Skip to main content

Aanbiedingsvoorwaarden:

 1. De aanbieding of promotie die hierboven wordt beschreven (de "aanbieding"), is alleen geldig voor bestaande Dashlane-gebruikers die voor hun accounts betalen. Deze aanbieding is alleen van toepassing op afnemers van Dashlane-abonnementen.
 2. Met deze aanbieding kunnen in aanmerking komende deelnemers een abonnement met korting op Dashlane ontvangen, afhankelijk van de volgende algemene voorwaarden.
 3. Deze aanbieding is geldig t/m 30 juni 2024. Deelnemers moeten op of vóór deze datum gebruik maken van de aanbieding om de korting te ontvangen.
 4. Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, kortingen, promoties of vouchers, tenzij dit specifiek wordt vermeld.
 5. Deze aanbieding is niet overdraagbaar en kan niet als geschenk worden gekocht. Gebruikers mogen de aanbieding niet overdragen, verkopen of inruilen.
 6. De aanbieding is van toepassing op de eerste aankoop en kan niet worden verlengd.
 7. Dashlane behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te verifiëren en om verzilvering te weigeren van personen die niet voldoen aan de aanbiedingsvoorwaarden of die deze algemene voorwaarden schenden.
 8. Dashlane kan de aanbieding op elk moment geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken wijzigen, opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. In een dergelijk geval zal Dashlane de verzilvering honoreren die voorafgaand aan de wijziging is gedaan, maar zal geen andere aansprakelijkheid hebben tegenover een gebruiker of derde partij voor een dergelijke wijziging.
 9. Dashlane is niet aansprakelijk voor technische storingen, fouten of onderbrekingen die de verzilvering van de aanbieding door een individu kunnen belemmeren, zoals computer- of netwerkgerelateerde problemen.
 10. Door de aanbieding te verzilveren, vrijwaart u Dashlane, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven die voortvloeien uit of in verband met de aanbieding.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen de deelnemers en Dashlane met betrekking tot de aanbieding en heeft voorrang op alle eerdere overeenkomsten, afspraken of orale of schriftelijke verklaringen met betrekking tot de aanbieding.
 12. Voor het gebruik van de diensten van Dashlane moet u akkoord gaan met de dienstvoorwaarden en het privacybeleid.

Door de aanbieding te verzilveren, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.