Gelukt!

Uw voorkeuren zijn bijgewerkt.

Cookievoorkeuren

Beheer uw cookievoorkeuren hieronder. Let op: sommige cookies zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Essentiële cookies

Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Status:
Altijd actief

Performance cookies

Deze cookies verzamelen anonieme gebruikersgegevens over hoe u op de site terecht komt en wat u op de site doet. Ze helpen ons om de prestaties van de verschillende pagina's, en waar gebruikers vandaan komen, bij te houden.

Status:
Actief Inactief

Cookies van publisher

Deze cookies helpen ons om u een betere ervaring op onze website te bieden.

Status:
Actief Inactief

Dienstvoorwaarden

Welkom bij Dashlane. Wij zien het als onze missie om uw digitale leven eenvoudiger en veiliger te maken. Wij vinden dat uw identiteit alleen van u is en willen software maken waarmee u uw informatie online kunt beheren.

Hieronder kunt u de huidige dienstvoorwaarden van Dashlane downloaden of lezen. We hebben samenvattingen in eenvoudige taal bijgevoegd om het juridische jargon begrijpelijker te maken, maar als u nog vragen heeft, bezoek dan ons Helpcentrum.

Laatst bijgewerkt: 1 december 2019, van kracht vanaf 1 januari 2020

Dienstvoorwaarden Dashlane

Hieronder vindt u onze “Dienstvoorwaarden”. U moet ze accepteren als u onze software wilt gebruiken, en we weten dat ze lang en moeilijk te volgen kunnen zijn. We willen dat u begrijpt waarmee u akkoord gaat, dus elk onderdeel begint met een korte en duidelijke samenvatting. De samenvattingen maken geen deel uit van de Voorwaarden, maar worden gegeven als hulpmiddel om de materie beter te begrijpen.

LAATSTE UPDATE: 1 december 2019 (wordt van kracht op 1 januari 2020)

1. Inleiding

Samenvatting:

Dit is een wettelijk contract tussen u en Dashlane. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om deze Voorwaarden te accepteren, inclusief ons Privacybeleid. We kunnen deze Voorwaarden af en toe wijzigen en door onze Diensten na een wijziging te blijven gebruiken, accepteert u de herziene Voorwaarden. De Voorwaarden zijn niet van toepassing op sites en diensten waartoe u via onze Diensten toegang hebt en die door andere bedrijven worden beheerd. Elk Abonnement op betaalde Diensten wordt automatisch verlengd, tenzij u het binnen dertig dagen na de verlengingsdatum opzegt. Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, wordt elke juridische vordering met betrekking tot deze Voorwaarden of de Diensten afgehandeld door arbitrage, en niet door een proces voor een rechter of jury, noch via een groepsgeding. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetgeving van de staat New York.

a. Dashlane, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen ("Dashlane" of "we/wij" en diens dochtermaatschappijen) beheren www.dashlane.com (samen met alle subdomeinen, waarnaar wordt verwezen als de "Site") en voorzien onze gebruikers (waarnaar wordt verwezen als "u") van mobiele, desktop- en webapplicaties (elk een "App" en gezamenlijk de "Apps"). Deze Dienstvoorwaarden (de "Voorwaarden") vormen een bindende overeenkomst tussen u en Dashlane SAS (als u een inwoner van Frankrijk bent) of Dashlane USA, Inc. (voor alle andere personen) met betrekking tot uw gebruik van de Site, de Apps en alle gerelateerde diensten die we mogelijk ook kunnen uitvoeren (de Site, Apps en diensten vormen samen de “Diensten”). In de zin waarin de term in deze Voorwaarden gebruikt wordt, betekent een "apparaat" elke computer, telefoon, tablet of andere vorm van computerhardware waarop Apps worden uitgevoerd.

b. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u (i) wettelijk bevoegd bent om dat te doen, (ii) minstens 18 jaar oud bent (of meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont) en (iii) de bevoegdheid hebt om een bindend contract met ons af te sluiten – hetzij individueel, hetzij namens de rechtspersoon waarvoor u de Diensten gebruikt. U moet deze Voorwaarden en het Privacybeleid accepteren wanneer u een App voor het eerst downloadt of opent.

c. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, diensten en applicaties van derden (“Diensten van Derden”) waartoe u toegang kunt krijgen via de Diensten. Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van Diensten van Derden en bieden we alleen links voor uw gemak. We raden u aan de voorwaarden en het beleid te bekijken van alle Diensten van Derden waartoe u via de Diensten toegang verkrijgt.

d. WANNEER U EEN ABONNEMENT OP EEN VAN DE DIENSTEN NEEMT EN HIERVOOR BETAALT, WORDT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH VERLENGD VOOR AANVULLENDE PERIODEN VAN DEZELFDE DUUR ALS HET OORSPRONKELIJKE ABONNEMENT OP HET ALSDAN VAN TOEPASSING ZIJNDE TARIEF VOOR DERGELIJKE DIENSTEN, TENZIJ U UW ABONNEMENT OPZEGT ZOALS UITEENGEZET IN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 7(c).

e. Uw gebruik van bepaalde Diensten kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden (“Aanvullende Voorwaarden”). Als enige bepaling van de Aanvullende Voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, zullen de Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende Dienst.

f. Dashlane Business is ons aanbod voor bedrijven. Als u een Dashlane Business-licentie koopt, bent u gebonden aan de Dashlane Business-voorwaarden en niet aan deze Voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Individuele gebruikers die toegang verkrijgen tot Dashlane met een Dashlane Business-licentie moeten deze Voorwaarden echter wel accepteren, omdat Dashlane Business-gebruikers ook toegang krijgen tot een "Persoonlijke" ruimte die niet beschikbaar is voor de beheerder van het Dashlane Business-account.

g. DEZE VOORWAARDEN VEREISEN HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN RECHTSZAKEN MET EEN JURY OF GROEPSVORDERINGEN, EN DE VERHAALSMOGELIJKHEDEN IN GEVAL VAN GESCHILLEN OVER DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZIJN BEPERKT. Door deze Voorwaarden te accepteren, doet u afstand van bepaalde rechten op rechtsmiddelen waar u anders over zou kunnen beschikken. Arbitrage is niet toegestaan in bepaalde rechtsgebieden. Raadpleeg Artikel 10 en 12 voor meer informatie.

h. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of verband houden met de Diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat van New York, in overeenstemming met de federale arbitragewet, zonder dat wetsconflicten die een ander resultaat zouden vereisen daar van invloed op kunnen zijn. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze voorwaarden.

i. Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte Voorwaarden op deze pagina publiceren en u ook informeren via de Diensten, indien van toepassing. Alle wijzigingen aan de Voorwaarden treden onmiddellijk in werking voor nieuwe gebruikers, en voor bestaande gebruikers dertig (30) dagen nadat we de wijzigingen op de Site gepubliceerd hebben of hen via de Diensten op de hoogte gebracht hebben van de wijzigingen.

j. Mocht u vragen hebben over deze Voorwaarden of de Diensten, dan kunt u contact opnemen met ons helpcentrum door een e-mail te sturen naar support@dashlane.com, of ons schriftelijk benaderen via Dashlane, Inc. 44 West 18th Street, 4th Floor, New York, NY 10011, Verenigde Staten.

