Gelukt!

Uw voorkeuren zijn bijgewerkt.

Cookievoorkeuren

Beheer uw cookievoorkeuren hieronder. Let op: sommige cookies zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Essentiële cookies

Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze zijn nodig om onze site goed te laten werken.

Status:
Altijd actief

Performance cookies

Deze cookies verzamelen anonieme gebruikersgegevens over hoe u op de site terecht komt en wat u op de site doet. Ze helpen ons om de prestaties van de verschillende pagina's, en waar gebruikers vandaan komen, bij te houden.

Status:
Actief Inactief

Cookies van publisher

Deze cookies helpen ons om u een betere ervaring op onze website te bieden.

Status:
Actief Inactief

Privacybeleid

Welkom bij Dashlane. Wij zien het als onze missie om uw digitale leven eenvoudiger en veiliger te maken. Wij vinden dat uw identiteit alleen van u is en willen software maken waarmee u uw informatie veilig online kunt beheren.

Hieronder kunt u het huidige privacybeleid van Dashlane downloaden of lezen. We hebben samenvattingen in eenvoudige taal bijgevoegd om het juridische jargon begrijpelijker te maken, maar als u nog vragen heeft, bezoek dan ons Helpcentrum.

Laatst bijgewerkt: 1 december 2019, van kracht vanaf 1 januari 2020

Dashlane Privacybeleid

Hieronder vindt u ons “Privacybeleid”. U moet het Beleid accepteren als u onze software wilt gebruiken, maar we weten dat het een moeilijk te volgen onderwerp kan zijn. We willen dat u begrijpt waarmee u akkoord gaat, dus elk onderdeel begint met een korte "niet-juridische" samenvatting. De samenvattingen maken geen deel uit van het Beleid, maar worden aangeboden als hulpmiddel om de materie beter te begrijpen. 

LAATSTE UPDATE: 1 december 2019, wordt van kracht op 1 januari 2020.

1. INLEIDING

Samenvatting:

Dit Beleid beschrijft hoe we Persoonsgegevens (die kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren) en Anonieme Gegevens (die dat niet kunnen) over onze gebruikers verzamelen en gebruiken. Sommige bepalingen van het Beleid, die duidelijk aangegeven worden, zijn alleen van toepassing op gebruikers die burgers of inwoners zijn van specifieke regio's (bijv. de Europese Unie of Californië). We kunnen dit Beleid te allen tijde wijzigen door het herziene Beleid hier te publiceren. We informeren huidige gebruikers over de wijzigingen via e-mail, meldingen in de apps of anderszins. We hebben bepaalde Persoonsgegevens over u nodig (bijv. uw e-mailadres voor het aanmaken van een Account, adresgegevens om betalingen te verifiëren) om de Diensten te kunnen verlenen. We proberen alleen gegevens te verzamelen die we nodig hebben. De Diensten zijn niet gericht op kinderen en we zullen alle informatie die we hebben over kinderen die geen uitgenodigde gebruikers zijn van of deel uitmaken van een gezinsabonnement op verzoek verwijderen.

a. Algemeen. Dit Privacybeleid (het "Beleid") beschrijft hoe Dashlane, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen ("Dashlane" of "we/wij") informatie over bezoekers van onze website op www.dashlane.com verzamelen, gebruiken en delen (samen met zijn subdomeinen, zoals het Dashlane-blog en de "Site") en over de gebruikers van onze mobiele, desktop- en webapplicaties (elk een "App" en gezamenlijk de"Apps"), die verkrijgbaar zijn via de Site en externe verkopers zoals Google Play en de Apple App Stores (naar een dergelijke verkoper wordt verwezen als een "App Store"). De Apps en de Site vormen samen de "Diensten". "U" verwijst naar elke gebruiker van de Diensten, inclusief, in voorkomend geval, bezoekers van de Site. Woorden met een hoofdletter die in dit Beleid worden gebruikt maar niet nader zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die hen wordt gegeven in onze Dienstvoorwaarden (de "Voorwaarden").

b. Regiospecifieke bepalingen. Sommige bepalingen van het Beleid zijn alleen van toepassing binnen, of op inwoners van, specifieke rechtsgebieden en worden duidelijk als zodanig aangegeven. Anders is het Beleid van toepassing op alle gebruikers van onze Diensten, ongeacht de locatie.

