Gelukt!

Uw voorkeuren zijn bijgewerkt.

Cookievoorkeuren

Beheer uw cookievoorkeuren hieronder. Let op: sommige cookies zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Essentiële cookies

Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Status:
Altijd actief

Performance cookies

Deze cookies verzamelen anonieme gebruikersgegevens over hoe u op de site terecht komt en wat u op de site doet. Ze helpen ons om de prestaties van de verschillende pagina's, en waar gebruikers vandaan komen, bij te houden.

Status:
Actief Inactief

Cookies van publisher

Deze cookies helpen ons om u een betere ervaring op onze website te bieden.

Status:
Actief Inactief

Privacybeleid

Welkom bij Dashlane. Wij zien het als onze missie om uw digitale leven eenvoudiger en veiliger te maken. Wij vinden dat uw identiteit alleen van u is en willen software maken waarmee u uw informatie veilig online kunt beheren.

Hieronder kunt u het huidige privacybeleid van Dashlane downloaden of lezen. We hebben samenvattingen in eenvoudige taal bijgevoegd om het juridische jargon begrijpelijker te maken, maar als u nog vragen heeft, bezoek dan ons Helpcentrum.

Laatst bijgewerkt: 10 februari 2021

Dashlane Privacybeleid

Hieronder vindt u ons Privacybeleid. U moet het Beleid accepteren als u onze software wilt gebruiken, maar zijn ons ervan bewust dat het een moeilijk te volgen onderwerp kan zijn. We willen dat u begrijpt waarmee u akkoord gaat, dus elk artikel begint met een korte "niet-juridische" samenvatting. De samenvattingen maken geen deel uit van het Beleid, maar worden aangeboden als hulpmiddel om de materie beter te begrijpen.

LAATSTE UPDATE: 10 FEBRUARI 2021

1. INLEIDING

Samenvatting:

Dit Beleid beschrijft hoe we persoonsgegevens (die kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren) en anonieme gegevens (die dat niet kunnen) over onze gebruikers verzamelen en gebruiken. Bepaalde delen van het Beleid, die duidelijk aangegeven worden, zijn alleen van toepassing op bepaalde gebruikers (bijvoorbeeld gebruikers in de EU of Californië). We kunnen dit Beleid te allen tijde wijzigen door het herziene Beleid hier te publiceren. We informeren huidige gebruikers over significante wijzigingen via e-mail, meldingen in de apps of anderszins. Hoewel we bepaalde Persoonsgegevens nodig hebben om de Diensten te leveren, proberen we alleen te verzamelen wat we nodig hebben. We zullen Persoonsgegevens van kinderen die geen geautoriseerde gebruikers zijn (bijv. kinderen die deel uitmaken van een Family-abonnement) verwijderen wanneer daarom wordt gevraagd.

a. Algemeen. Dit Privacybeleid (het "Beleid") beschrijft hoe Dashlane, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen ("Dashlane" of "we/wij") informatie over bezoekers van onze website op www.dashlane.com verzamelen, gebruiken en delen (samen met zijn subdomeinen, zoals het Dashlane-blog en de "Site") en over de gebruikers van onze mobiele, desktop- en webapplicaties (elk een "App" en gezamenlijk de "Apps"). De Apps en de Site vormen samen de "Diensten". "U" of de "gebruiker" verwijst naar elke gebruiker van de Diensten of bezoeker van de Site. Woorden met een hoofdletter die in dit Beleid worden gebruikt maar niet nader zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in onze Dienstvoorwaarden (de "Voorwaarden").

b. Regiospecifieke bepalingen. Delen van het Beleid zijn alleen van toepassing op mensen die onderhevig zijn aan geografisch gedefinieerde privacywetten, zoals de California Consumer Privacy Act ("CCPA"), de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("AVG") en de LGPD van Brazilië. Dit wordt duidelijk aangegeven bij deze bepalingen. Anders is het Beleid van toepassing op alle gebruikers van onze Diensten.

c. Wijzigingen. We kunnen dit Beleid op elk moment wijzigen. Als we dit doen, zullen we het bijgewerkte Beleid op deze pagina publiceren en, als het om aanzienlijke wijzigingen gaat, bestaande gebruikers hierover informeren via e-mail of de Diensten.

d. Kinderen. De Diensten zijn niet gericht op kinderen. Kinderen die worden uitgenodigd om de Diensten te gebruiken door een ouder of voogd (in het kader van een Family-abonnement of equivalent daarvan) kunnen dit echter wel doen. Als u merkt dat een kind (zoals gedefinieerd door het rechtsgebied waar het kind woont, wat in de Verenigde Staten betekent dat iemand jonger dan 13 jaar is) ons Persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van ouders of voogden, neem dan contact op met ons helpcentrum. We zullen deze informatie dan zo snel mogelijk uit onze systemen verwijderen.