2. REGISTRATIE

Samenvatting:

Om onze Apps te gebruiken, moet u een account aanmaken. De Accountgegevens dienen altijd juist te zijn. U moet ook een Masterwachtwoord aanmaken dat zal worden gebruikt om coderingssleutels te genereren waarmee de informatie die u op de Diensten bewaart wordt beschermd. DASHLANE SLAAT UW MASTERWACHTWOORD NIET OP EN HEEFT ER GEEN TOEGANG TOE. ALS U UW WACHTWOORD VERGEET KAN DASHLANE UW ACCOUNT NIET ONTGRENDELEN OF TOEGANG VERKRIJGEN TOT UW GEGEVENS. Deel de toegangsgegevens van uw account met niemand, want u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met uw account.

a. Accounts. Als u de Diensten wilt gebruiken, moet u een App downloaden of een vooraf geïnstalleerde App op uw apparaat openen en daarop een account aanmaken (een "Account") door uw e-mailadres op te geven (het "Account-e-mailadres”) en een masterwachtwoord (het“Masterwachtwoord”, samen met het Account-e-mailadres de "Toegangsgegevens" genoemd). Houd uw Toegangsgegevens veilig en deel ze met niemand. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op de Diensten die aan uw Account zijn gekoppeld. U verklaart dat alle informatie die u ons verstrekt in verband met uw Account (bijv. factureringsgegevens wanneer u voor een Abonnement betaalt) nauwkeurig is en dat u deze zolang u een Account hebt actueel zult houden.

b. Masterwachtwoord. Uw Masterwachtwoord is van cruciaal belang voor de beveiliging van uw Account. Het wordt gebruikt om de coderingssleutels te genereren die worden gebruikt om uw Beveiligde Gegevens te beschermen (zoals gedefinieerd in Artikel 4(c)) en om Beveiligde Gegevens over te dragen tussen uw geautoriseerde apparaten. DASHLANE SLAAT UW MASTERWACHTWOORD NIET OP, HEEFT ER GEEN TOEGANG TOE EN BESCHIKT OVER GEEN ENKELE MANIER OM UW MASTERWACHTWOORD TE ACHTERHALEN OF OM BEVEILIGDE GEGEVENS TE BEREIKEN ALS U UW MASTERWACHTWOORD KWIJTRAAKT. Dit is een essentiële beveiligingsfunctie die bedoeld is om uw Beveiligde Gegevens te beschermen als onze systemen worden gecompromitteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig onvermogen om toegang te verkrijgen tot uw Account of Beveiligde Gegevens als gevolg van het verlies van uw Masterwachtwoord.

3. LICENTIE

Samenvatting:

U hebt een beperkte licentie om onze Apps te gebruiken voor uw persoonlijk of (indien van toepassing) intern zakelijk gebruik, samen met alle documentatie en updates die van toepassing zijn op de Apps en Diensten die u gebruikt. Hacken, pogingen tot hacken, reverse-engineeren, inbreuken op wettelijke bepalingen of andere kwaadwillige handelingen in verband met de Diensten zijn verboden. Wij zijn niet verplicht om de Apps te ondersteunen (maar dat doen wij wel en zullen dit ook blijven doen). Uw gebruik van mobiele Apps is onderworpen aan bijkomende voorwaarden opgelegd door de “App Store” van waaruit u de App hebt gedownload. Het vergt veel werk om onze Apps compatibel te houden met de rest van de digitale wereld en het kan voorkomen dat Apps soms niet met een bepaalde site of dienst werken, zelfs als dit eerder wel het geval was.

a. Licentie. Dashlane verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, herroepbare, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het downloaden en installeren van de Apps in objectcodeformaat, op een of meer apparaten, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke doeleinden. De licentie omvat het recht op: (i) het openen, gebruiken en het maken van een redelijk aantal kopieën van gepubliceerde beschrijvingen van de functionaliteit, technische vereisten of gebruik van de Diensten (waarnaar gezamenlijk wordt verwezen als de "Documentatie"), en (ii) het recht om gebruik te maken van eventuele wijzigingen in de Apps die beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers van dergelijke Apps zonder extra kosten (waarnaar wordt verwezen als een "Update") wanneer een Update algemeen beschikbaar wordt gesteld. Updates kunnen automatisch worden geïnstalleerd of kunnen vereisen dat ze door u worden geïnstalleerd. Als u een Update niet installeert, kan dit ertoe leiden dat een App of de Diensten niet correct functioneren.

b. Beperkingen; aanvaardbaar gebruik. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan om direct of indirect:

i. afgeleide werken van de Diensten of onderdelen daarvan te wijzigen of te creëren;

ii. een gedeelte van een App te decompileren, reverse engineeren of om te zetten in voor de mens leesbare vorm (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door het toepasselijke recht);

iii. een aspect van de Diensten te verhuren, leasen, delen, verspreiden of verkopen aan derden, met inbegrip van een servicebureau of soortgelijke instanties;

iv. eigendomsberichten of -markeringen in een App of de Documentatie te verwijderen, te wijzigen of te verbergen;

v. testresultaten of benchmarking van een App of de Diensten openbaar te maken;

vi. de beveiliging, de bescherming van het auteursrecht of de mechanismen voor het licentiebeheer van een App of de Diensten te omzeilen of uit te schakelen;

vii. de werking van de Diensten te verstoren;

viii. de Diensten te gebruiken om de wet of de rechten van derden te schenden;

ix. inhoud die schadelijk is voor minderjarigen te uploaden of te verzenden via de Diensten;

x. virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere malware te uploaden of verzenden naar of via de Diensten;

xi. automatische of handmatige processen te gebruiken om informatie van de Site of Diensten te verzamelen, behalve dat commerciële zoekmachines spiders kunnen gebruiken om materiaal van de Site te kopiëren, uitsluitend voor zover dat nodig is om openbaar beschikbare, zoekbare indexen van het materiaal aan te maken;

xii. in weerwil van de werkelijkheid de schijn te wekken van een niet bestaande relatie tot personen of entiteiten;

xiii. de Site of enige inhoud ervan te spiegelen of te framen, pop-upvensters over de pagina’s daarvan te plaatsen of anderszins de weergave van de pagina’s te beïnvloeden; of

xiv. te proberen één van bovenstaande handelingen uit te voeren.