c. Wijzigingen. We kunnen dit Beleid op elk moment wijzigen. Als we dit doen, zullen we het bijgewerkte Beleid op deze pagina publiceren en, als de wijzigingen significant zijn, bestaande gebruikers hierover informeren via e-mail of de Diensten. Alle wijzigingen in het Beleid worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers en voor bestaande gebruikers dertig (30) dagen nadat we de wijzigingen op de Site hebben gepubliceerd of zij anderszins op de hoogte zijn gesteld van de wijzigingen.

d. Kinderen. De Diensten zijn niet gericht op kinderen. Kinderen die worden uitgenodigd om de Diensten te gebruiken door een ouder of voogd (in het kader van een gezinsabonnement of equivalent daarvan) kunnen dit echter wel doen. Als u merkt dat een kind (zoals gedefinieerd door het rechtsgebied waar het kind woont, wat in de Verenigde Staten betekent dat iemand jonger dan 13 jaar is) ons Persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van ouders of voogden, neem dan contact op met ons helpcentrum. We zullen de informatie uit onze systemen verwijderen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

e. Persoonsgegevens en Anonieme Gegevens. Zoals gebruikt in dit Beleid heeft “Persoonsgegevens” de betekenis die wordt gegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 van de EU (de “AVG”). Deze term omvat alle informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie die we bewaren, een persoon identificeert, zoals een naam, postadres, e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer. Voor legale inwoners van Californië, die onder de California Consumer Privacy Act (de "CCPA") vallen, omvatten Persoonsgegevens alle aanvullende elementen die als zodanig zijn gedefinieerd door de CCPA. Onder "Anonieme Gegevens" verstaan we daarentegen alle gegevens die, alleen of in combinatie met andere informatie waarover wij of een derde beschikken, niet meer op een natuurlijke persoon terug te voeren zijn. We verzamelen zowel Persoonsgegevens als Anonieme Gegevens zoals hieronder beschreven.

f. Waarom hebben we uw Persoonsgegevens nodig? We hebben bepaalde Persoonsgegevens nodig om de Diensten aan u te kunnen leveren. U wordt gevraagd om deze informatie te verstrekken – en u moet akkoord gaan met dit Beleid en de Voorwaarden – om de Apps te downloaden en te gebruiken. Deze toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken, biedt ons de wettelijke basis die we nodig hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. Als u niet akkoord gaat met dit Beleid, mag u onze Diensten niet gebruiken. Als u bovendien uw toestemming intrekt voor ons gebruik van Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten (zoals uw e-mailadres), kunnen we de Diensten niet langer leveren.

2. Bijzonder belangrijke informatie (VOOR GEBRUIKERS UIT DE EU EN CALIFORNIË)

a. (GEBRUIKERS UIT DE EU).

i. Wie wij zijn. In het kader van de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens Dashlane SAS, gevestigd op 21 Rue Pierre Picard, 75018 Parijs, Frankrijk. U kunt contact opnemen met onze "data protection officer" (functionaris gegevensbescherming) via dpo@dashlane.com.

ii. Artikelen die gelezen moeten worden: Lees de artikelen genaamd “Gegevensbeveiliging en internationale overdracht” en “Uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens” zorgvuldig door.

b. (GEBRUIKERS UIT CALIFORNIË).

i. Verkoop van Persoonsgegevens. U kunt zich afmelden voor alle verkopen van uw Persoonsgegevens op de pagina Mijn Persoonsgegevens niet doorverkopen. We wisselen nooit Persoonsgegevens uit voor geld of enige andere overweging (bijvoorbeeld in ruil voor gratis diensten). De definitie in de CCPA van "verkoop" is echter zeer breed en kan situaties omvatten waarin browsing-gegevens naar verwijzende adverteerders worden verzonden (als u op een advertentie klikt die u naar Dashlane stuurt, sturen we een gehashte ID naar de verwijzende site zodat ze krediet kunnen ontvangen voor de verwijzing). Wij, samen met miljoenen andere sites, gebruiken deze diensten. Hoewel we de verzonden informatie beperken tot wat nodig is om de verwijzing goed te registreren, kan het feit dat u op de link hebt geklikt en Dashlane hebt bezocht aan uw profiel worden toegevoegd door de uitgever van de advertentie. Dit gebeurt allemaal op de Site met "Publicatie-cookies" (zoals gedefinieerd in ons Cookiebeleid) en als u zich afmeldt voor de verkoop van uw Persoonsgegevens, zullen we deze automatisch uitschakelen.