e. Persoonsgegevens en Anonieme Gegevens. Zoals gebruikt in dit Beleid betekent “Persoonsgegevens” informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie die we bewaren, een persoon identificeert, zoals een naam, postadres, e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer. Onder "Anonieme Gegevens" verstaan we daarentegen alle gegevens die, alleen of in combinatie met andere informatie waarover wij of een derde met wie de gegevens worden gedeeld beschikken, geen identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. We verzamelen en gebruiken zowel Persoonsgegevens als Anonieme Gegevens zoals hieronder beschreven.

f. Waarom hebben we uw Persoonsgegevens nodig? We hebben bepaalde Persoonsgegevens nodig om de Diensten aan u te kunnen leveren. U wordt gevraagd om deze informatie te verstrekken – en u moet akkoord gaan met dit Beleid en de Voorwaarden – om de Apps te downloaden en te gebruiken. Deze toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken, biedt de wettelijke basis die we nodig hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. U bent niet verplicht om de Persoonsgegevens die wij opvragen te verstrekken maar we zijn mogelijk niet in staat om de Diensten aan u te leveren of te reageren op uw aanvragen als u dat niet doet.

2. BIJZONDER BELANGRIJKE INFORMATIE (BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN)

a. (EUROPESE, BRITSE EN BRAZILIAANSE GEBRUIKERS).

i. Wie wij zijn. In het kader van de AVG, LGPD en andere wetgeving die de identificatie vereist van de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens, is de verwerkingsverantwoordelijke Dashlane SAS, gevestigd op 21 Rue Pierre Picard, 75018 Parijs, Frankrijk. U kunt contact opnemen met onze "data protection officer" (gegevensbeschermingsfunctionaris) via dpo@dashlane.com.

ii. Artikelen die gelezen moeten worden: Lees de artikelen genaamd “Gegevensbeveiliging en internationale overdracht” en “Uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens” zorgvuldig door.

b. (GEBRUIKERS UIT CALIFORNIË EN NEVADA).

i. Verkoop van Persoonsgegevens. U kunt zich afmelden voor alle verkopen van uw Persoonsgegevens op de pagina Mijn Persoonsgegevens niet doorverkopen. We wisselen nooit Persoonsgegevens uit voor geld of enige andere compensatie (bijvoorbeeld in ruil voor gratis diensten). De brede definitie in de CCPA van "verkoop" kan echter situaties omvatten waarin conversiegegevens naar verwijzende adverteerders worden verzonden (als u op een advertentie klikt die u naar Dashlane stuurt, sturen we een unieke identificator naar de verwijzende site zodat ze krediet kunnen ontvangen voor de verwijzing). Hoewel de informatie die we verzenden geen Persoonsgegevens bevat, kan het feit dat u op de link hebt geklikt en Dashlane hebt bezocht aan uw profiel worden toegevoegd door de adverteerder. Dit gebeurt allemaal op de Site met "Publicatie-cookies" (zoals gedefinieerd in ons Cookiebeleid). Als u zich afmeldt voor de verkoop van uw Persoonsgegevens, worden deze cookies uitgeschakeld.

3. HOE VERZAMELT DASHLANE UW GEGEVENS?

Samenvatting:

We ontvangen gegevens die u zelf verstrekt (zoals wanneer u een Account aanmaakt of voor een Abonnement betaalt), die anderen verstrekken (als u door uw werkgever wordt uitgenodigd om Dashlane te gebruiken) of die we automatisch verkrijgen via de Apps, cookies en derden. Persoonsgegevens die we verzamelen omvatten uw e-mailadres (dat wordt gebruikt om een Account aan te maken) en bepaalde factureringsgegevens (voor Abonnementen), hoewel volledige betalingsgegevens alleen worden opgeslagen door onze betalingsverwerkers. We kennen uw Masterwachtwoord niet en kunnen deze ook niet kennen. Daarom kunnen we ook niet weten welke Beveiligde Gegevens u opslaat op de Diensten. We gebruiken bepaalde technologie, waaronder cookies, om gebruiksgegevens te verzamelen die we gebruiken om de Diensten te leveren en te verbeteren. Aanvullende informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

Wij verzamelen gegevens op de volgende wijze:

a. Informatie die u verstrekt.