Dashlane kan alle acties ondernemen die zij redelijk acht, met inbegrip van het beëindigen van uw account, voor elke schending van deze beperkingen (of van de Voorwaarden in het algemeen).

c. Ondersteuning. De licentie die wordt verleend in Artikel 3(a) geeft u geen recht op ondersteuning voor de Apps of Diensten, hoewel we ervoor kunnen kiezen om ondersteuning te geven en dit doorgaans ook doen. Hoewel Dashlane ernaar streeft om de Diensten voortdurend te verbeteren, zijn we niet verplicht om een specifieke fout, bug of probleem op te lossen, behalve zoals uiteengezet in Artikel 9(a). Over het algemeen ondersteunen we alleen de huidige versie van het platform of besturingssysteem waarop de Diensten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld iOS of Windows).

d. Beperkingen van App Stores.

i. De beschikbaarheid van mobiele Apps is afhankelijk van de entiteit bij wie u de App hebt verkregen (elk een “App Store” genoemd). De betreffende App Store is geen partij in deze Voorwaarden, en Dashlane, niet de App Store, is als enige verantwoordelijk voor de Diensten en alle gerelateerde claims (bijv. aangaande wettelijke naleving of inbreuk op intellectueel eigendom). U bent verantwoordelijk voor de verbindingskosten met betrekking tot uw gebruik van Apps of een App Store en eventuele kosten die door een App Store in rekening worden gebracht in verband met de Diensten. U zult zich houden aan alle toepasselijke voorwaarden en het beleid van de App Store wanneer u een mobiele App gebruikt. De App Store (en diens dochterondernemingen) is derde begunstigde van deze Voorwaarden en kan deze dan ook als zodanig afdwingen.

ii. U dient uitsluitend Apps te gebruiken die (A) via de Apple App Store worden geopend of gedownload op een product van het Apple-merk dat bestuurd wordt door iOS (het eigen besturingssysteem van Apple) en (B) zoals toegestaan door de “Gebruiksvoorschriften” in de dienstvoorwaarden van de Apple App Store.

e. Diensten van Derden. De Apps zijn ontworpen om te werken met een groot aantal Diensten van Derden, maar hun voortdurende compatibiliteit met een specifieke applicatie, site of dienst is afhankelijk van dergelijke Diensten van Derden. Om compatibiliteit met bepaalde applicaties te behouden, moet u een App of een applicatie van derden mogelijk van tijd tot tijd updaten. We kunnen niet garanderen dat alle momenteel ondersteunde Diensten van Derden compatibel blijven met onze Diensten.

4. KENMERKEN EN FUNCTIES

Samenvatting:

Wij leveren de Diensten, maar u bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u ze gebruikt – zowel door ervoor te zorgen dat de gegevens die u in de Apps bewaart correct zijn, als door de manier waarop deze worden gebruikt (ook wanneer u de Diensten gebruikt om gegevens met anderen te delen). Zoals de meeste aanbieders van applicaties voor consumenten doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat onze functies correct werken, maar we kunnen niet garanderen dat ze dat altijd doen.

De Diensten bieden functies die u tijd besparen en uw gegevens beschermen. Uitgebreide informatie over functies en beschikbaarheid is te vinden op www.dashlane.com/plans. We kunnen op elk moment functies uit de Diensten of bepaalde Apps verwijderen, en niet alle functies zijn beschikbaar via alle programma's en in alle rechtsgebieden. Hoewel we ernaar streven om de goede werking van de Diensten te waarborgen, garanderen we uitdrukkelijk niet dat ze te allen tijde goed zullen werken, vrij van fouten zullen zijn, of op een ononderbroken basis beschikbaar zullen zijn. Hoe u de Diensten gebruikt is aan u, en u erkent het volgende:

a. Beveiligde Gegevens. De Diensten kunnen worden gebruikt om vele soorten gegevens op te slaan, waaronder contactgegevens, creditcardgegevens, ID's (zoals een rijbewijs of paspoort) en belangrijke notities (gezamenlijk de “Beveiligde Gegevens” genoemd). Hoewel we krachtige versleuteling en andere beveiligingsmaatregelen gebruiken om Beveiligde Gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat Beveiligde Gegevens 100% beschermd zijn of zullen worden. Dashlane kan Beveiligde Gegevens niet screenen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de Beveiligde Gegevens en hoe u deze gebruikt.

b. Wachtwoorden. Hoewel de wachtwoorden die door de Diensten zijn aangemaakt zo veilig mogelijk zijn ontworpen, kunnen we hun veiligheid niet garanderen en beweren we uitdrukkelijk niet dat ze immuun zijn voor aanvallen. We kunnen ook niet garanderen dat de wachtwoordgenerator of de functies voor het automatisch invullen van gegevens goed zullen functioneren in combinatie met alle Diensten van Derden.

c. Betalingen. Als u Dashlane gebruikt om creditcardgegevens en andere betalingsgegevens op te slaan en in te voeren (elk een "Betaalmethode"), bent u als enige verantwoordelijk voor het naleven van de algemene voorwaarden en bepalingen die voor elke Betaalmethode gelden. Wij zijn geen partij in, noch verantwoordelijk voor transacties die met behulp van de Diensten worden gefaciliteerd.

d. Delen. Als u de functies van de Diensten voor delen gebruikt, machtigt u ons om de door u geselecteerde gegevens te delen met de persoon (of personen) die u kiest, en garandeert u dat u het recht hebt om dit te doen (u mag bijvoorbeeld geen wachtwoord delen dat alleen voor uw persoonlijke gebruik is). U bent als enige verantwoordelijk voor het verlenen en intrekken van rechten voor delen en de gevolgen van alle acties die ontvangers ondernemen met uw gedeelde gegevens.

e. Synchroniseren. Als u een account voor meerdere apparaten hebt waarop synchronisatie is ingeschakeld, zijn wijzigingen aan Beveiligde Gegevens die op het ene apparaat zijn gemaakt, mogelijk niet beschikbaar op een ander apparaat als (i) dat apparaat geen toegang heeft tot het internet of de Dashlane-servers; (ii) de App onjuist is geconfigureerd of u niet de meest recente versie van de App hebt geïnstalleerd; (iii) u de App van dat apparaat hebt verwijderd, of (iv) u uw Masterwachtwoord bent vergeten.