3. Hoe verzamelt Dashlane uw gegevens?

Samenvatting:

We ontvangen gegevens die u zelf verstrekt (zoals wanneer u een Account aanmaakt of een Abonnement betaalt), die anderen verstrekken (als u door uw werkgever wordt uitgenodigd om Dashlane te gebruiken) of die we automatisch verkrijgen van de Apps of via cookies. Persoonsgegevens die we verzamelen omvatten uw e-mailadres (gebruikt om een Account aan te maken) en bepaalde factureringsgegevens (voor betaalde Accounts), hoewel volledige betalingsinformatie alleen wordt opgeslagen door onze betalingsverwerkers. We kennen uw Masterwachtwoord niet en kunnen deze ook niet weten. Daarom kunnen we ook niet weten welke Beveiligde Gegevens u opslaat op de Diensten. We gebruiken bepaalde technologie, waaronder cookies, om Anonieme Gegevens te verzamelen die we gebruiken om de Diensten te leveren en te verbeteren. Aanvullende informatie is beschikbaar in ons Cookiebeleid.

Wij verzamelen gegevens op de volgende wijze:

a. Informatie die u verstrekt.

• Registratiegegevens. U moet een Account aanmaken om een App te gebruiken. Om een Account aan te maken, moet u een e-mailadres opgeven dat als uw login wordt gebruikt. U kunt er ook voor kiezen om een telefoonnummer op te geven, hoewel dit niet verplicht is. Het enige Persoonsgegeven dat nodig is om een Dashlane Free-account te openen, is uw e-mailadres. Registratiegegevens worden opgeslagen tot maximaal een jaar nadat u uw Account verwijderd heeft. Voor betaalde Accounts verzamelen we de hieronder vermelde factureringsgegevens. Merk op dat voor Dashlane Business-accounts onder registratiegegevens wordt verstaan: de bedrijfsnaam en het postadres, contactgegevens van de beheerder en mogelijk ook de e-mailadressen van de gebruikers van de Diensten.

• Factureringsgegevens. We gebruiken externe dienstverleners (momenteel Stripe, Checkout.com, ProcessOut en PayPal) om betalingen via de Site te verwerken. We slaan de vervaldatum en de laatste vier cijfers van uw creditcard op voor fiscale naleving en gebruikersondersteuning. Afhankelijk van de betalingsprovider hebben we mogelijk ook toegang tot de naam, het adres en het telefoonnummer van een betalingsmethode via de dienst van de betalingsprovider, maar volledige creditcardinformatie is alleen beschikbaar voor onze betalingsverwerkers. We ontvangen of bewaren geen factureringsgegevens als u via een App Store voor een App betaalt. Factureringsgegevens worden bewaard tot maximaal een jaar nadat uw Account is verwijderd.

• Masterwachtwoord. Om een Account aan te maken, moet u een "Masterwachtwoord" aanmaken. Dit is de basis voor de coderingssleutel die wordt gebruikt om de informatie te beveiligen die u in de Apps opslaat ("Beveiligde Gegevens" zoals hieronder nader gedefinieerd). Elke gebruiker (inclusief iedereen met toegang tot een Dashlane Business-account) moet zijn eigen Masterwachtwoord aanmaken. De gepatenteerde technologie van Dashlane zorgt ervoor dat we de Masterwachtwoorden van onze gebruikers niet kennen. Bovendien slaan Apps deze Masterwachtwoorden niet lokaal op, tenzij specifiek daartoe geïnstrueerd door de gebruiker.

• Beveiligde Gegevens. Met onze Apps kunt u digitale identiteitsgegevens beheren, waaronder zeer gevoelige informatie zoals creditcardnummers en inloggegevens voor websites of applicaties. Dit, en alle andere informatie die u opslaat in de Apps, zijn "Beveiligde Gegevens", die worden versleuteld en lokaal worden opgeslagen op uw apparaat of apparaten en op de Dashlane-servers, met behulp van een willekeurige sleutel die wordt gegenereerd op basis van uw Masterwachtwoord. Beveiligde Gegevens worden te allen tijde versleuteld op de Dashlane-servers en zijn niet toegankelijk voor Dashlane omdat de coderingssleutel wordt gegenereerd op basis van het Masterwachtwoord.