 • Registratiegegevens. U moet een Account aanmaken om een App te gebruiken en om dit te doen moet u een geldig e-mailadres opgeven dat zal worden gebruikt als login voor de Diensten. Het enige Persoonsgegeven dat nodig is om een Dashlane Free-account te openen, is uw e-mailadres. We slaan registratiegegevens op tot zeven (7) dagen nadat u uw Account verwijdert. Voor betaalde Accounts moeten gebruikers factureringsgegevens verstrekken zoals die hieronder nader worden gespecificeerd. Voor B2B-accounts omvatten de registratiegegevens de bedrijfsnaam, het postadres (indien per factuur betaald), contactgegevens van de beheerder en mogelijk de zakelijke e-mailadressen van gebruikers. Het is van cruciaal belang om registratiegegevens actueel te houden. We moeten kunnen verifiëren dat u de accounteigenaar bent om te reageren op bepaalde klantenserviceverzoeken. Als u de toegang verliest tot het gevalideerde e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld of tot een telefoonnummer dat wordt gebruikt om uw identiteit te valideren (indien van toepassing), hebt u mogelijk geen toegang meer tot uw Account en kunnen we u mogelijk niet helpen.
 • Factureringsgegevens. We gebruiken externe dienstverleners om betalingen via de Site te verwerken. We slaan de vervaldatum en de laatste vier cijfers van uw creditcard op voor fiscale naleving en gebruikersondersteuning. We hebben mogelijk ook toegang tot de naam, het adres en het telefoonnummer die zijn gekoppeld aan een betalingsmethode via de dienst van de betalingsverwerker, maar deze informatie wordt alleen opgeslagen door de betalingsverwerker. We hebben nooit uw volledige creditcardinformatie, noch ontvangen of bewaren we factureringsgegevens als u voor een Abonnement betaalt via de App Stores van Google Play of Apple (“App Stores”). Factureringsgegevens worden bewaard tot maximaal zeven (7) dagen nadat u uw Account hebt verwijderd.
 • Masterwachtwoord. Behalve voor leden van B2B-accounts die eenmalige aanmelding ("SSO", single sign on) gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten, moet elke gebruiker een "Masterwachtwoord" aanmaken, dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot diens Account en om de encryptiesleutels te genereren die de informatie beveiligen die ze opslaan in de Apps ("Beveiligde Gegevens" zoals hieronder nader gedefinieerd). Uiteindelijk geldt dat hoe veiliger een Masterwachtwoord is, hoe veiliger de Beveiligde Gegevens zullen zijn. De Zero Knowledge-technologie van Dashlane zorgt ervoor dat we de Masterwachtwoorden van onze gebruikers of de gegevens die worden gebruikt om SSO-coderingssleutels te genereren niet kennen en niet kunnen kennen, zodat we geen toegang hebben tot Beveiligde Gegevens. Er is geen backdoor of hoofdsleutel, dus zelfs als een hacker op de een of andere manier alle Beveiligde Gegevens op onze servers zou hebben verkregen, zou diegene elk account afzonderlijk moeten hacken. Apps slaan Masterwachtwoorden niet lokaal op, tenzij specifiek geïnstrueerd door de gebruiker. Als u een App instrueert uw Masterwachtwoord te bewaren en uw apparaat wordt gestolen of gecompromitteerd, kunnen uw Beveiligde Gegevens worden blootgesteld.
 • Beveiligde Gegevens. Met onze Apps kunt u digitale identiteitsgegevens beheren, inclusief gevoelige informatie zoals creditcardnummers en inloggegevens van sites of applicaties. Dit en al het andere dat u opslaat in de Apps, zijn Beveiligde Gegevens. Beveiligde Gegevens worden altijd versleuteld verzonden en opgeslagen en kunnen alleen lokaal op een geautoriseerd apparaat worden ontsleuteld. Beveiligde Gegevens op Dashlane-servers zijn niet toegankelijk voor Dashlane omdat we geen toegang hebben tot de encryptiesleutel zoals hierboven vermeld. Raadpleeg onze whitepaper over beveiliging voor gedetailleerde informatie over hoe Dashlane uw Beveiligde Gegevens beschermt.
 • Ondersteuning en correspondentie. U kunt Persoonsgegevens verstrekken als u om ondersteuning en informatie over het gebruik van onze Site vraagt. Logboeken van gebruikersondersteuning worden bewaard tot maximaal zeven (7) dagen nadat het betreffende Account wordt verwijderd.
 • Feedback. Als u ons Feedback geeft, inclusief recensies die zijn geplaatst op App Stores of sites zoals Trustpilot, of suggesties die zijn gedaan via Productboard en andere enquêtes of outreachprogramma's, kunnen we de Persoonsgegevens die zijn verstrekt bij de Feedback gebruiken om op uw feedback te reageren. We kunnen Feedback zonder beperking gebruiken zoals beschreven in de Voorwaarden.
 • Andere gegevens. We kunnen ook andere soorten gegevens verzamelen op de door ons aangegeven wijze op het moment dat deze gegevens worden verzameld.

b. Gegevens die u verstrekt over anderen. Via onze Diensten kunt u ook anderen uitnodigen om de Apps uit te proberen. Als u dit doet (of als u zelf op deze manier bent uitgenodigd), slaat Dashlane het e-mailadres van de genodigde en het bericht op dat naar hem of haar is verzonden om de uitnodiging op te volgen (en, indien van toepassing, de verwijzer te belonen met een verwijzingsbonus of equivalent). We laten de genodigde weten wie hem of haar naar Dashlane heeft doorverwezen en geven hem de mogelijkheid om te verzoeken dat zijn of haar gegevens uit onze systemen worden verwijderd. De verwijzer of genodigde kan contact opnemen met het helpcentrum om verwijdering van deze gegevens aan te vragen.

c. Technologisch verzamelde gegevens.