f. Contactpersonen bij noodgevallen. Een contactpersoon bij noodgevallen is een persoon die u aanwijst om uw Beveiligde Gegevens te ontvangen als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Bij het instellen van deze functie moet u de specifieke voorwaarden definiëren waaronder de contactpersoon uw Beveiligde Gegevens zal ontvangen. U verleent Dashlane toestemming om de Beveiligde Gegevens naar de contactpersoon voor noodgevallen te sturen als aan deze voorwaarden wordt voldaan, en u vrijwaart Dashlane van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit een dergelijke vrijgave. U moet de contactgegevens voor noodgevallen actueel houden.

g. Darkweb-monitoring. Via een externe partner kunnen de Diensten het "dark web" scannen om te zien of informatie die verband houdt met uw Beveiligde Gegevens mogelijk is gecompromitteerd ("Darkweb-monitoring"). Darkweb-monitoring is gekoppeld aan uw e-mailadres(sen), die moeten worden geverifieerd om deze functie te activeren. Dashlane biedt Darkweb-monitoring "als zodanig" aan en biedt geen garantie voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de resultaten.

h. VPN (niet beschikbaar in alle rechtsgebieden). Via een externe partner kunt u met de Diensten verbinding maken met een virtueel particulier netwerk (VPN) om veiliger op het internet te surfen wanneer u gebruikmaakt van openbare en onbeveiligde wifi-netwerken. Dashlane is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, prestaties of betrouwbaarheid van de VPN en kan niet garanderen dat de VPN volledig veilig is.

i. Kredietbewaking en -herstel. Via de Apps kunt u een account aanmaken bij en toegang verkrijgen tot het CreditView-dashboard van Transunion. Het gebruik van deze functie is onderworpen aan de voorwaarden van Transunion en Dashlane is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die erop beschikbaar is.

j. Verzekering tegen identiteitsdiefstal. Verzekering tegen identiteitsdiefstal via de Diensten wordt aangeboden door dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van American International Group, Inc. en zijn onderworpen aan de beperkingen, uitsluitingen en andere bepalingen van hun beleid, waarvan kopieën beschikbaar zijn op onze Site of op aanvraag verkrijgbaar zijn via ons helpcentrum.

5. EIGENDOM

Samenvatting:

De Diensten zijn eigendom van Dashlane en haar licentieverstrekkers. U bent eigenaar van uw beveiligde account- en inloggegevens. Het enige recht waarover u beschikt in verband met de Diensten is de hierboven verleende beperkte licentie. Het enige recht dat wij hebben in verband met uw account- en beveiligde gegevens is het gebruik dat wij daar van kunnen maken om de Diensten te kunnen verlenen. Wij zijn eigenaar van alle geanonimiseerde informatie over het gebruik van onze Diensten. Als u productfuncties voorstelt of andere feedback geeft over de Diensten, kunnen wij die vrijblijvend gebruiken zonder enige verplichting ten aanzien van u.

a. Diensten. Met uitzondering van uw Toegangsgegevens en Beveiligde Gegevens (en, waar van toepassing, Gedeelde Gegevens die u van anderen ontvangt), behouden Dashlane en haar licentiegevers alle rechten, aanspraken en belangen op en in de Diensten, evenals alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn binnen en via de Diensten. Uw Account is uitsluitend aan u in licentie gegeven zodat u de Diensten kunt gebruiken en u hebt, met uitzondering van uw Beveiligde Gegevens en Toegangsgegevens, geen eigendomsbelang in uw Account.

b. Uw gegevens. Met uitzondering van de beperkte licenties die hieronder en elders in deze Voorwaarden aan Dashlane worden verleend, behoudt u alle rechten, aanspraken en belangen op en in uw Toegangsgegevens en Beveiligde Gegevens. Zolang u een Account hebt, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, sublicentieerbaar, overdraagbaar, wereldwijd recht om uw Beveiligde Gegevens en Toegangsgegevens te verwerken ten behoeve van de verlening van de Diensten en in naleving van de toepasselijke wetgeving.

c. Gebruiksinformatie. Dashlane bezit alle gegevens met betrekking tot installatie, registratie en het gebruik en de prestaties van de Diensten, inclusief gebruiksstatistieken en activiteitenlogboeken (gezamenlijk “Gebruiksinformatie” genoemd). Gebruiksinformatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie.

d. Feedback. Eventuele feedback, opmerkingen of suggesties die u geeft over Dashlane of de Diensten (“Feedback“) wordt vrijwillig verstrekt, en u verleent Dashlane hierbij een eeuwigdurend, onherroepbaar en royaltyvrij recht en licentie om alle Feedback op om het even welke wettelijke wijze te gebruiken.

6. MATERIAAL VAN DERDEN

Samenvatting:

Wij kunnen links verstrekken naar of gegevens beschikbaar stellen van diensten van derden op de Site of via de Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze diensten of gegevens. Zoals de meeste softwareontwikkelaars gebruiken wij ook open-source componenten in onze Diensten. Open-source software valt niet onder onze licentie aan u, maar is onderworpen aan de voorwaarden van de licentie die door de ontwikkelaar van dergelijke open-source software werden gesteld.

a. Diensten van Derden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden van alle Diensten van Derden waartoe u toegang verkrijgt via de Diensten (bijv. websites waarop u de Diensten gebruikt voor aanmelding of het automatisch invullen van gegevens). Dashlane is niet verantwoordelijk voor de prestaties van Diensten van Derden en raadt u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van al deze diensten te raadplegen.

b. Gegevens van Derden. Dashlane kan informatie van derden beschikbaar stellen, inclusief gegevens die worden geleverd door Diensten van Derden en Beveiligde Gegevens die beschikbaar zijn via de Diensten. Dashlane is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van dergelijke gegevens.

c. Open-Source Software. "Open-Source Software" betekent bepaalde elementen van de Diensten die onderworpen zijn aan "open source" of "gratis" softwarelicenties die worden beheerd door derden. Open-Source Software wordt gelicentieerd onder de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie die bij dergelijke software wordt geleverd, en niet onder Artikel 1. Niets in deze Voorwaarden beperkt de rechten of breidt de rechten uit van de eindgebruikerslicentie voor Open-Source Software. Indien vereist door de toepasselijke licentie stelt Dashlane Open-Source Software beschikbaar op schriftelijk verzoek naar het adres dat is vermeld in Artikel 1(j).