• Ondersteuning en correspondentie. U kunt Persoonsgegevens verstrekken als u om ondersteuning en informatie over het gebruik van onze Site vraagt. Logboeken van gebruikersondersteuning worden bewaard zolang het betreffende Account niet wordt verwijderd en tot maximaal een jaar na verwijdering.

• Feedback. Als u ons Feedback geeft, bewaren we uw e-mailadres om u te kunnen beantwoorden. We kunnen Feedback zonder beperking gebruiken zoals beschreven in de Voorwaarden.

• Andere gegevens. We kunnen ook andere soorten gegevens verzamelen op de door ons aangegeven wijze op het moment dat deze gegevens worden verzameld.

b. Gegevens die u verstrekt over anderen. Via onze Diensten kunt u ook anderen uitnodigen om de Apps uit te proberen. Als u dit doet (of als u zelf op deze manier bent uitgenodigd), slaat Dashlane het e-mailadres van de genodigde en het bericht op dat naar hem is verzonden om de uitnodiging op te volgen (en, indien van toepassing, de verwijzer te belonen met een verwijzingsbonus of equivalent). We laten de genodigde weten wie hem naar Dashlane heeft doorverwezen en geven hem de mogelijkheid om te verzoeken dat zijn gegevens uit onze systemen worden verwijderd. De verwijzer of genodigde kan contact opnemen met het helpcentrum om verwijdering van deze gegevens aan te vragen.

c. Technologisch verzamelde gegevens.

• Apparaat- en browsergegevens. We registreren automatisch de volgende informatie over uw computer of mobiele apparaat wanneer u toegang verkrijgt tot de Diensten: naam en versie van het besturingssysteem, apparaat-ID, browsertype, browsertaal en IP-adres. Sommige van deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies, zoals uitgelegd in het Cookiebeleid. Deze gegevens worden gebruikt om uw Account te beveiligen, ervoor te zorgen dat de Diensten in de juiste taal worden weergegeven en worden geoptimaliseerd voor uw apparaat, om de klantenondersteuning te vergemakkelijken en voor fiscale en nalevingsdoeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van de regio die is gekoppeld aan uw IP-adres om lokale kennisgevingen van regelgeving weer te geven). Deze gegevens worden in ons systeem bewaard zolang uw Account niet wordt verwijderd en tot maximaal een jaar na verwijdering.

• Gebruiksgegevens. We verzamelen gegevens over het gebruik van de Diensten (bijvoorbeeld het gebruik van functies en interacties met de Apps en de Site) om de Diensten te leveren en te verbeteren ("Gebruiksgegevens"). Gebruiksgegevens worden logisch gescheiden gehouden van Persoonsgegevens en worden gebruikt om Geaggregeerde Gegevens te genereren.

• Geaggregeerde Gegevens. We verkrijgen informatie over het gebruik van onze Diensten door Gebruiksgegevens van een groot aantal gebruikers te verzamelen (bijvoorbeeld het aantal gebruikers binnen een bepaald rechtsgebied). Deze "Geaggregeerde Gegevens" zijn Anonieme Gegevens, zijn eigendom van Dashlane en worden voornamelijk gebruikt om ons te helpen bij het analyseren en verbeteren van de Diensten.

• Cookies. Zoals beschreven in ons Cookiebeleid gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën zoals webbakens om u en/of uw apparaat of apparaten te herkennen en een meer persoonlijke en naadloze ervaring te bieden wanneer u de Diensten gebruikt.

4. Hoe gebruikt Dashlane uw persoonsgegevens?

Samenvatting:

Wij gebruiken Persoonsgegevens om uw Account te valideren, onze Diensten te verlenen, gebruikersondersteuning te bieden en met u te communiceren. Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering uit met uw Persoonsgegevens.

a. Algemeen. Dashlane gebruikt Persoonsgegevens om de Diensten te leveren en te reageren op uw verzoeken, inclusief:

• Het aanmaken, onderhouden en beveiligen van uw account.

• Het identificeren van u als gebruiker en het verlenen van de door u verzochte Diensten.

• Het uitoefenen van fraudedetectie en authenticatie.

