Gelukt!

Uw voorkeuren zijn bijgewerkt.

Cookievoorkeuren

Beheer uw cookievoorkeuren hieronder. Let op: sommige cookies zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Essentiële cookies

Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Status:
Altijd actief

Performance cookies

Deze cookies verzamelen anonieme gebruikersgegevens over hoe u op de site terecht komt en wat u op de site doet. Ze helpen ons om de prestaties van de verschillende pagina's, en waar gebruikers vandaan komen, bij te houden.

Status:
Actief Inactief

Aanbevolen cookies

Deze cookies helpen ons om u een betere ervaring op onze website te bieden.

Status:
Actief Inactief

Privacybeleid

Hieronder kunt u het huidige privacybeleid van Dashlane downloaden of lezen. We hebben samenvattingen in eenvoudige taal bijgevoegd om het juridische jargon begrijpelijker te maken, maar als u nog vragen heeft, neem dan contact op met het team van onze klantenondersteuning.

Merk op dat Dashlane, Inc. sinds 1 september 2019 is verhuisd naar nieuwe kantoren in New York City. Als u ons wilt bereiken per post in New York, schrijf dan naar het volgende adres:

Dashlane, Inc.
44 West 18th St, 4th Floor
New York, NY 10011

Laatst bijgewerkt: 15 maart 2019

Dashlane Privacy- en Cookiebeleid

Welkom bij Dashlane waar wij ernaar streven uw digitale leven veiliger, eenvoudiger en veiliger te maken. Wij zijn van mening dat uw identiteit alleen aan u toebehoort en zetten ons er dan ook voor in om software te creëren waarmee u uw informatie online kunt beheersen.

Hieronder vindt u ons “Privacybeleid”. Ja, u moet ze accepteren als u onze software wilt gebruiken, en ja, ze zijn lang en kunnen moeilijk te volgen zijn. Maar we willen dat u begrijpt waarmee u akkoord gaat, dus elk onderdeel begint met een korte en duidelijke samenvatting. De samenvattingen maken geen deel uit van de Voorwaarden, maar worden gegeven als hulpmiddel om ze te begrijpen.

LAATSTE UPDATE: 15 Maart 2019

1. INLEIDING

Samenvatting:

Dit beleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens (die kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren) en anonieme gegevens (die niet kunnen) over onze gebruikers verzamelen en gebruiken. Sommige bepalingen van het Beleid, die duidelijk aangegeven worden, zijn alleen van toepassing op ingezetenen van de Europese Unie. Wij kunnen dit Beleid te allen tijde wijzigen en zullen het herziene Beleid hier publiceren en huidige gebruikers vooraf op de hoogte stellen van de wijzigingen via e-mail, Dienstberichten of anderszins. We hebben bepaalde Persoonsgegevens over u nodig (bv. e-mail voor het aanmaken van een account, adresgegevens om betalingen te verifiëren) om de Diensten te kunnen verlenen. Wij proberen deze gegevens tot een minimum te beperken. De Diensten zijn niet gericht op kinderen en wij zullen alle informatie die wij over kinderen hebben op verzoek verwijderen.

a. Algemeen. Dit privacy- en cookiebeleid (het “Beleid”) beschrijft hoe Dashlane, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (“Dashlane” of “wij” en de afgeleide voornaamwoorden daarvan) gegevens van de bezoekers op onze website www.dashlane.com verzamelt, gebruikt en deelt (samen met zijn subdomeinen, zoals het blog Dashlane, de “Site”) en van de gebruikers van onze mobiele, desktop- en webapplicaties (afzonderlijk “App” en gezamenlijk, de “Apps” genoemd), die beschikbaar zijn op de Site en via derden zoals Google Play en Apple App Stores (“App Stores”). De Apps en de Site worden samen de “Diensten” genoemd. “U” verwijst naar elke gebruiker van de Diensten, inclusief, voor zover van toepassing, een bezoeker van de Site. Woorden die beginnen met een hoofdletter die in dit Beleid worden gebruikt maar niet omschreven, hebben de betekenis die daaraan wordt verleend in onze Dienstvoorwaarden (de “Voorwaarden”) die geraadpleegd kunnen worden op www.dashlane.com/terms.