7. VERGOEDINGEN EN BETALING

Samenvatting:

Wanneer u zich aanmeldt voor betaalde toegang tot de Diensten (een “Abonnement”) via de Site, moet u creditcardgegevens of PayPal-accountgegevens verstrekken. Alle Abonnementskosten zijn van tevoren verschuldigd en Abonnementen worden jaarlijks en automatisch verlengd (en aan u in rekening gebracht), tenzij u uw Account annuleert. Abonnementskosten worden alleen terugbetaald als u uw Abonnement annuleert binnen dertig (30) dagen nadat de betaling verschuldigd is. We zullen u informeren voordat uw Abonnement wordt verlengd. We brengen omzetbelasting in rekening indien verplicht. Door een betaling te verrichten, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende betalingsverwerker (bijv. Stripe). Betalingspraktijken van App Stores kunnen verschillen, afhankelijk van hun voorwaarden.

a. Abonnementen. Bepaalde functies van de Diensten zijn alleen beschikbaar met een betaald toegangsprogramma (een "Abonnement"). Abonnementsniveaus, functies en prijzen zijn beschikbaar op www.dashlane.com/plans. Kosten voor Abonnementen ("Abonnementskosten") zijn vooraf verschuldigd voor elke factureringsperiode, waarbij de eerste betaling verschuldigd is wanneer u een Abonnement toevoegt aan uw Account (de "Startdatum van het Abonnement"). Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zijn Abonnementskosten niet restitueerbaar en zijn ze gebaseerd op onze standaardkosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn wanneer de betaling verschuldigd is. U moet ons een geldige creditcard of andere door ons geaccepteerde betaalmethode verstrekken (een "Betalingsprovider") voordat u een Abonnement start en uw Account onmiddellijk bijwerken als er wijzigingen in uw betalingsgegevens zijn. Uw overeenkomst met uw Betalingsprovider, niet deze Voorwaarden, is van toepassing op uw gebruik van uw aangewezen Betalingsprovider. We kunnen onze tarieven en factureringsmethoden op elk moment wijzigen, hetzij door een kennisgeving van een dergelijke wijziging op de Site te plaatsen of door u op de hoogte te stellen binnen de Diensten, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging niet op u van toepassing is tot de volgende Abonnementsperiode of als u uw Abonnementstype wijzigt. Als u uw Abonnement upgradet, betaalt u voor een volledig jaar van het nieuwe Abonnementsniveau, maar ontvangt u een pro rata tegoed voor de resterende waarde van uw vorige Abonnement.

b. Automatische verlenging. Abonnementen worden automatisch verlengd tegen de dan geldende tarieven, EN BIJ VERLENGING WORDEN DE ABONNEMENTSKOSTEN BIJ UW BETALINGSPROVIDER IN REKENING GEBRACHT, TENZIJ U UW ABONNEMENT ANNULEERT zoals uiteengezet in Artikel 7(c). We zullen u dertig (30) dagen vóór uw Abonnementsdatum per e-mail informeren. Door u te abonneren, machtigt u ons om Abonnementskosten bij uw Betalingsprovider in rekening te brengen aan het begin van een Abonnementsperiode als u uw Account op dat moment niet hebt geannuleerd. Als we de betaling van uw Betalingsprovider niet kunnen verwerken, zullen we contact met u opnemen om de gegevens van uw Betalingsprovider bij te werken of andere betalingsregelingen te treffen. Als we binnen vijftien (15) dagen na de verlenging geen betaling ontvangen, kunnen we uw Abonnement beëindigen.

c. Annulering. Abonnementen kunnen op elk moment worden geannuleerd door in te loggen bij de web-App op app.dashlane.com en naar het gedeelte "Mijn account" te gaan. U kunt elk Abonnement dat u annuleert gebruiken tot de geplande vervaldatum, maar u komt niet in aanmerking voor een pro rata terugbetaling van de huidige termijn. We zullen echter de volledige Abonnementskosten terugbetalen als u binnen dertig (30) dagen na de Startdatum van het Abonnement of een verlengingsdatum van het Abonnement een terugbetaling aanvraagt. Aanvullende informatie over terugbetalingen en annulering vindt u hier, hier en hier.

d. Belastingen. Alle omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde of andere belasting op basis van het Abonnement dat we moeten doorberekenen aan klanten wordt automatisch berekend en toegevoegd aan alle bestellingen indien van toepassing (behalve voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte, ("EER") waar btw is inbegrepen in het bedrag dat Dashlane u in rekening brengt). Voor zover van toepassing worden alle betalingen voor de Diensten vrij van en zonder aftrek van bronbelasting verricht. Omzetbelasting is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

e. Betalingsdiensten. We gebruiken Stripe, Paypal en Checkout.com (elk een "Betalingsverwerker" genoemd) voor betaaldiensten (bijv. acceptatie van creditcards, afrekening met handelaars en aanverwante diensten). Door te betalen voor een Abonnement gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de toepasselijke voorwaarden en het beleid van de Betalingsverwerker, en machtigt u ons en de Betalingsverwerker om alle informatie en betalingsinstructies die u verstrekt te delen met uw Betalingsprovider en andere Derde Dienstverlener(s), uitsluitend voor zover vereist om uw transacties te voltooien.

8. BEËINDIGING

Samenvatting:

Deze Voorwaarden blijven van kracht zolang u een Account hebt (of wanneer u de Site bezoekt). We kunnen uw Account beëindigen voor elke overtreding van deze Voorwaarden of indien wettelijk vereist (in bijna alle gevallen zullen we contact met u opnemen voordat we dit doen). U kunt te allen tijde een Abonnement opzeggen of uw Account afsluiten. Als u een Abonnement opzegt, blijft het actief tot het einde van de abonnementsperiode. Als wij uw Account beëindigen wegens schending van de Voorwaarden, eindigt uw Abonnement onmiddellijk. Na beëindiging dient u alle Apps van uw apparaten te verwijderen om Beveiligde Gegevens van uw apparaat te verwijderen.

a. Termijn. Deze Voorwaarden treden in werking wanneer u ze aanvaardt zoals bepaald in Artikel 1(b) en blijven van kracht zolang u een Account hebt (of de Site bezoekt).

b. Beëindiging door Dashlane. Als we uw Betalingsprovider geen kosten in rekening kunnen brengen, als u deze Voorwaarden wezenlijk schendt of als de wet het vereist (bijvoorbeeld wanneer de levering van de Diensten onwettig wordt), kunnen we uw Abonnement en/of Account opschorten of beëindigen (maar we zijn niet verplicht om dat te doen), met of zonder kennisgeving. Beëindiging onder dit Artikel 8(b) gebeurt naar eigen goeddunken van Dashlane en we zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging.

c. Beëindiging door u. U kunt een Abonnement op elk gewenst moment beëindigen zoals uiteengezet in Artikel 7(c). Om uw Account te verwijderen, volgt u deze stappen. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met ons helpcentrum, maar houd er rekening mee dat voor veiligheidsdoeleinden alleen de gevalideerde accounteigenaar het Account kan verwijderen (we kunnen het niet voor u doen). Behalve zoals hierboven specifiek beschreven, bieden we geen restituties voor beëindigde Abonnementen. Als u uw Account afsluit, zijn deze Voorwaarden niet langer op u van toepassing, behalve voor zover u de Site bezoekt en met uitzondering van de hieronder uiteengezette bepalingen die de beëindiging van het contract overleven.