• Het verbeteren van de Diensten en uw interacties daarmee.

• Verzending van administratieve mededelingen naar u, zoals betalingsherinneringen of ondersteunings- en onderhoudsadviezen. U ontvangt deze mededelingen, zelfs als u afziet van het ontvangen van marketingberichten zoals hieronder nader uiteengezet.

• Het verstrekken aan u van de juiste interfaces en opties zoals vereist door het rechtsgebied van waaruit u bij de Diensten inlogt.

• Het beantwoorden van vragen via de klantondersteuning en andere verzoeken.

• Het promoten van de Diensten of verzenden van andere Dashlane marketinginformatie naar u. Gebruikers in de EU moeten er actief voor kiezen om marketingcommunicatie te ontvangen. Gebruikers elders (en gebruikers in de EU die er al eerder voor hebben gekozen) kunnen er altijd voor kiezen om deze informatie niet langer te ontvangen.

b. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering. We gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. We kunnen dit echter in de toekomst wel doen om te voldoen aan het toepasselijke recht. In dat geval zullen we u op de hoogte brengen van die verwerking en u de gelegenheid bieden daar bezwaar tegen te maken.

5. Hoe gaat Dashlane om met PERSOONSGEGEVENS?

Samenvatting:

We zullen de Persoonsgegevens van onze gebruikers nooit verkopen. Om de Diensten te leveren, delen we Persoonsgegevens met dienstverleners die contractueel verplicht zijn om te voldoen aan alle toepasselijke wetten (bijv. de AVG) en die alleen toegang hebben tot de Persoonsgegevens die nodig zijn om de relevante Diensten te leveren. Als u ons via de Diensten opdracht geeft om Beveiligde Gegevens te delen die Persoonsgegevens bevatten, zullen we dat doen. We kunnen Persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, die allemaal gebonden zijn door dit Beleid, en met een overnemende partij indien Dashlane wordt verkocht of gefuseerd. We kunnen op geen enkele manier toegang verkrijgen tot Beveiligde Gegevens. Tenslotte kunnen we Persoonsgegevens vrijgeven waar dit wettelijk vereist is of wanneer we denken dat dit nodig is om onze rechten of de Diensten te beschermen.

Dashlane zal uw Persoonsgegevens nooit verkopen (in de zin waarin "verkopen" normaal wordt gedefinieerd – zie Artikel 2(b) en 8 voor informatie over "verkopen" zoals gedefinieerd in Californië) of deze op een andere manier gebruiken dan vermeld in dit Beleid. We delen uw Persoonsgegevens alleen in de volgende omstandigheden:

• Derden die u aanwijst. We kunnen Beveiligde Gegevens (waaronder Persoonsgegevens) delen met derden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de functies "delen" of "contactpersoon bij noodgevallen" van de Diensten). Hoewel deze gegevens worden overgedragen via onze servers, hebben we geen toegang tot deze gegevens, zoals elders in dit Beleid vermeld.

• Dienstverleners. We verstrekken Persoonsgegevens alleen aan externe dienstverleners als dat nodig is om de Diensten te leveren, Accounts aan te maken, technische ondersteuning te bieden, betalingen te verwerken of communicatie tussen u en Dashlane mogelijk te maken (Persoonsgegevens met betrekking tot klantenondersteuning zijn bijvoorbeeld beschikbaar voor onze vertegenwoordigers bij Zendesk). We beoordelen de praktijken op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming van al deze dienstverleners om te waarborgen dat ze voldoen aan alle toepasselijke wetten en dit Beleid. We hebben Addenda voor Gegevensverwerking toegevoegd aan al onze overeenkomsten met dienstverleners die toegang hebben tot Persoonsgegevens van EU-gebruikers. Beveiligde Gegevens die zijn opgeslagen door onze datahostingprovider worden te allen tijde versleuteld zoals hierboven beschreven. Zie de Lijst van Subverwerkers om te zien welke leveranciers toegang hebben tot Persoonsgegevens in verband met onze levering van de Diensten.

