Ga direct naar de hoofdinhoud

Privacyverzoek

U beschikt over de hieronder beschreven rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u verwerken. Deze rechten gelden voor gebruikers in de EU en in Californië (inwoners van Californië kunnen ons hier ook opdragen om hun persoonlijke gegevens nooit door te verkopen).

Omdat dit persoonlijke rechten zijn die verificatie van uw identiteit vereisen, raden we u aan om verzoeken in te dienen op de pagina "Privacy- en gegevensinstellingen", toegankelijk via het tabblad Account in de apps. In veel gevallen is er dan geen aanvullende verificatie nodig. U kunt ook contact opnemen met ons Helpcentrum voor assistentie.

  • Recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Als u dit doet kunnen we u geen diensten meer aanbieden.
  • Recht om vergeten te worden. U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen. U moet uw account verwijderen voor we dit verzoek kunnen verwerken.
  • Recht van inzage. U heeft het recht om te weten of wij uw persoonlijke gegevens verwerken (als u een account heeft, dan is dat het geval, zoals beschreven in het privacybeleid) en welke informatie wij over u bezitten.
  • Recht op rectificatie. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens aan te passen indien deze niet correct zijn. In veel gevallen kunt u dit zelf doen in de sectie 'Instellingen' of 'Account' van de app.
  • Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Dit kan de dienstverlening beperken of verhinderen.
  • Recht op overdraagbaarheid. U heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
  • Recht van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Recht om een klacht in te dienen. U heeft het recht om op ieder moment een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende instantie