 • Apparaat- en browsergegevens. We registreren automatisch de volgende informatie (indien van toepassing) wanneer u toegang verkrijgt tot de Diensten: naam en versie van het besturingssysteem, apparaat-ID, browsertype, browsertaal en IP-adres. Sommige van deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies, zoals uitgelegd in het Cookiebeleid. Deze gegevens worden gebruikt om uw Account te beveiligen, ervoor te zorgen dat de Diensten in de juiste taal worden weergegeven en worden geoptimaliseerd voor uw apparaat, om de klantenondersteuning te vergemakkelijken en voor fiscale en nalevingsdoeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van de regio die is gekoppeld aan uw IP-adres om lokale kennisgevingen over regelgeving weer te geven). Deze gegevens worden in ons systeem bewaard tot maximaal zeven (7) dagen nadat u uw Account verwijdert.
 • Gebruiksgegevens. We gebruiken logboeken om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Diensten ("Gebruiksgegevens"). We houden twee soorten Gebruiksgegevens bij: Gebeurtenisgegevens, die zijn gekoppeld aan registratiegegevens, en Gedragsgegevens, die volledig anoniem zijn.

o "Gebeurtenisgegevens" verwijst naar het gebruik van de interne functies van de Apps (bijv. welke functies zijn ingeschakeld, hoeveel toegangsgegevens zijn opgeslagen in Beveiligde Gegevens) en worden gebruikt om relevante informatie en ondersteuning aan de gebruiker te verstrekken en om de Diensten te leveren, te analyseren en te verbeteren. Gebeurtenisgegevens bevatten geen informatie over hoe de Diensten interacteren met derden. Nadat een Account is verwijderd, worden Gebeurtenisgegevens bewaard, maar volledig geanonimiseerd (zelfs als dezelfde gebruiker een nieuw Account aanmaakt, kunnen Gebeurtenisgegevens van het oude Account niet aan het nieuwe worden gekoppeld). Het bewaren van geanonimiseerde Gebeurtenisgegevens is noodzakelijk om nauwkeurige historische gegevens over het gebruik van de Diensten bij te houden.

o "Gedragsgegevens" is informatie over wat gebruikers buiten de Diensten doen (bijv. sites waarop automatisch aanvullen wordt gebruikt om in te loggen; voor welke sites of apps een gebruiker toegangsgegevens heeft opgeslagen in zijn Beveiligde Gegevens). Gedragsgegevens zijn van cruciaal belang voor de goede werking van de Diensten – Apps moeten de site herkennen waarop een gebruiker inlogt om bijvoorbeeld de toegangsgegevens in te vullen – maar ze worden anoniem gerapporteerd en geregistreerd en kunnen niet aan individuen worden gekoppeld, zodat hun privacy wordt gegarandeerd. Gedragsgegevens zijn eigendom van Dashlane.

Bepaalde Dashlane-medewerkers hebben toegang tot Gebeurtenisgegevens om het gebruik van de Diensten te analyseren en gebruikers- en technische ondersteuning te bieden. Zowel Gebeurtenisgegevens als Gedragsgegevens worden door de Diensten gebruikt om automatisch bij de context passende waarschuwingen te genereren (bijv. meldingen voor accountconfiguratie) en om Geaggregeerde Gegevens te genereren.

 • Geaggregeerde Gegevens. We verkrijgen aanvullende informatie over het gebruik van onze Diensten door Gebruiksgegevens te aggregeren (bijvoorbeeld het aantal gebruikers binnen een bepaald rechtsgebied of de populairste functies). Deze "Geaggregeerde Gegevens" zijn Anonieme Gegevens, zijn eigendom van Dashlane en worden voornamelijk gebruikt om ons te helpen bij het analyseren en verbeteren van de Diensten.
 • Cookies. Zoals beschreven in ons Cookiebeleid gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën om u en/of uw apparaat of apparaten te herkennen en een meer persoonlijke en naadloze ervaring te bieden wanneer u de Diensten gebruikt.
 • d. Van derden verkregen gegevens. We ontvangen informatie over gebruikers van onze dienstverleners (bijvoorbeeld tijdens het valideren van een Account bij een betalingsverwerker), van andere gebruikers (wanneer u wordt uitgenodigd om de Diensten uit te proberen), inclusief de beheerders van B2B-accounts, van openbaar beschikbare bronnen zoals socialmedia-accounts en van dataproviders zoals marketingpartners en onderzoekers, voor zover zij wettelijk bevoegd zijn om deze informatie met ons te delen.

4. HOE GEBRUIKT DASHLANE UW PERSOONSGEGEVENS?

Samenvatting:

Wij gebruiken Persoonsgegevens om uw Account te valideren, de Diensten te verlenen, gebruikersondersteuning te bieden, met u te communiceren en marketingactiviteiten te coördineren. Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering uit met uw Persoonsgegevens.

a. Algemeen. Dashlane gebruikt Persoonsgegevens om de Diensten te leveren en te promoten en om te reageren op uw verzoeken, inclusief:

 • Het aanmaken, onderhouden en beveiligen van uw account.
 • Het identificeren van u als gebruiker en het verlenen van de door u verzochte Diensten.
 • Het uitoefenen van fraudedetectie en authenticatie.
 • Het meten van Gebruiksgegevens en om de Diensten en uw interacties daarmee te verbeteren.
 • Verzending van administratieve mededelingen naar u, zoals betalingsherinneringen of ondersteunings- en onderhoudsadviezen. U ontvangt deze mededelingen ook als u afziet van het ontvangen van marketingberichten.
 • Het verstrekken aan u van interfaces en opties die u aanvraagt of vereist worden door het rechtsgebied van waaruit u bij de Diensten inlogt.
 • Het verstrekken van gepersonaliseerde informatie door vast te stellen of u specifieke functies binnen de Diensten hebt gebruikt, pagina's op onze site hebt bezocht of een van onze advertenties hebt gezien.
 • Het beantwoorden van vragen via de klantondersteuning en andere verzoeken.
 • Het promoten van de Diensten of het sturen van andere Dashlane-marketinginformatie naar u, inclusief aankondigingen over aanbiedingen van geselecteerde Dashlane-partners. Bepaalde gebruikers, inclusief die in Europa en Groot-Brittannië, moeten een keuze maken over het ontvangen van marketingcommunicatie bij het aanmaken van een Account of daarna. Gebruikers elders (en gebruikers in de EU en het VK die daar eerder voor hebben gekozen) kunnen er altijd voor kiezen om deze communicatie niet langer te ontvangen.
 • Het beheren van reclameactiviteiten op sites en platformen van derden, zoals hieronder verder wordt beschreven.

b. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering. We gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

5. HOE GAAT DASHLANE OM MET PERSOONSGEGEVENS?

Samenvatting:

Wij verkopen de Persoonsgegevens van onze gebruikers nooit. We delen Persoonsgegevens met dienstverleners die contractueel verplicht zijn om alle toepasselijke wetten (zoals de AVG) na te leven en die alleen toegang hebben tot de Persoonsgegevens die nodig zijn om de betreffende Diensten te verlenen. De Diensten zullen Beveiligde Gegevens (waaronder mogelijk Persoonsgegevens) met anderen delen als u daartoe instructies geeft. We delen gehashte, versleutelde e-mails van gebruikers en apparaat-ID's met adverteerders om de advertentie-inspanningen te verfijnen (zodat actieve gebruikers geen Dashlane-advertenties te zien krijgen). We kunnen Persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, die allemaal gebonden zijn door dit Beleid, en met een overnemer als Dashlane wordt verkocht of fuseert. Dashlane B2B-accountbeheerders hebben toegang tot bepaalde Persoonsgegevens en Gebeurtenisgegevens over de gebruikers van dat plan. Tot slot kunnen wij Persoonsgegevens verstrekken wanneer dit vereist wordt door de wet of wanneer wij dit noodzakelijk achten om onze rechten of de Diensten te beschermen.

Dashlane zal uw Persoonsgegevens nooit verkopen (in de zin waarin "verkopen" normaal wordt gedefinieerd – zie Artikel 2(b) en 8 voor informatie over "verkopen" zoals gedefinieerd in Californië) of op een andere manier gebruiken dan vermeld in dit Beleid. We delen uw Persoonsgegevens alleen in de volgende omstandigheden:

 • Derden die u aanwijst. De Diensten zullen Beveiligde Gegevens (waaronder mogelijk Persoonsgegevens) delen met derden voor zover u ons hiertoe hebt geïnstrueerd (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de functie "delen"). Hoewel deze gegevens worden overgedragen via onze servers, hebben we geen toegang tot deze gegevens, zoals elders in dit Beleid vermeld.
 • Dienstverleners. We delen Persoonsgegevens alleen met dienstverleners als dat nodig is om de Diensten te leveren, inclusief om Accounts aan te maken, klantenondersteuning te bieden, betalingen te verwerken of communicatie tussen u en Dashlane mogelijk te maken (Persoonsgegevens m.b.t. aanvragen voor klantenondersteuning zijn bijvoorbeeld beschikbaar voor onze vertegenwoordigers via Zendesk). We beoordelen de praktijken op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming van deze dienstverleners om te waarborgen dat ze voldoen aan alle toepasselijke wetten en dit Beleid. Beveiligde Gegevens die zijn opgeslagen door onze datahostingprovider (AWS) worden te allen tijde versleuteld zoals hierboven beschreven. Zie de Lijst van Subverwerkers om te zien welke dienstverleners toegang hebben tot Persoonsgegevens in verband met onze levering van de Diensten.
 • Marketing. We verstrekken gehashte e-mails en/of apparaat-ID's aan dienstverleners om onze reclameactiviteiten te optimaliseren (bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat huidige gebruikers geen Dashlane-advertenties op andere sites te zien krijgen). Deze dienstverleners mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, inclusief het aanvullen van de profielen die ze bijhouden.
 • Gelieerde Ondernemingen. Dit Beleid is van toepassing op alle entiteiten die eigendom zijn van of onder gezamenlijk beheer staan van Dashlane, Inc. ("Gelieerde Ondernemingen"). We delen Persoonsgegevens met Gelieerde Ondernemingen zoals vereist om de Diensten te leveren en te reageren op verzoeken. Bepaalde Gelieerde Ondernemingen bevinden zich in de Verenigde Staten, waar de privacy- en aanverwante wetgeving door Europese toezichthouders niet voldoende wordt geacht om de Persoonsgegevens die onder de AVG vallen te bewaren en te beschermen. Om de beschermingsniveaus te bieden die vereist zijn door de Europese wetgeving, zijn er Addenda voor Gegevensverwerking of gelijkwaardige overeenkomsten van kracht tussen onze Gelieerde Ondernemingen in de EU en de VS, naast de andere hieronder vermelde maatregelen. Onze Gelieerde Ondernemingen in de VS zijn ook gecertificeerd door het EU-VS-privacyschild. Zie artikel 10 voor aanvullende informatie.
 • Dashlane B2B-beheerders. Beheerders van Dashlane B2B-accounts kunnen de e-mailadressen zien die worden gebruikt om toegang te krijgen tot hun Accounts en bepaalde Gebeurtenisgegevens, inclusief hoeveel toegansgegevens worden opgeslagen door individuele gebruikers (maar niet welke), wachtwoordscores en of een wachtwoord is hergebruikt (maar niet de sites waarop de wachtwoorden werden hergebruikt of het wachtwoord zelf) .
 • Bedrijfsherstructurering. Als Dashlane of zijn bedrijf of activa worden overgenomen door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, zal dat bedrijf op dat moment alle Persoonsgegevens in zijn bezit hebben en onze rechten en verplichtingen op grond van dit Beleid overnemen. Dienovereenkomstig kunnen we Persoonsgegevens delen in verband met dergelijke transacties. Persoonsgegevens en andere informatie kunnen ook worden overgedragen als een bedrijfsmiddel in geval van Dashlane's insolventie, faillissement of curatele.
 • Andere vrijgaven. We zullen u informeren over andere vrijgaven van uw Persoonsgegevens en vooraf uw toestemming vragen voor een dergelijke vrijgave. Ongeacht uw keuzes met betrekking tot Persoonsgegevens kan Dashlane uw Persoonsgegevens vrijgeven: (a) voor zover dit nodig is om te voldoen aan richtlijnen van wetshandhavers, toepasselijke wetten of overheidsbevelen; (b) als we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten, de rechten van andere gebruikers, of de Diensten te beschermen. Door onze ‘Zero-Knowledge Architecture’ zijn we technisch niet in staat om informatie over gebruikers te verstrekken anders dan Registratiegegevens en Gebeurtenisgegevens, zelfs als we onderworpen zijn aan een geldig bevel. Voor zover toegestaan door de wet, zullen we u informeren over eventuele wettelijk bevolen vrijgaven van Persoonsgegevens.

6. GEGEVENSBEVEILIGING EN INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN INFORMATIE

Samenvatting:

Wij streven ernaar om alle gegevens die wij in ons bezit hebben, inclusief Persoonsgegevens, te beschermen door middel van verschillende maatregelen, en wij werken voortdurend aan de verbetering en actualisering daarvan. Wij kunnen de veiligheid van de Persoonsgegevens die wij verwerken echter niet garanderen en doen dit ook niet. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar rechtsgebieden met minder strenge privacywetten dan die van uw thuisland, met inbegrip van de VS, maar wij treffen technische en andere maatregelen die voldoen aan de Europese, Britse en andere relevante regelgeving om de Persoonsgegevens te beschermen wanneer deze in de VS worden verwerkt.

a. We treffen robuuste fysieke, organisatorische, technische en administratieve maatregelen om alle gegevens die we bewaren of verwerken te beschermen en we evalueren en herzien onze beleidsregels en onze praktijken regelmatig om de beveiliging te verbeteren. Hoewel we ons uiterste best doen om uw gegevens te beschermen, is geen enkele methode voor gegevensoverdracht of gegevensopslag volledig veilig. Daarom kunnen we de veiligheid van de gegevens die wij beheren niet garanderen. Als u gelooft dat de veiligheid van uw gegevens mogelijk is gecompromitteerd door ons of het gebruik van de Diensten, neem dan onmiddellijk contact op met ons helpcentrum.

b. Uw gegevens, met inbegrip van de Persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden doorgegeven aan, opgeslagen bij en verwerkt door ons, onze Gelieerde Ondernemingen en dienstverleners buiten uw thuisland, inclusief in de Verenigde Staten, waar de voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy niet dezelfde bescherming bieden als in andere delen van de wereld. Als we dat doen, zullen we de stappen ondernemen die in dit Beleid worden beschreven, met inbegrip van Artikel 5 en 10, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens die wij of onze dienstverleners verwerken (ongeacht waar ze vandaan komen) worden behandeld zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht, opslag of verwerking van uw gegevens in overeenstemming met dit Beleid.