b. Specifieke bepalingen van de EU. Bepaalde bepalingen van het Beleid zijn enkel van toepassing op inwoners van de Europese Unie (de “EU”), en worden duidelijk als zodanig aangegeven. Zo niet is het Beleid van toepassing op alle gebruikers van onze Diensten, ongeacht de locatie.

c. Wijzigingen. We kunnen dit Beleid te allen tijde wijzigen. Als wij dat doen, zullen we het bijgewerkte beleid op deze pagina publiceren en, als de wijzigingen materieel zijn, de bestaande gebruikers via de Diensten daarvan op de hoogte stellen. Alle wijzigingen van het Beleid treden onmiddellijk in werking voor nieuwe gebruikers en dertig (30) dagen nadat wij op de Site dergelijke wijzigingen publiceren of de bestaande gebruikers van deze wijzigingen in kennis stellen.

d. Kinderen. De Diensten zijn niet bestemd voor kinderen. Als een ouder of voogd zich ervan bewust wordt dat zijn kind (op basis van het rechtsgebied waar het kind woont, wat in de Verenigde Staten iemand onder de 13 jaar betekent) ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder ouderlijke toestemming, dient hij of zij contact met ons op te nemen via support@dashlane.com. Wij zullen deze informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit onze systemen verwijderen.

e. Wat zijn persoonsgegevens? In dit Beleid wordt onder het begrip “Persoonsgegevens” de betekenis verstaan die daaraan verleend wordt in de algemene verordening gegevensbescherming van 2018 (de “AVG”), hetgeen alle gegevens omvat waarmee, alleen of in combinatie met andere gegevens die wij bezitten, een persoon geïdentificeerd kan worden, zoals naam, postadres, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. Daarentegen duiden “Anonieme gegevens” op alle gegevens , alleen of in combinatie met andere gegevens waarover wij of een derde beschikken, op basis waarvan de identificatie van een persoon niet mogelijk is. Wij verzamelen zowel persoonsgegevens als anonieme gegevens zoals hieronder uiteengezet.

f. Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig? Wij hebben bepaalde Persoonsgegevens nodig om u bepaalde Diensten te verlenen. U wordt verzocht deze gegevens te verstrekken – en in te stemmen met dit Beleid en de Voorwaarden – om de Apps te kunnen downloaden en te gebruiken. Deze toestemming, die u op elk moment kunt intrekken, verstrekt ons de wettelijke rechtsgrond die wij nodig hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. Als u niet akkoord gaat met dit Beleid, is het u niet toegestaan onze Diensten te gebruiken.

2. Bijzonder belangrijke gegevens (uitsluitend EU-gebruikers)

a. Wie zijn wij: In het kader van de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens Dashlane SAS van 21 Rue Pierre Picard, 75018 Parijs, Frankrijk. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@dashlane.com.

b. Artikelen die gelezen moeten worden: Lees de artikelen “Gegevensbeveiliging en internationale overdracht” en “Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens” zorgvuldig door.

3. Hoe verkrijgt Dashlane gegevens?

Samenvatting:

Wij krijgen gegevens die u verstrekt (bijv. wanneer u een account aanmaakt of een abonnement betaalt), die anderen verstrekken (wanneer een vriend naar u verwijst) of die wij automatisch verkrijgen via uw browser of via cookies. Persoonsgegevens die wij verzamelen, omvatten uw e-mail (gebruikt om een account aan te maken) en bepaalde factureringsinformatie, hoewel volledige betalingsinformatie alleen door onze betalingsverwerkers wordt opgeslagen. Wij hebben geen en kunnen geen kennis hebben van uw wachtwoord en daarom weten wij niet welke Beveiligde gegevens u in de Diensten opslaat. Wij gebruiken technologie, waaronder cookies, om anonieme gegevens te verzamelen die wij gebruiken om de Diensten te verlenen en te verbeteren.

Wij verzamelen gegevens op de volgende wijze:

a. Gegevens die u verstrekt.

