamheid of andere factoren buiten de macht van Dashlane.

i. Elektronische Communicatie; Kennisgeving. U stemt in met het gebruik van elektronische communicatie met betrekking tot deze Voorwaarden en de Diensten en stemt ermee in dat dergelijke communicatie, hetzij via e-mail hetzij via de Diensten, voldoet aan alle vereisten waaraan zou worden voldaan als ze in gedrukte vorm zouden zijn. Deze bepaling doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Wij kunnen u kennisgevingen verzenden via e-mail, publicaties op de Site of andere redelijke middelen. U dient ons uw kennisgevingen toe te zenden per e-mail naar support@dashlane.com of zoals uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden.

j. Klachten van consumenten. Overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek van Californië §1789.3 kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de afdeling Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact hiermee op te nemen via het adres 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of door te bellen naar (800) 952-5210.

k. Titels en interpretatie. De titels en samenvattende toelichtingen aan het begin van elk artikel van deze Voorwaarden dienen uitsluitend ter referentie en hebben geen invloed op de rechten en verplichtingen van de partijen. Begrippen in deze Voorwaarden zoals “mogen” “het recht, maar niet de verplichting hebben om”; “omvat” en de variaties daarvan betekenen “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”; en “dagen” betekent kalenderdagen, met dien verstande dat verplichtingen die verschuldigd zouden zijn in een weekend of op een feestdag verschuldigd zijn op de werkdag die volgt op dat weekend of die feestdag.

12. Specifieke landelijke voorschriften

Samenvatting:

Op ingezetenen van bepaalde rechtsgebieden kunnen aanvullende bepalingen op of wijzigingen van de voorwaarden van toepassing zijn. Het belangrijkste is dat de inwoners van Europa niet verplicht zijn om geschillen via een arbitrageprocedure te regelen.

a. EER. Als u in de Europese Economische Ruimte (EER”) woont, worden de Voorwaarden als volgt gewijzigd:

i. Artikel 1(g), 1(h) en 10 zijn niet op u van toepassing.

ii. Deze Voorwaarden, met inbegrip van hun totstandkoming, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar u woont, met dien verstande dat voor zover toegestaan krachtens die wetten alle procedures die voortvloeien uit deze Voorwaarden of verband houden met de Diensten op individuele basis zullen worden gevoerd in de rechtbanken van dat land.

iii. Om Dashlane in kennis te stellen van een rechtsvordering, dient u een kennisgeving te sturen per koeriersdienst of per aangetekende brief naar Dashlane, Inc., 156 Fifth Ave., Suite 504, New York, NY 10010, t.a.v.: Legal.

iv. Artikel 11(j), is niet van toepassing op u. Klachten over de Diensten moeten worden gericht aan support@dashlane.com.

b. Frankrijk. Als u ingezetene bent van Frankrijk worden de voorwaarden, inclusief artikel 12(a), als volgt gewijzigd:

i. Om Dashlane in kennis te stellen van een rechtsvordering, dient u een kennisgeving t sturen per koeriersdienst of per aangetekende brief naar Dashlane SAS, Département Juridique, 21 rue Pierre Picard, 2eme etage, Parijs 75018, Frankrijk.

c. Verenigd Koninkrijk. Als u ingezetene bent van het Verenigd Koninkrijk, worden de voorwaarden, inclusief artikel 12(a), als volgt gewijzigd:

i. Derden hebben geen rechten op grond van de Contracts Act 1999 (Rechten van Derden) om enige bepaling van de Voorwaarden af te dwingen, maar dit doet geen afbreuk aan enig recht of rechtsmiddel van dergelijke derden die niet onder die Wet vallen.

ii. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en geen enkele vertaling van de Voorwaarden heeft enige rechtsgeldigheid.

d. Duitsland. Als u in Duitsland woont, worden de voorwaarden, inclusief artikel 12(a), als volgt gewijzigd:

i. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in artikel 9(c), is onze onderneming evenmin aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid (tenzij dit letsels veroorzaakt aan of het overlijden van een persoon), behalve wanneer ze worden veroorzaakt door een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (vertragswesentliche Pflichten).