d. Gevolgen van beëindiging.

i. Wanneer een abonnement vervalt of door Dashlane wordt beëindigd krachtens artikel 8(b), hebt u geen toegang meer tot de functies van deze Dienst die aan dit abonnement verbonden zijn. Tenzij u uw Account sluit, wordt uw account door het beëindigen van een abonnement automatisch omgezet naar een ‘Dashlane Free’-account (als we dat programma nog aanbieden).

ii. Als u uw account sluit, lopen alle licenties die in deze voorwaarden worden verleend, onmiddellijk ten einde en dient u elk gebruik van de Apps stop te zetten. Wij kunnen alle gegevens met betrekking tot uw account van onze servers verwijderen, met inbegrip van beveiligde gegevens en accountgegevens, zonder aansprakelijkheid of verplichting jegens u. Zelfs als u uw account volledig sluit, dient u onze Apps te verwijderen om beveiligde gegevens van uw toestellen te verwijderen. Zelfs als u de Apps niet verwijdert, heeft u na het sluiten van uw account geen toegang meer tot beveiligde gegevens (hoewel deze toegang voor een korte periode kan blijven bestaan, afhankelijk van uw wachtwoordinstellingen in de App).

iii. De artikelen 1(g) en (h), 3(b), 5, 7, 8(d), 9(b), (c), en (d), 10, 11 en 12 blijven ook na de beëindiging of het verstrijken van deze Voorwaarden om welke reden ook van kracht.

iv. Als wij uw account beëindigen wegens schending van deze voorwaarden, mag u geen nieuw account proberen aan te maken.

9. GARANTIE EN DISCLAIMER; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING; SCHADEVERGOEDING

Samenvatting:

De Diensten zullen doen wat de Documentatie hen opdraagt, en als ze dat niet doen, zullen we proberen ze te corrigeren. Voor zover de wet dit toestaat, geven we geen andere garanties over de Diensten. Tenzij we opzettelijk iets verkeerd doen of echt incompetent zijn, is onze maximale aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door de Diensten of gerelateerd is aan deze Voorwaarden het bedrag van uw meest recente Abonnementsbetaling. U zult ons verdedigen tegen elke vordering tegen Dashlane waarin wordt beweerd dat uw gebruik van de Diensten deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving heeft geschonden.

a. Garantie. Dashlane garandeert dat de Diensten materieel zullen presteren in overeenstemming met de Documentatie. De enige verplichting van Dashlane, en uw enige rechtsmiddel, voor een schending van deze garantie is dat Dashlane commercieel redelijke inspanningen levert om de Diensten te corrigeren zodat deze voldoen aan de Documentatie.

b. DISCLAIMER. MET UITZONDERING VAN HETGEEN UITEENGEZET IS IN ARTIKEL 9(a) WIJST DASHLANE UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE VERKLARINGEN OF GARANTIES AF BETREFFENDE DE DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DASHLANE GARANDEERT OOK NIET DAT DE DIENSTEN FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN.

c. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. BEHALVE IN GEVALLEN VAN GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF FRAUDE, ZAL (i) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DASHLANE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN IN GEEN GEVAL DE MEEST RECENTE ABONNEMENTSKOSTEN DIE U HEBT BETAALD OVERSCHRIJDEN, OF (ii) ZAL DASHLANE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD IS AAN DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN, ONGEACHT HOE DE SCHADE IS VEROORZAAKT EN ONGEACHT HET VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID WAAROP DE VORDERING IS GEBASEERD, ZELFS INDIEN DASHLANE IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKINGEN BLIJVEN VAN KRACHT IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. DEZE BEPERKINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING IN WETTELIJK VOORZIENE GEVALLEN, MAAR IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DASHLANE BEPERKT TOT ZOVER DE WET DIT TOELAAT.

d. Vrijwaring. U verplicht zich ertoe Dashlane te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen in het kader van iedere claim, rechtsvervolging of procedure die tegen Dashlane wordt ingesteld, voortvloeiend uit of in verband met uw schending van enige bepaling van deze Voorwaarden of gebruik van de Diensten in strijd met de toepasselijke wetgeving.

e. Uitzonderingen. De bepalingen van dit Artikel 9 zijn niet van toepassing indien uitgesloten door het toepasselijk recht. Met name Artikel 9(c) en het verbod op schadevergoeding zijn niet van toepassing op ingezetenen van de staat New Jersey.

10. GESCHILLENREGELING

Samenvatting:

Tenzij u in een rechtsgebied woont waar dit niet is toegestaan, wordt iedere rechtsvordering in verband met de Diensten of deze Voorwaarden geregeld door een bindende arbitrage, niet door een rechtszaak, en wordt deze vordering op individuele basis afgehandeld. U kunt afzien van arbitrage door ons daar schriftelijk van in kennis te stellen binnen dertig dagen nadat u deze Voorwaarden heeft aanvaard. Dit artikel belet niet dat er vorderingen kunnen worden ingesteld bij het kantongerecht of in kort geding.

LEES DIT ARTIKEL 10 ZORGVULDIG DOOR (alleen voor de doeleinden van dit Artikel, de “Arbitrageovereenkomst”). HET MAAKT DEEL UIT VAN UW CONTRACT MET DASHLANE EN BEPERKT DE MANIEREN WAAROP U SCHADE OP ONS KUNT VERHALEN.

a. Arbitrage. Met inachtneming van artikel 10(f) wordt elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden, het Privacybeleid of de Diensten uitsluitend op individuele basis opgelost door een bindende en vertrouwelijke arbitrage in de Engelse taal, in New York, New York, Verenigde Staten, voor één commerciële arbiter van JAMS, Inc (“JAMS") volgens de op dat moment geldende versie van de hier beschikbare Streamlined Arbitration Rules & Procedures (gestroomlijnde arbitrageregels en procedures) of, indien het gevorderde schadebedrag hoger is dan $ 250.000, de meest recente versie van de Comprehensive Arbitration Rules & Procedures (uitgebreide arbitrageregels en procedures), die hier geraadpleegd kunnen worden. Om het geschillenbeslechtingsproces te starten, moet u een brief sturen per koeriersdienst of per aangetekende post naar Dashlane, Inc., 44 West 18th St., 4th Fl. New York, NY 10011, Verenigde Staten, attn: Legal, met een verzoek om arbitrage en een beschrijving van uw claim. De arbitrage is onderworpen aan de federale arbitragewet en niet aan een arbitragewet van een bepaalde staat. U en Dashlane zullen proberen enig geschil eerst minnelijk op te lossen alvorens een arbitrageprocedure te starten. Indien het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving is opgelost, kan elke partij de arbitrageprocedure starten.