• Registratiegegevens. U moet een account aanmaken om een App te kunnen gebruiken. Om een account aan te maken, moet u een e-mailadres opgeven dat als uw login zal worden gebruikt. U kunt er ook voor kiezen om een telefoonnummer op te geven, maar dit is niet verplicht. De enige persoonsgegevens die nodig zijn om een Dashlane Free-account te openen, is uw e-mail. Wij bewaren de registratiegegevens zolang uw Account actief is. Voor betaalde accounts verzamelen wij de hieronder vermelde factureringsgegevens. Merk op dat voor Dashlane Business Accounts de registratiegegevens bestaan uit de bedrijfsnaam en het e-mailadres, de contactgegevens van de beheerder en de e-mailadressen voor de gebruikers van de Diensten.

• Factureringsgegevens. Wij gebruiken derde dienstverleners (momenteel Stripe en PayPal) om betalingen via de Site te verwerken. Wij bewaren de naam, het adres en, indien van toepassing, de vervaldatum en de laatste vier cijfers van uw creditcard voor de fiscale conformiteit en gebruikersondersteuning. Alle andere betalingsgegevens (d.w.z. volledige creditcardinformatie) is alleen beschikbaar voor onze betalingsverwerkers. Wij ontvangen of slaan geen factureringsgegevens op als u een App betaalt via een App Store.

• Wachtwoord. Om een account aan te maken, moet u een “Wachtwoord” aanmaken, dat basis vormt voor de encryptiesleutel die wordt gebruikt om de informatie die u op de Apps bewaart, te beveiligen. Elke gebruiker (inclusief degenen die gekoppeld zijn aan een Dashlane Business account) dient zijn eigen Wachtwoord aan te maken. Dashlane’s gepatenteerde ‘Zero-Knowledge Architecture’ zorgt ervoor dat wij de Wachtwoorden van onze gebruikers niet kennen. Bovendien slaan de Apps de wachtwoorden niet lokaal op, tenzij ze specifiek door de gebruiker worden gestuurd (door “Remember Password” of soortgelijke functie te kiezen die wij als gebruiksgemak aanbieden). Zelfs als u deze optie selecteert, moet u om de veertien dagen het Wachtwoord opnieuw invoeren).

• Beveiligde gegevens. Met onze Apps kunt u digitale identiteitsgegevens beheren, waaronder zeer gevoelige informatie zoals creditcardnummers en site- of applicatiegegevens. Alles wat u op de Apps bewaart (gezamenlijk de “Beveiligde gegevens”) worden lokaal versleuteld en opgeslagen op uw toestel(len) met behulp van een willekeurige sleutel die wordt gegenereerd door uw Wachtwoord. De Beveiligde gegevens van Dashlane Premium-gebruikers worden ook opgeslagen op de servers van Dashlane, zodat ze gesynchroniseerd kunnen worden tussen de geauthenticeerde toestellen van deze gebruiker waarop de Apps gebruikt worden. Beveiligde gegevens worden altijd versleuteld op de Dashlane-servers en zijn niet toegankelijk voor Dashlane omdat ze versleuteld zijn met een code die gegenereerd wordt via het Wachtwoord.

• Ondersteuning en correspondentie. U kunt bepaalde Persoonsgegevens verstrekken in verband met gebruikersondersteuning en vragen via onze Site. De geschiedenis van de gebruikersondersteuning wordt bewaard zolang de bijbehorende account actief blijft en een redelijke tijd daarna.

• Feedback. Als u ons feedback geeft, verzamelen wij uw e‑mailadres en de inhoud van uw e-mail om u te antwoorden. Wij kunnen de feedback onbeperkt gebruiken zoals beschreven in de Voorwaarden.

• Andere gegevens. Wij kunnen ook andere soorten gegevens verzamelen op de wijze zoals wij dat aan zullen geven op het moment dat deze gegevens worden verzameld.

b. Over u en anderen verzamelde gegevens. Via de Diensten kunt u anderen uitnodigen om de Apps uit te proberen. Als u deze functie gebruikt (of als u uitgenodigd wordt via deze functie), slaat Dashlane het e-mailadres van de genodigde en het bericht dat aan hem of haar is verzonden op om de genodigde te volgen (en, indien van toepassing, de uitnodigende partij te voorzien van een eventuele aanbrengpremie of gelijkwaardige beloning). Wij laten de genodigde weten wie hem of haar naar Dashlane heeft doorverwezen en geven hem of haar de mogelijkheid om te verzoeken zijn of haar informatie uit onze systemen te verwijderen. De uitnodigende partij of de genodigde kan een e-mail sturen naar support@dashlane.com om verwijdering van deze informatie te vragen.

c. Technologisch verzamelde gegevens.