• Gelieerde Ondernemingen. Dit Beleid is van toepassing op alle entiteiten die eigendom zijn van of onder gezamenlijk beheer staan van Dashlane, Inc. ("Gelieerde Ondernemingen"). We delen Persoonsgegevens met Gelieerde Ondernemingen zoals vereist om de Diensten te leveren en te reageren op verzoeken. Bepaalde Gelieerde Ondernemingen bevinden zich in de Verenigde Staten, waar de privacy- en aanverwante wetgeving door Europese toezichthouders niet voldoende wordt geacht om de Persoonsgegevens die onder de AVG vallen te bewaren en te beschermen. Om de beschermingsniveaus te bieden die vereist zijn door de Europese wetgeving, zijn er Addenda voor Gegevensverwerking of gelijkwaardige documenten in werking tussen onze Gelieerde Ondernemingen in de EU en de VS, naast de andere hieronder vermelde maatregelen.

• Bedrijfsherstructurering. Als Dashlane of zijn bedrijf of activa worden overgenomen door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, zal dat bedrijf op dat moment alle Persoonsgegevens in zijn bezit hebben en onze rechten en verplichtingen op grond van dit Beleid overnemen. Dienovereenkomstig kunnen we Persoonsgegevens delen in verband met dergelijke transacties. Persoonsgegevens en andere informatie kunnen ook worden overgedragen als een bedrijfsmiddel in geval van Dashlane's insolventie, faillissement of curatele.

• Andere vrijgaven. Ongeacht uw keuzes met betrekking tot Persoonsgegevens kan Dashlane uw Persoonsgegevens vrijgeven: (a) waar nodig om te voldoen aan toepasselijke wetten of overheidsbevelen; (b) als we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten of de Diensten te beschermen.

6. Gegevensbeveiliging en internationale overdracht van informatie

Samenvatting:

Wij streven ernaar de veiligheid en beveiliging van alle gegevens die wij in bezit hebben, inclusief persoonsgegevens, te beschermen door middel van verschillende maatregelen, en er alles aan doen om deze voortdurend te verbeteren en actualiseren. Wij kunnen de veiligheid van de persoonsgegevens die wij verwerken echter niet garanderen. Zoals elders in dit beleid wordt opgemerkt, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan rechtsgebieden met minder strenge privacy- en aanverwante voorschriften dan die van uw thuisland, met inbegrip van de VS, maar wij treffen technische en andere maatregelen die voldoen aan de EU-regelgeving om de persoonsgegevens te beschermen wanneer deze in de VS worden verwerkt.

a. We gebruiken robuuste fysieke, organisatorische, technische en administratieve maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen en we evalueren en herzien onze beleidsregels en onze praktijken regelmatig om de beveiliging te verbeteren. Hoewel we ons uiterste best doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele methode voor gegevensoverdracht of gegevensopslag volledig veilig. Daarom kunnen we de veiligheid van de Persoonsgegevens die wij beheren niet garanderen. Als u gelooft dat de veiligheid van uw Persoonsgegevens mogelijk is gecompromitteerd door ons of het gebruik van de Diensten, neem dan onmiddellijk contact op met ons helpcentrum.

b. Uw gegevens, met inbegrip van de Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, kunnen worden doorgegeven aan, opgeslagen bij en verwerkt door ons, onze Gelieerde Ondernemingen en dienstverleners buiten uw thuisland, inclusief in de Verenigde Staten, waar de voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy niet dezelfde bescherming bieden als in andere delen van de wereld. Als we dat doen, zullen we de stappen ondernemen die in dit Beleid worden beschreven, met inbegrip van Artikel 5 en 10, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens die wij of onze leveranciers verwerken (ongeacht waar ze vandaan komen) worden behandeld zoals vereist door de EU. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht, opslag of verwerking van uw gegevens in overeenstemming met dit Beleid.

7. Beheer van uw gegevens

Samenvatting:

U kunt uw Persoonsgegevens bewerken en uw privacy- en gegevensvoorkeuren aanpassen via de functie “Instellingen” van de Apps. Als u momenteel tegen uw zin marketing-e-mails ontvangt, kunt u zich afmelden voor dergelijke e-mails. Als u dit doet, blijft u nog wel operationele en transactionele e-mails (bijv. kennisgevingen over verlenging) van ons ontvangen. Als u Apps van uw apparaten verwijdert, worden alle gegevens verwijderd die aan de Apps zijn gekoppeld. Als u uw Apps verwijdert, wordt uw Account niet verwijderd. Volg daarvoor de volgende instructies.