b. Bevoegdheid van de Arbiter. De arbiter is exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot deze Arbitrageovereenkomst op te lossen, inclusief de totstandkoming daarvan en iedere claim dat deze geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar is. De arbiter beslist over de eventuele rechten en aansprakelijkheden van u en Dashlane. De arbitrageprocedure kan niet gecombineerd worden met andere zaken, of samengevoegd worden met andere procedures of partijen. De arbiter kan (i) alle of een deel van een claim of geschil onderwerpen aan moties, (ii) een geldelijke schadevergoeding toekennen en (iii) niet-geldelijke middelen of voordelen toekennen die krachtens het toepasselijke recht, de regels van het arbitrageforum en deze Voorwaarden beschikbaar zijn voor een individuele partij (met inbegrip van de Arbitrageovereenkomst). De arbiter zal schriftelijk uitspraak doen op basis van diens essentiële bevindingen en conclusies en aangeven waarop zijn uitspraak (of beslissing om geen uitspraak te doen) is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de eventueel toegekende schadevergoeding. De arbiter volgt de toepasselijke wetgeving. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen. Elke partij zal zijn eigen arbitragekosten dragen.

c. Afstand van het juryproces. U DOET AFSTAND VAN UW GRONDRECHTELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM RECHTSVERVOLGING IN TE STELLEN BIJ (ANDERE DAN DE IN ARTIKEL 10(f) GENOEMDE) RECHTBANKEN EN EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN VOOR EEN RECHTER OF JURY. Uw rechten worden bepaald door een neutrale arbiter en niet door een rechter of jury. Arbitrageprocedures zijn eenvoudiger en beperkter dan de regels die gelden voor rechtbanken. Arbitragebesluiten zijn even afdwingbaar als elk rechterlijk bevel en onderworpen aan zeer beperkte rechterlijke toetsing.

d. Afstand van groepsgedingen ALLE VORDERINGEN BINNEN HET KADER VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST DIENEN INGESTELD TE WORDEN DOOR INDIVIDUELE PARTIJEN EN NIET IN DE HOEDANIGHEID VAN EISER OF DEELNEMER AAN EEN GROEPSGEDING, EN HET IS DE ARBITER NIET TOEGESTAAN OM (i) DE VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN PERSOON TE CONSOLIDEREN, (ii) UITSPRAAK TE DOEN OVER GROEPSGEDINGEN, OF (iii) COLLECTIEF REDRES TOE TE KENNEN. Als een rechtbank van oordeel is dat het toepasselijke recht de tenuitvoerlegging van een van de beperkingen van Artikel 10(d) met betrekking tot een bepaalde vordering uitsluit, moet de toepasselijke vordering, en alleen die vordering, worden losgekoppeld van de arbitrage en ingediend worden bij de staats- of federale rechtbanken van New York in overeenstemming met artikel 1(h). Alle andere vorderingen worden opgelost door een arbitrageprocedure.

e. Afstand. U kunt afstand doen van de bepalingen van deze Arbitrageovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan legal@dashlane.com of per post naar Dashlane, Inc, 44 West 18th Street, 4th Fl., New York, NY 10011, Verenigde Staten, binnen dertig (30) dagen na aanvaarding van deze Voorwaarden. Uw kennisgeving moet uw naam en adres, uw Account-e-mailadres en een ondubbelzinnige verklaring bevatten waarin u meedeelt dat u afziet van deze Arbitrageovereenkomst. Deze afstandsverklaring is niet van invloed op alle andere bepalingen van deze Voorwaarden.

f. Uitzonderingen. Niettegenstaande het voorgaande kan (i) elke partij een individuele vordering instellen bij een kantongerecht, en (ii) vorderingen wegens (A) laster, (B) schending van de Wet Computerfraude en -misbruik, of (C) inbreuken op of verduistering van intellectuele eigendomsrechten van de andere partij uitsluitend instellen voor de staats- of federale rechtbanken van New York County, New York, Verenigde Staten. De partijen stemmen in met de exclusieve persoonlijke bevoegdheid van deze rechtbanken voor dergelijke doeleinden. Een verzoek om billijk redres behelst geen afstand van het recht op arbitrage.

g. Vergoedingen. Als u een arbitrageprocedure start waarbij u minder dan $ 500 aan schadevergoeding eist en de Arbitrageovereenkomst naleeft, inclusief de kennisgevingsplicht, zal Dashlane u uw JAMS-griffierechten terugbetalen en alle administratie- en arbitragekosten betalen tot een totaalbedrag van $ 500. Indien de arbiter u een vergoeding toekent, betaalt Dashlane uw advocatenkosten tot een redelijke grens terug.

h. Scheidbaarheid. Behalve zoals bepaald in Artikel 10(d), is (zijn) indien een bepaald deel of bepaalde delen van deze Arbitrageovereenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of onafdwingbaar worden bevonden, dit bepaalde deel of deze bepaalde delen niet van kracht, maar blijft de rest van de Arbitrageovereenkomst volledig van kracht.

11. DIVERSEN

Samenvatting:

Een groot deel van dit artikel heeft betrekking op specifieke wetten die van toepassing zijn op technologie (exportbepalingen), bepaalde klanten (d.w.z. wanneer overheden vergunning verlenen voor software) of staatsvoorschriften (met name Californië).

a. Samenwerking. Niets in deze Voorwaarden beperkt ons recht om met autoriteiten samen te werken.

b. Toewijzing. Deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor u en mogen niet worden toegewezen aan anderen. Dashlane mag deze Voorwaarden of haar verplichtingen vrij overdragen, met inachtneming van het toepasselijke recht.

c. Exportvoorschriften. U verklaart dat u op geen enkele Amerikaanse lijst van geweigerde partijen staat vermeld. Het is u niet toegestaan de Diensten te gebruiken in een land onder embargo van de VS (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, Soedan of de Krim-regio van Oekraïne) of in strijd met enige Amerikaanse exportwet of -voorschrift.