• Toestelgegevens en browsergegevens. Wij registreren automatisch de volgende informatie over u en uw computer of mobiele toestel wanneer u inlogt op de Diensten: naam en versie van het besturingssysteem, identificatiecode van het toestel, locatiegegevens van mobiele toestellen, browsertype, browsertaal en IP-adres. Sommige van deze gegevens worden verzameld via cookies, zoals hieronder wordt uitgelegd. Deze gegevens worden gebruikt om uw account te beveiligen, ervoor te zorgen dat de Diensten in de juiste taal worden aangeboden en geoptimaliseerd voor uw toestel, om de klantondersteuning te vergemakkelijken, en voor belasting- en conformiteitsdoeleinden. Deze gegevens worden in ons systeem bewaard zolang uw account bestaat en een redelijke termijn daarna.

• Gebruiksgegevens. Wij verzamelen gegevens over het gebruik van de Diensten (bijvoorbeeld traceringsfuncties, gebruik van functies en interacties met de Apps en de Site) om de Diensten te verlenen en te verbeteren (“Gebruiksgegevens”). Gebruiksgegevens worden logisch gescheiden gehouden van alle persoonsgegevens en zijn anonieme gegevens zoals hierboven omschreven. Wij kunnen gebruiksgegevens gebruiken voor elk rechtmatig doel.

• Geaggregeerde gegevens. Naast de gebruiksgegevens kunnen wij informatie over het gebruik en de gebruikers van onze diensten afleiden door gegevens te aggregeren van grote aantallen gebruikers (d.w.z. aantal gebruikers binnen een bepaald rechtsgebied). Deze “Geaggregeerde gegevens” zijn net als de Gebruiksgegevens anonieme gegevens en worden voornamelijk gebruikt om de Diensten te analyseren en te verbeteren. Wij kunnen Aggregeerde gegevens gebruiken voor elk rechtmatig doel.

d. Cookies

i. Wij verzamelen bepaalde gegevens via “cookies”. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website op de harde schijf van uw computer of mobiele toestel worden opgeslagen. Wij kunnen zowel sessiecookies (die vervallen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw toestel opgeslagen blijven tot u ze verwijdert) gebruiken om u een meer persoonlijke en interactieve ervaring met betrekking tot de Diensten te bieden.

ii. Wij gebruiken twee brede categorieën cookies: (1) eigen cookies, die wij rechtstreeks op uw toestel opslaan en die alleen door ons worden gebruikt, en (2) cookies van derden, die door dienstverleners via onze Diensten worden opgeslagen, en die door dergelijke dienstverleners kunnen worden gebruikt om uw computer of mobiele toestel te herkennen wanneer ze andere websites bezoeken.

iii. Cookies die wij gebruiken

Type cookie

Doel

Essentiële cookies

Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze Diensten (bijv. om u in staat te stellen in te loggen op uw account). Zonder deze cookies werken de Diensten niet correct of kunnen ze niet verleend; wij gebruiken deze cookies uitsluitend om de Diensten te kunnen verlenen.

Functionele cookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt als u de Diensten gebruikt, zoals uw taalvoorkeuren en de functies van de Diensten die u hebt geactiveerd. Deze cookies bieden u een meer persoonlijke ervaring en zorgen ervoor dat u uw voorkeuren niet opnieuw hoeft in te voeren telkens wanneer u de Diensten gebruikt.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het verkeer op onze Site en de Gebruiksgegevens. De verzamelde informatie omvatten geen persoonsgegevens en maken iedere persoonlijke identificatie onmogelijk. De gegevens worden geaggregeerd en zijn anoniem. Wij gebruiken deze gegevens om het niveau en de aard van de activiteit op de Diensten te volgen en te verbeteren.

Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en Heap.

Publicatie-cookies

Wanneer wij advertenties plaatsen op websites van derden, voegen wij vaak een cookie toe op een bepaalde pagina van de Site die bijhoudt op welke advertentie een gebruiker heeft geklikt om naar de Site te komen. Het cookie wordt gebruikt om een unieke identificator van de gebruiker te genereren, zodat wij de prestaties van advertenties goed kunnen volgen, maar dit omvat geen Persoonsgegevens.

Merk op dat wij de plaatsing van advertenties op onze Site of Diensten niet toestaan.

iv. Cookies uitschakelen. U kunt cookies in uw browserinstellingen verwijderen of weigeren. Volg hiervoor de instructies van uw browser (meestal via “settings” of “tools”). Veel browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, zolang u uw instellingen niet wijzigt. Het weigeren van cookies kan de werking van de Diensten belemmeren (of verhinderen).

4. Hoe gebruikt Dashlane uw persoonsgegevens?

Samenvatting:

Wij gebruiken Persoonsgegevens om uw Account goed te keuren, de Diensten te verlenen, gebruikersondersteuning te bieden en met u te communiceren. Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering uit met uw Persoonsgegevens.

a. Algemeen. Dashlane gebruikt persoonsgegevens om de Diensten te verlenen en te reageren op uw verzoeken, inclusief:

• Aanmaken, onderhouden en beveiligen van uw account.

• U als gebruiker identificeren en de door u verzochte Diensten te verlenen.

• Uitoefenen van fraudedetectie en authenticatie.

• Verbeteren van de Diensten en uw interacties daarmee.

• Verzending van administratieve mededelingen naar u, zoals beveiligings- of ondersteunings- en onderhoudsadviezen. U ontvangt deze mededelingen, zelfs als u afziet van het ontvangen van marketingberichten zoals hieronder uiteengezet.

• U de juiste interfaces en opties verstrekken die vereist zijn door het rechtsgebied van waaruit u inlogt op de Diensten.

• Beantwoorden van vragen via de klantondersteuning en andere verzoeken.

• Promoten van de Diensten of verzenden van andere Dashlane marketinginformatie naar u. Gebruikers in de EU moeten er actief voor kiezen marketingcommunicatie te ontvangen. Gebruikers elders (en gebruikers in de EU die eerder daarvoor hebben gekozen) kunnen er altijd voor kiezen om deze informatie niet langer te ontvangen.

b. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen dit echter in de toekomst doen om te voldoen aan het toepasselijke recht. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van die verwerking en u de gelegenheid bieden daar bezwaar tegen te maken.

5. Hoe deelt Dashlane PERSOONSGEGEVENS?

Samenvatting:

Wij verkopen de Persoonsgegevens van onze gebruikers nooit. Om de Diensten te verlenen, delen wij Persoonsgegevens met dienstverleners die contractueel verplicht zijn om alle toepasselijke wetten (zoals de AVG) na te leven en die alleen toegang hebben tot de Persoonsgegevens die nodig zijn om de betreffende Diensten te verlenen. Wanneer u ons via de Diensten opdracht geeft om beveiligde gegevens te delen die persoonsgegevens bevatten, zullen wij dat doen. Wij kunnen Persoonsgegevens delen met onze verschillende gelieerde ondernemingen, die allemaal gebonden zijn door dit Beleid, en met een overnemer als Dashlane wordt verkocht of fuseert. Wij kunnen geen toegang verkrijgen tot Beveiligde gegevens. Tot slot kunnen wij Persoonsgegevens verstrekken wanneer dit vereist wordt door de wet of wanneer wij dit noodzakelijk achten om onze rechten of die van onze andere gebruikers te beschermen.

Dashlane zal uw Persoonsgegevens nooit verkopen of gebruiken voor andere dan de in dit Beleid beschreven doeleinden. Wij delen uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

• Door u aangewezen derden. Wij kunnen Persoonsgegevens die u via de Diensten bewaart delen met derden als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven (d.w.z. door gebruik te maken van de functies “delen” of “contactpersoon in noodgevallen” van de Diensten). Hoewel dergelijke gegevens worden overgedragen via de Diensten, hebben wij daar geen toegang toe, zoals elders in dit Beleid wordt opgemerkt).