7. BEHEER VAN UW GEGEVENS

Samenvatting:

U kunt uw Persoonsgegevens bewerken en uw privacy- en gegevensvoorkeuren aanpassen via het gedeelte "Account" of "Instellingen" van de Apps. Als u momenteel tegen uw zin marketing-e-mails ontvangt, kunt u zich afmelden voor dergelijke e-mails. Als u dit doet, blijft u nog wel operationele en transactionele e-mails (bijv. kennisgevingen over verlenging) van ons ontvangen. Als u Apps van uw apparaten verwijdert, worden alle gegevens verwijderd die aan de Apps zijn gekoppeld. Als u uw Apps verwijdert, wordt uw Account niet verwijderd. Volg daarvoor de volgende instructies.

a. Uw gegevens en privacy-instellingen wijzigen. U kunt de Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan uw Account inzien en wijzigen en uw privacy- en gegevensvoorkeuren wijzigen via het gedeelte "Account" of "Instellingen" van de Apps. Neem contact op met ons helpcentrum als u hulp nodig heeft.

b. E-mailcommunicatie. Met uw toestemming sturen wij u periodiek e-mails toe waarin het gebruik van de Diensten wordt gepromoot, inclusief tips voor het gebruik van de Apps of aanbiedingen van geselecteerde Dashlane-partners. U kunt zich afmelden voor deze e-mails door de afmeldinstructies in elke e-mail te volgen of door uw privacy- en gegevensinstellingen in de Diensten te wijzigen. U kunt ook een verzoek voor verwijdering indienen via ons helpcentrum. Houd er rekening mee dat het afmelden voor marketingcommunicatie geen invloed heeft op operationele en transactionele berichten, inclusief meldingen van inbreuken en andere waarschuwingen vanuit de Apps, e-mails over verlenging etc.

c. Applicaties. U kunt het verzamelen van informatie door een App stoppen door die App te verwijderen. U kunt dit doen door het standaard verwijderingsproces uit te voeren voor het betreffende apparaat of platform. Als u een App verwijdert, wordt uw Account niet verwijderd. Volg daarvoor de volgende instructies.

8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS (GEBRUIKERS IN DE EU, VK, BRAZILIË, CALIFORNIË EN NEVADA)

Samenvatting:

Gebruikers die onderworpen zijn aan de wetten van de EU, Groot-Brittannië, Brazilië, Californië en Nevada hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens, waaronder het recht om Persoonsgegevens die door providers (zoals wij) worden bewaard te openen en te wijzigen, en om providers Persoonsgegevens die niet langer relevant zijn te laten "vergeten". De meeste van deze rechten kunnen worden uitgeoefend vanuit de privacy- en gegevensvoorkeuren van de Diensten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp. We zullen nooit slechtere diensten verlenen aan personen die ervoor kiezen om deze rechten uit te oefenen, of hen op enigerlei wijze straffen. We steunen de intentie achter deze wetten ten zeerste en zullen ons best doen om verzoeken om deze rechten uit te oefenen te honoreren, zelfs als uw verzoek technisch gezien niet onder een van deze wetten valt.

a. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens die wij verwerken. Behalve waar aangegeven, zijn deze rechten evenzeer van toepassing op gebruikers die onderworpen zijn aan de AVG (en aanverwante wetten), CCPA en LGPD:

 • Toestemming intrekken: U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk (bijv. voor marketingdoeleinden) intrekken. Bepaalde Diensten functioneren mogelijk niet meer goed na intrekking van een dergelijke toestemming.
 • Gegevens inzien/opvragen: U kunt de Persoonsgegevens die wij over u bewaren te allen tijde inzien via uw Account of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.
 • Wijziging: U kunt incorrecte of verouderde Persoonsgegevens die wij over u bewaren te allen tijde wijzigen via uw Account of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.
 • Wissen en vergeten: In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer de Persoonsgegevens die we over u bewaren niet langer relevant of nauwkeurig zijn, kunt u ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen. Als u uw Account verwijdert, worden alle Persoonsgegevens binnen een week na verwijdering gewist.
 • Overdraagbaarheid: U kunt een kopie van uw Persoonsgegevens aanvragen en deze altijd naar andere door u gewenste entiteiten verzenden.
 • Geen verkoop van Persoonsgegevens (alleen gebruikers uit Californië en Nevada): Ga naar de pagina Verkoop mijn Persoonsgegevens niet door aan anderen om alle “verkoop” van uw Persoonsgegevens te stoppen. Zie Artikel 2(b) hierboven voor meer informatie over hoe dit werkt. Uiteraard kan elke gebruiker dit doen, ongeacht het rechtsgebied.

b. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, dien uw verzoek dan in via de pagina "Privacy- en gegevensinstellingen", die toegankelijk is via de secties "Account" of "Instellingen" in de Apps. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met het helpcentrum door een e-mail te sturen naar support@dashlane.com of per post naar het onderstaande adres. Maak in uw verzoek het volgende duidelijk: (i) over welke Persoonsgegevens het gaat; en (ii) welke van de bovenstaande rechten u wilt uitoefenen. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken inwilligen met betrekking tot de Persoonsgegevens die horen bij het e-mailadres waarmee u uw verzoek verzendt, en we zullen uw identiteit moeten verifiëren voordat we dit doen. We zullen altijd zo snel mogelijk aan uw verzoek proberen te voldoen, maar in elk geval binnen de wettelijk bepaalde tijdskaders (dertig (30) dagen na uw verzoek onder de AVG en vijfenveertig (45) dagen onder de CCPA). We moeten mogelijk bepaalde gegevens bewaren voor documentatiedoeleinden of om transacties te voltooien waaraan u bent begonnen voordat u om een dergelijke wijziging of verwijdering vroeg.

c. We discrimineren geen enkele gebruiker (bijvoorbeeld door slechtere Diensten aan te bieden of hogere vergoedingen in rekening te brengen) die een van de bovengenoemde rechten uitoefent.