a. Uw gegevens en privacy-instellingen wijzigen. U kunt de Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan uw Account inzien en wijzigen en uw privacy- en gegevensvoorkeuren wijzigen via de functie "Instellingen" of vergelijkbare functies van de Apps. Neem contact op met ons helpcentrum als u hierbij hulp nodig hebt.

b. E-mailcommunicatie. Met uw toestemming sturen wij u periodiek e-mails toe waarin het gebruik van de Diensten wordt gepromoot, inclusief tips voor het gebruik van de Apps. U kunt zich afmelden voor deze e-mails door de afmeldinstructies in elke e-mail te volgen of door uw privacy- en gegevensinstellingen in de Diensten te wijzigen. U kunt ook een verzoek voor verwijdering indienen via ons helpcentrum. Houd er rekening mee dat het afmelden voor marketingcommunicatie geen invloed heeft op operationele en transactionele berichten, inclusief meldingen van inbreuken vanuit de Apps, e-mails over verlenging etc. Onze marketing-e-mails worden alleen gebruikt om de Diensten te promoten en gebruikers te informeren over de Diensten. We accepteren geen advertenties op onze Site, en promoten ook geen producten van andere bedrijven aan onze gebruikers.

c. Applicaties. U kunt het verzamelen van informatie door een App stoppen door die App te verwijderen. U kunt dit doen door het standaard verwijderingsproces uit te voeren dat beschikbaar is op uw desktop of mobiel apparaat of via een online winkel of netwerk voor mobiele applicaties. Als u een App verwijdert, wordt uw Account niet verwijderd. Volg daarvoor de volgende instructies.

8. Uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens (uitsluitend voor gebruikers uit de EU en Californië)

Samenvatting:

De AVG en CCPA geven inwoners van de EU en Californië bepaalde rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens, met inbegrip van het recht op inzage en wijziging van Persoonsgegevens die door providers (zoals wij) worden bewaard, en het recht om providers te vragen Persoonsgegevens die niet meer relevant zijn te laten “vergeten”. De meeste van deze rechten kunnen worden uitgeoefend vanuit de privacy- en gegevensvoorkeuren in de Diensten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp. Voeg informatie toe over welke rechten u wilt uitoefenen als u contact met ons opneemt. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen. Vanzelfsprekend zullen we nooit een slechtere dienstverlening geven aan personen die ervoor kiezen om deze rechten uit te oefenen of hen op enigerlei wijze straffen.

a. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens die wij verwerken. Behalve waar aangegeven, zijn deze rechten in gelijke mate van toepassing op gebruikers uit de EU en Californië:

• Toestemming intrekken: U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk (bijv. voor marketingdoeleinden) intrekken. Bepaalde Diensten functioneren mogelijk niet meer goed na intrekking van een dergelijke toestemming.

• Gegevens inzien/opvragen: U kunt de Persoonsgegevens die wij over u bewaren te allen tijde inzien via uw Account of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

• Wijziging: U kunt de Persoonsgegevens die wij over u bewaren te allen tijde wijzigen via uw Account of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

• Wissen en vergeten: In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer de Persoonsgegevens die we over u bewaren niet langer relevant of nauwkeurig zijn, kunt u ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen. Als u uw Account verwijdert, worden alle Persoonsgegevens binnen een jaar verwijderd.

• Overdraagbaarheid: U kunt een kopie van uw Persoonsgegevens aanvragen en deze altijd naar andere door u gewenste entiteiten verzenden.

• Geen verkoop van Persoonsgegevens (alleen gebruikers uit Californië): Ga naar de pagina Verkoop mijn Persoonsgegevens niet door aan anderen om alle “verkoop” van uw Persoonsgegevens te stoppen. Zie Artikel 2(b) hierboven voor meer informatie over hoe dit werkt.

b. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, dien dan uw verzoek in via de pagina "Privacy- en gegevensinstellingen", die toegankelijk is via de secties "Account" of "Instellingen" in de Apps. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met het helpcentrum door een e-mail te sturen naar support@dashlane.com of per post naar het onderstaande adres. Maak in uw verzoek het volgende duidelijk: (i) over welke Persoonsgegevens het gaat; en (ii) welke van de bovenstaande rechten u wilt uitoefenen. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken inwilligen met betrekking tot de Persoonsgegevens die horen bij het e-mailadres waarmee u uw verzoek verzendt, en we zullen uw identiteit moeten verifiëren voordat we dit doen (wat meestal gebeurt door u het verzoek vanuit de Diensten in te laten dienen). We zullen altijd zo snel mogelijk aan uw verzoek proberen te voldoen, maar in elk geval binnen dertig (30) dagen na uw verzoek (vijfenveertig (45) dagen voor verzoeken onder de CCPA). We moeten mogelijk bepaalde gegevens bewaren voor documentatiedoeleinden of om transacties te voltooien waaraan u bent begonnen voordat u om een dergelijke wijziging of verwijdering vroeg.

c. We discrimineren geen enkele gebruiker (bijvoorbeeld door slechtere Diensten aan te bieden of hogere vergoedingen in rekening te brengen) die ervoor kiest om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen.

9. Contactinformatie; klachten

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit Beleid of de wijze waarop we gegevens verzamelen of verwerken, of als u veiligheidsinbreuken wenst te melden, kunt u contact met ons helpcentrum opnemen via support@dashlane.com of door een brief te schrijven naar het volgende adres:

Dashlane, Inc.

Attn: Legal

44 West 18th Street., 4th Fl.

New York, NY 10011, Verenigde Staten

Alleen gebruikers uit de EU. We hopen elke klacht die onder onze aandacht wordt gebracht snel op te lossen, maar als u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, kunt u altijd contact opnemen met uw landelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, waarvan de lijst hier geraadpleegd kan worden.

10. Privacyschild

Samenvatting:

Dashlane heeft voor het Amerikaanse ministerie van Handel een conformiteitsverklaring ondertekend dat wij voldoen aan de Beginselen van het EU-VS en Zwitserland-VS Privacyschild, die een bepaalde mate van bescherming bieden met betrekking tot persoonsgegevens van burgers van deze rechtsgebieden.

a. Dashlane voldoet aan de Privacyschild-programma's tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS, die zijn ingesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens die zijn overgedragen vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten. We hebben het Ministerie van Handel middels een certificaat gegarandeerd dat we ons houden aan de Beginselen van het Privacyschild (zoals gedefinieerd door het Amerikaanse ministerie van Handel). Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit Beleid en de Beginselen van het Privacyschild, hebben de Beginselen van het Privacyschild voorrang. Ga naar www.privacyshield.gov voor meer informatie over het Privacyschild-programma, de Beginselen van het Privacyschild en om ons certificaat te bekijken.

b. Ons certificaat van naleving van de Beginselen van het Privacyschild is van toepassing op zowel de Persoonsgegevens van onze gebruikers als de Persoonsgegevens van onze voormalige en huidige werknemers die tijdens en in verband met hun dienstverband (“Personeelsgegevens”) zijn verzameld. Dashlane verbindt zich ertoe samen te werken met het panel dat is ingesteld door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (de “DPA's”) en zich te houden aan het advies van dit panel met betrekking tot Personeelsgegevens die vanuit de EU zijn overgedragen in het kader van een arbeidsrelatie. Een lijst met DPA-contacten vindt u hier.

c. Zoals beschreven in de Beginselen van het Privacyschild is Dashlane verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die zij ontvangt en die zij vervolgens doorgeeft aan derden. Indien de derden die voor ons persoonsgegevens verwerken dit doen op een wijze die niet in overeenstemming is met de beginselen van het Privacyschild, zijn wij verantwoordelijk voor dit verzuim, tenzij wij kunnen bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het schadeveroorzakende feit.

d. In overeenstemming met de Beginselen van het Privacyschild verbindt Dashlane zich ertoe om klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw Persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU of Zwitserland die vragen of klachten hebben over dit Beleid dienen eerst contact op te nemen met ons helpcentrum.

e. Verder heeft Dashlane zich ertoe verbonden om onopgeloste klachten over het Privacyschild door te verwijzen naar JAMS, een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of als we uw klacht niet hebben opgelost, neem dan contact op met JAMS of bezoek www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van JAMS worden u gratis aangeboden.

f. Zoals verder toegelicht in de Beginselen van het Privacyschild, wordt er ook bindende arbitrage voor een Privacyschildforum aan u ter beschikking gesteld om alle andere overgebleven geschillen te behandelen die op geen enkele andere manier opgelost konden worden. Dashlane is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.