• Dienstverleners. Wij verstrekken Persoonsgegevens aan derde dienstverleners uitsluitend indien dat nodig is om de Diensten te verlenen, accounts aan te maken, technische ondersteuning te bieden, betalingen te verwerken of om de communicatie tussen u en Dashlane mogelijk te maken. Wij evalueren de beveiligingsmaatregelen en de privacybescherming van al deze dienstverleners om ervoor te zorgen dat zij alle toepasselijke wetten en dit Beleid naleven. Wij hebben Aanhangsels voor de gegevensverwerking afgesloten met alle dienstverleners die toegang hebben tot de persoonsgegevens van EU-gebruikers. Beveiligde gegevens die door onze data hosting provider worden opgeslagen, worden te allen tijde versleuteld zoals hierboven beschreven.

• Gelieerde ondernemingen. Dit Beleid is van toepassing op alle entiteiten die eigendom zijn van of onder het gezag vallen van Dashlane, Inc. ("Gelieerde ondernemingen”). Wij delen Persoonsgegevens met Gelieerde ondernemingen wanneer dit noodzakelijk is om de Diensten te verlenen en om verzoeken te beantwoorden. Bepaalde Gelieerde ondernemingen zijn gevestigd in de Verenigde Staten, waar privacy- en aanverwante wetten door Europese regelgevers niet toereikend worden geacht om de persoonsgegevens van inwoners van de EU te bewaren en te beschermen. Om het door de Europese wetgeving vereiste beschermingsniveau te bieden, hebben wij aanhangsels voor de gegevensverwerking of gelijkwaardige documenten afgesloten met onze EU- en VS-partners, naast de andere hieronder vermelde maatregelen.

• Bedrijfsherstructurering. Als Dashlane of de activiteiten of activa daarvan worden overgenomen door of samengevoegd met een ander bedrijf, zal dat bedrijf in het bezit treden van alle persoonsgegevens waar op dat moment over beschikken en onze rechten en verplichtingen krachtens dit Beleid overnemen. Bijgevolg kunnen wij persoonsgegevens delen in verband met of tijdens de onderhandelingen over een dergelijke transactie. Persoonsgegevens en andere informatie kunnen ook worden overgedragen als bedrijfsactiva in geval van insolventie, faillissement of curatele van Dashlane.

• Overige openbaarmaking. Ongeacht uw keuzes met betrekking tot de Persoonsgegevens, kan Dashlane uw Persoonsgegevens verstrekken (a) indien dit vereist is om de toepasselijke wetten of overheidsbevelen na te leven; (b) indien wij te goeder trouw geloven dat het noodzakelijk is om de rechten of eigendommen van Dashlane of andere gebruikers van de Diensten te beschermen, inclusief in het kader van onderzoek naar (mogelijke) schendingen van de wet, dit Beleid of onze Voorwaarden.

6. Gegevensbeveiliging en internationale overdracht

Samenvatting:

Wij streven ernaar de veiligheid en beveiliging van alle gegevens die wij in bezit hebben, inclusief persoonsgegevens, te beschermen door middel van verschillende maatregelen, en wij werken voortdurend aan de verbetering en actualisering daarvan. Wij kunnen de veiligheid van de persoonsgegevens die wij verwerken echter niet garanderen. Zoals elders in dit beleid wordt opgemerkt, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar rechtsgebieden met minder strenge privacy- en aanverwante voorschriften dan die van uw thuisland, met inbegrip van de VS, maar wij treffen technische en andere maatregelen die voldoen aan de EU-regelgeving om de persoonsgegevens te beschermen wanneer deze in de VS worden verwerkt.

a. Wij passen deugdelijke fysieke, organisatorische, technische en administratieve maatregelen toe om de persoonsgegevens te beschermen en wij evalueren en herzien regelmatig onze beleidslijnen en praktijken om de beveiliging te verbeteren. Hoewel wij alles in het werk stellen om uw Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele manier van gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig; daarom kunnen wij de veiligheid van de Persoonsgegevens waarover wij beschikken niet garanderen. Als u denkt dat uw Persoonsgegevens door ons of door het gebruik van de Diensten mogelijk zijn aangetast, neemt u dan onmiddellijk contact met ons op via support@dashlane.com.