d. Door de Amerikaanse overheid beperkte rechten. Dashlane levert de Diensten, inclusief de Apps, voor het eindgebruik van de federale overheid uitsluitend in overeenstemming met het volgende: Technische gegevens en softwarerechten van de overheid met betrekking tot de Diensten omvatten alleen die rechten die gewoonlijk aan het publiek worden verleend zoals bepaald in deze Voorwaarden. Deze gebruikelijke handelslicentie wordt verleend in overeenstemming met de Federal Aquisition Regulation (FAR) 12.211 (Technische gegevens) en FAR 12.212 (Software) en, voor transacties van het ministerie van Defensie, DFAR 252.227-7015 (Technische gegevens – Commerciële Items) en DFAR 227.7202-3 (Rechten met betrekking tot commerciële computersoftware of computersoftware-documentatie). Indien een overheidsinstantie rechten nodig heeft die niet onder deze Voorwaarden worden vermeld, moet zij een wederzijds aanvaardbaar schriftelijk addendum bij deze Voorwaarden afsluiten met Dashlane, waarin dergelijke rechten specifiek uiteengezet worden.

e. Scheidbaarheid; Verklaring van afstand. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als strijdig met de wet wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Afstand van een schending van een bepaling van deze Voorwaarden behelst geen afstand van enige toekomstige schending van dezelfde of enige andere bepaling.

f. Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere of huidige mondelinge of schriftelijke mededelingen. Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd zoals uiteengezet in Artikel 1(i).

g. Ontheffing. U ontheft Dashlane en onze rechtsopvolgers van alle verliezen, schade, rechten, eisen en vorderingen van welke aard ook, met inbegrip van lichamelijk letsel, overlijden en materiële schade, die direct of indirect verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten (gezamenlijk de "Claims"). Als u een inwoner van Californië bent, doet u afstand van de California Civil Code Section 1542, waarin het volgende wordt bepaald: "Een algemene ontheffing strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan ten tijde van de verlening van de ontheffing, die, indien hij dit geweten had, wezenlijke gevolgen gehad zouden hebben voor zijn schikking met de schuldenaar." Deze ontheffing is niet van toepassing op Vorderingen wegens onredelijke handelspraktijken van Dashlane of fraude, bedrog, misleiding, valse belofte, onjuiste voorstelling of verhulling onzerzijds, of verwijdering of weglating van materiële feiten in verband met de Diensten.

h. Overmacht. Dashlane is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens deze Voorwaarden of met betrekking tot de Diensten als gevolg van natuurrampen, overheidsbevelen, burgerlijke ongehoorzaamheid of andere factoren buiten de macht van Dashlane.

i. Elektronische communicatie; Kennisgeving. U stemt in met het gebruik van elektronische communicatie met betrekking tot deze Voorwaarden en de Diensten en stemt ermee in dat dergelijke communicatie, hetzij via e-mail, hetzij via de Diensten, voldoet aan alle vereisten waaraan zou worden voldaan als ze in gedrukte vorm zouden zijn. Deze bepaling doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Wij kunnen u kennisgevingen verzenden via e-mail, publicaties op de Site of andere redelijke middelen. U dient ons uw kennisgevingen toe te zenden per e-mail naar support@dashlane.com of zoals uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden.

j. Klachten van consumenten. Overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek van Californië §1789.3 kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de afdeling Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact op te nemen via het adres 1625 North Market Blvd., Suite N 112
Sacramento, CA 95834, Verenigde Staten of door te bellen naar +1 800-952-5210.

k. Titels en interpretatie. De titels en samenvattende toelichtingen aan het begin van elk artikel van deze Voorwaarden dienen uitsluitend ter referentie en hebben geen invloed op de rechten en verplichtingen van de partijen. In deze Voorwaarden heeft “kan” de betekenis “heeft het recht, maar niet de verplichting om”; “omvat” en de variaties daarop betekenen “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”; en “dagen” betekent kalenderdagen, met dien verstande dat verplichtingen die verschuldigd zouden zijn in een weekend of op een feestdag, verschuldigd zijn op de eerste daaropvolgende werkdag.

l. Taal. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels, en waar Dashlane u een vertaalde versie van de Voorwaarden heeft verstrekt, doen we dit voor uw gemak. De Engelstalige versie van de Voorwaarden is van toepassing in geval van een geconstateerd conflict met de vertaalde versie.

12. Specifieke landelijke voorschriften

Samenvatting:

Op inwoners van bepaalde rechtsgebieden kunnen aanvullende bepalingen op of wijzigingen van de Voorwaarden van toepassing zijn. Het belangrijkste dat u op dit punt moet weten, is dat inwoners van Europa niet verplicht zijn om geschillen via een arbitrageprocedure te regelen.

a. EER. Als u in de Europese Economische Ruimte ("EER") woont, worden de Voorwaarden als volgt gewijzigd:

i. Artikel 1(g), 1(h) en 10 zijn niet op u van toepassing.

ii. Deze Voorwaarden, met inbegrip van hun totstandkoming, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar u woont, met dien verstande dat voor zover toegestaan krachtens die wetten alle procedures die voortvloeien uit deze Voorwaarden of verband houden met de Diensten op individuele basis zullen worden gevoerd in de rechtbanken van dat land.

iii. Om Dashlane in kennis te stellen van een rechtsvordering, dient u per koeriersdienst of per aangetekende brief een kennisgeving te sturen naar Dashlane, Inc., 44 West 18th Street, 4th Floor, New York, NY 10011, Verenigde Staten, attn: Legal.

iv. Artikel 11(j) is niet op u van toepassing. Klachten over de Diensten moeten worden gericht aan support@dashlane.com.

b. Frankrijk. Als u een inwoner van Frankrijk bent, worden de Voorwaarden, inclusief Artikel 12(a), als volgt gewijzigd:

i. Om Dashlane in kennis te stellen van een rechtsvordering, dient u per koeriersdienst of per aangetekende brief een kennisgeving te sturen naar Dashlane SAS, Département Juridique, 21 rue Pierre Picard, 1er etage, Parijs 75018, Frankrijk.

c. Verenigd Koninkrijk. Als u een inwoner van het Verenigd Koninkrijk bent, worden de Voorwaarden, inclusief Artikel 12(a), als volgt gewijzigd:

i. Derden hebben geen rechten op grond van de Contracts Act 1999 (Rechten van Derden) om enige bepaling van de Voorwaarden af te dwingen, maar dit doet geen afbreuk aan enig recht of rechtsmiddel van dergelijke derden die niet onder die Wet vallen.

ii. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en geen enkele vertaling van de Voorwaarden heeft enige rechtsgeldigheid.

d. Duitsland. Als u een inwoner van Duitsland bent, worden de Voorwaarden, inclusief Artikel 12(a), als volgt gewijzigd:

i. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in artikel 9(c), is onze onderneming evenmin aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid (tenzij dit letsel veroorzaakt aan of leidt tot het overlijden van een persoon), behalve wanneer ze worden veroorzaakt door een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (vertragswesentliche Pflichten).