9. CONTACTINFORMATIE; KLACHTEN

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit Beleid of de wijze waarop we gegevens verzamelen of verwerken, of als u veiligheidsinbreuken wenst te melden, kunt u contact met ons helpcentrum opnemen via support@dashlane.com of door een brief te schrijven naar het volgende adres:

Dashlane, Inc.

Attn: Legal

44 West 18th Street., 4th Fl.

New York, NY 10011, Verenigde Staten

Alleen gebruikers uit Zwitserland, de EU en het VK. We hopen elke klacht die onder onze aandacht wordt gebracht snel op te lossen, maar als u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, kunt u altijd contact opnemen met uw landelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, waarvan de lijst hier geraadpleegd kan worden.

10. PRIVACYSCHILD

Samenvatting:

Dashlane heeft voor het Amerikaanse ministerie van Handel een conformiteitsverklaring ondertekend dat wij voldoen aan de Beginselen van het EU-VS en Zwitserland-VS Privacyschild, die een bepaalde mate van bescherming bieden met betrekking tot persoonsgegevens van burgers van deze rechtsgebieden. Hoewel het Privacyschild in juli 2020 ongeldig werd verklaard door de EU, behouden we voorlopig onze certificering.

Opmerking: Hoewel het Privacyschild in juli 2020 door de Europese Unie ongeldig werd verklaard, hebben we besloten de certificering te behouden om onze voortdurende toewijding aan de principes ervan aan te tonen en voor het geval dat het programma in de toekomst opnieuw wordt ingevoerd, zoals sommigen verwachten. Om blijvende naleving van de AVG te garanderen, hebben we ons Addendum Gegevensverwerking voor B2B-klanten bijgewerkt met een geldig overdrachtsmechanisme onder de AVG (de modelclausules) in plaats van het Privacyschild. Omdat onze servers zich in de EU (Ierland) bevinden, heeft de Amerikaanse overheid bovendien geen jurisdictie over gegevens over niet-Amerikaanse staatsburgers op de servers.

a. Dashlane voldoet aan de Privacyschild-programma's tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS, die zijn ingesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens die zijn overgedragen vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten. We hebben het Ministerie van Handel middels een certificaat gegarandeerd dat we ons houden aan de Beginselen van het Privacyschild (zoals gedefinieerd door het Amerikaanse ministerie van Handel). Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit Beleid en de Beginselen van het Privacyschild, hebben de Beginselen van het Privacyschild voorrang. Ga naar www.privacyshield.gov voor meer informatie over het Privacyschild-programma, de Beginselen van het Privacyschild en om ons certificaat te bekijken.

b. Ons certificaat van naleving van de Beginselen van het Privacyschild is van toepassing op zowel de Persoonsgegevens van onze gebruikers als de Persoonsgegevens van onze voormalige en huidige werknemers die tijdens en in verband met hun dienstverband (“Personeelsgegevens”) zijn verzameld. Dashlane verbindt zich ertoe samen te werken met het panel dat is ingesteld door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (de “DPA's”) en zich te houden aan het advies van dit panel met betrekking tot Personeelsgegevens die vanuit de EU zijn overgedragen in het kader van een arbeidsrelatie. Een lijst met DPA-contacten vindt u hier.

c. Zoals beschreven in de Beginselen van het Privacyschild is Dashlane verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die zij ontvangt en die zij vervolgens doorgeeft aan derden. Indien de derden die voor ons persoonsgegevens verwerken dit doen op een wijze die niet in overeenstemming is met de beginselen van het Privacyschild, zijn wij verantwoordelijk voor dit verzuim, tenzij wij kunnen bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het schadeveroorzakende feit.

d. In overeenstemming met de Beginselen van het Privacyschild verbindt Dashlane zich ertoe om klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw Persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU of Zwitserland die vragen of klachten hebben over dit Beleid dienen eerst contact op te nemen met ons helpcentrum.

e. Verder heeft Dashlane zich ertoe verbonden om onopgeloste klachten over het Privacyschild door te verwijzen naar JAMS, een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of als we uw klacht niet hebben opgelost, neem dan contact op met JAMS of bezoek www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van JAMS worden u gratis aangeboden.

f. Zoals verder toegelicht in de Beginselen van het Privacyschild, wordt er ook bindende arbitrage voor een Privacyschildforum aan u ter beschikking gesteld om alle andere overgebleven geschillen te behandelen die op geen enkele andere manier opgelost konden worden. Dashlane is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.