b. Uw gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden doorgegeven aan, opgeslagen bij en verwerkt door ons, onze Gelieerde ondernemingen en dienstverleners buiten uw thuisland, inclusief in de Verenigde Staten, waar de voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy niet dezelfde bescherming bieden als in andere delen van de wereld. Wanneer wij dat doen, zullen wij de stappen ondernemen die in dit beleid worden beschreven, met inbegrip van artikel 5 en 10, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die wij of onze leveranciers verwerken (ongeacht waar ze vandaan komen) worden behandeld zoals vereist door de EU. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht, opslag of verwerking van uw gegevens in overeenstemming met dit Beleid.

7. Hoe kunt u uw gegevens controleren?

Samenvatting:

U kunt uw Persoonsgegevens bewerken via de rubriek “Instellingen” van de Apps. Als u momenteel marketingmails ontvangt en dit niet meer wenst, kunt u via dergelijke mails aangeven dat u deze voortaan niet meer wenst te ontvangen. Zelfs als u dat doet, sturen wij u nog steeds operationele en transactionele e-mails (d.w.z. verlengingsberichten). Als u Apps van uw toestellen verwijdert, worden alle bijbehorende gegevens van de Apps verwijderd.

a. Wijzigen van uw gegevens. U kunt persoonsgegevens die verband houden met uw account openen en wijzigen via “Instellingen” of gelijksoortige rubrieken van de Apps. Neem contact met ons op via support@dashlane.com als u daarbij hulp nodig hebt.

b. E-mail communicatie. Met uw toestemming sturen wij u periodiek e-mails ter promotie van het gebruik van de Diensten, inclusief tips over het gebruik van de Apps. U kunt ervoor kiezen deze e-mails niet meer te ontvangen door de uitschrijvingsinstructies in dergelijke mails te volgen. U kunt uw weigering ook schriftelijk aanvragen via support@dashlane.com. Opmerking: uitschrijven voor marketingcommunicatie heeft geen invloed op de operationele en transactionele berichten, inclusief meldingen van inbreuken met betrekking tot de apps, e-mailberichten over de verlenging van de overeenkomst, enz.

c. Applicaties. U kunt alle gegevensverzameling door een App stoppen door die App te de-installeren. U kunt de standaard uninstall processen gebruiken die beschikbaar zijn als onderdeel van uw desktop of mobiele toestel of via de mobiele applicatie marktplaats of netwerk.

8. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens (uitsluitend EU-gebruikers)

Samenvatting:

De algemene verordening gegevensbescherming verleent EU-ingezetenen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, met inbegrip van het recht op toegang tot en wijziging van persoonsgegevens die in het bezit zijn van dienstverleners, en om ervoor te zorgen dat providers persoonsgegevens “vergeten” die niet langer relevant zijn. In veel gevallen kunt u deze rechten uitoefenen vanuit de Diensten, maar u kunt hiertoe ook altijd contact met ons opnemen. Vermeld a.u.b. welke rechten u wenst uit te oefenen als u contact met ons opneemt. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten controleren voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

a. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens die wij verwerken:

• Toestemming intrekken: U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk (bijv. voor marketingdoeleinden) intrekken. Het is mogelijk dat bepaalde Diensten niet meer werken wanneer u uw toestemming intrekt.

• Toegang: U kunt de Persoonsgegevens die wij over u bewaren te allen tijde raadplegen via uw Account of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

• Wijziging: U kunt de Persoonsgegevens die wij over u bewaren te allen tijde wijzigen via uw Account of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

• Wissen en vergeten. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer de Persoonsgegevens die wij over u bewaren niet langer relevant of nauwkeurig zijn, kunt u ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen.

• Overdraagbaarheid: u kunt een kopie van uw Persoonsgegevens aanvragen en deze altijd naar andere door u gewenste entiteiten verzenden.

b. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via support@dashlane.com of zoals hieronder vermeld. Vermeld a.u.b. in uw aanvraag: (i) om welke persoonsgegevens het gaat; en (ii) welke van de bovenstaande rechten u wenst uit te oefenen. Voor uw bescherming mogen wij alleen verzoeken verwerken met betrekking tot de Persoonsgegevens die verband houden met het e-mailadres dat u gebruikt voor de verzending van uw verzoek, en het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten controleren voordat wij uw verzoek kunnen uitvoeren. Wij zullen proberen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verwerken, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na uw verzoek. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie moeten bewaren voor archivering of om transacties te voltooien waarmee u was begonnen voordat u deze wijziging of verwijdering aanvraagt.

9. Contactinformatie; klachten

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit beleid of de wijze waarop wij gegevens verzamelen of verwerken, of als u veiligheidsinbreuken wenst te melden, kunt u contact met ons opnemen via support@Dashlane.com of door een brief te schrijven naar het volgende adres:

Dashlane, Inc.

Attn.: Legal

156 Fifth Avenue, Suite 504

New York, NY 10010

Uitsluitend voor EU-gebruikers. Wij hopen elke klacht die onder onze aandacht wordt gebracht snel op te lossen, maar als u vindt dat uw klacht niet naar behoren is opgelost, kunt u altijd contact opnemen met uw landelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, waarvan de lijst hier geraadpleegd kan worden: edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

10. Privacyschild

Samenvatting:

Dashlane heeft voor het Amerikaanse ministerie van Handel een conformiteitsverklaring ondertekend dat wij voldoen aan de Principes van het EU-VS en Zwitserland-U.S. Privacyschild, die voorzien in bepaalde beschermingen met betrekking tot persoonsgegevens van burgers van deze rechtsgebieden.

a. Dashlane voldoet aan het kader van het EU-VS en het Zwitserse Privacyschild, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die van de EU en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Wij hebben het Ministerie van Handel laten weten dat wij de Principes van het Privacyschild (zoals vastgelegd door het Ministerie van Handel) naleven. Als er een conflict mocht ontstaan tussen de voorwaarden in dit Beleid en de Principes van het Privacyschild, hebben de Principes van het Privacyschild de overhand. Ga voor meer informatie over het Privacyschild-programma, de Principes van het Privacyschild en over onze verklaring naar www.privacyshield.gov.

b. Zoals beschreven in de Principes betreffende het Privacyschild is Dashlane verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die zij ontvangt en die zij vervolgens doorgeeft aan derden. Indien derden die voor ons persoonsgegevens verwerken dit doen op een wijze die niet in overeenstemming is met de Principes van het Privacyschild, zijn wij verantwoordelijk voor dit verzuim, tenzij wij bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het schadeveroorzakende feit.

c. In overeenstemming met de Principes van het Privacyschild verbindt Dashlane zich ertoe om klachten over onze verzameling of het gebruik van uw Persoonsgegevens op te lossen. Personen van de EU of Zwitserland met vragen of klachten over dit beleid worden verzocht eerst contact met ons op te nemen via support@dashlane.com.

d. Dashlane verbindt zich er verder toe om onopgeloste klachten over het Privacyschild door te verwijzen naar JAMS, een andere dienstverlener voor de regeling van geschillen in de Verenigde Staten. Als u niet tijdig van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt of als wij uw klacht niet hebben opgelost, neemt u dan contact op met of raadpleeg www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van JAMS zijn gratis.

e. Zoals verder toegelicht in de Principes van het Privacyschild, wordt u ook de bindende arbitrage voor een Privacyschildforum ter beschikking gesteld om de resterende klachten te behandelen die op geen enkele andere manier opgelost konden worden. Dashlane is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

11. Persoonsgegevens van medewerkers

Dashlane verbindt zich ertoe samen te werken met het forum dat is ingesteld door de autoriteiten voor gegevensbescherming van de EU en gevolg te geven aan het advies van het forum met betrekking tot gegevens over de HR-gegevens die vanuit de EU in het kader van de arbeidsbetrekkingen worden overgedragen. Gelieve contact met ons op te nemen voor de relevante contactgegevens van de betreffende autoriteiten voor gegevensbescherming.